Skip to main content

NIVIKOP ApS

CVR-nummer

13613974

Adresse

c/o ADDEK ApS
Tobaksvejen 10

Postnummer og by

2860 Søborg

Startdato

01.11.1989

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Kommune

Gladsaxe

Branchekode

643030 Investeringsselskaber

Formål

Selskabets formål er at drive industri og handel samt at investere i aktier, obligationer og fast ejendom eller anden dermed forbunden virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

26.02.2018

Kapitalklasser

Nej

Registreret Kapital

25.846.988,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.11.1989 - 31.12.1990

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af bestyrelsesformanden og selskabets direktør i forening.

Direktion

Per Skovsted
Baunegårdsvej 81
2900 Hellerup

Bestyrelse

(Formand)
Niels Villum Kann Ogstrup-Pedersen
Kærbybrovej 11
9550 Mariager
Valgform: Generalforsamling

Lykke Christence Kann Ogstrup Lunde
O B Muusvej 11
3520 Farum
Valgform: Generalforsamling

Julie Benedikte Kann Wilson
Store Havelsevej 75
3310 Ølsted
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

A/S PSE NR. 1444
c/o lrs. Per Emil Hasselbalch Stakemann
Kronprinsessegade 18
1306 København K

Revisor

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Havneholmen 29
1561 København V

Legale Ejere

Niels Villum Kann Ogstrup-Pedersen
Kærbybrovej 11
9550 Mariager
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 01.01.2017


Ophørte legale ejere

NIVIKOP 2 ApS
c/o ADDEK ApS
Tobaksvejen 10
2860 Søborg
Ejerandel: 20-24,99%
Stemmerettigheder: 20-24,99%
Afhændelsesdato: 25.02.2018Reelle Ejere

Niels Villum Kann Ogstrup-Pedersen
Kærbybrovej 11
9550 Mariager
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Ændringsdato: 24.04.1990

Dato: 09.04.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 06.04.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 31.03.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 31.03.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 17.04.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 12.04.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 06.04.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 16.04.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.04.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.03.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.03.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.03.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.03.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.04.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.04.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.04.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.03.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.03.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.04.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.03.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.03.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.04.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.04.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.03.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 15.03.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 05.03.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 20.03.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 13.05.1991
Periode: 01.11.1989 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
Navn

NIVIKOP APS

P-nummer

Adresse

c/o ADDEK ApS
Tobaksvejen 10

Postnummer og by

2860 Søborg

Startdato

01.11.1989

Branchekode

643030 Investeringsselskaber

Reklamebeskyttelse

22.03.2018 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 13613974

Navn og adresse:
NIVIKOP ApS
c/o ADDEK ApS, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion. Kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan. Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i de deltagende selskaber må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 38065076 NIVIKOP 2 ApS, der samtidigt er opløst.

Vedtægter ændret: 26.02.2018
Kapitalforhøjelsen er besluttet den 26.02.2018.
kr. 3.846.988,00, indbetalt ved fusion, kurs 357,05.
Kapitalen udgør herefter kr. 25.846.988,00.

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af bestyrelsesformanden og selskabets direktør i forening..

Formål ændret: Selskabets formål er at drive industri og handel samt at investere i aktier, obligationer og fast ejendom eller anden dermed forbunden virksomhed.
14.11.2016 Ændring af kapital

CVR-nummer: 13613974

Navn og adresse:
NIVIKOP ApS
c/o ADDEK ApS, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg

Vedtægter ændret: 09.11.2016

02.03.2016 Ændring af adresse

CVR-nummer: 13613974

Navn og adresse:
NIVIKOP ApS
Tobaksvejen 10, postboks 17, 2860 Søborg

Ny adresse: c/o ADDEK ApS, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg
Ny kommune: Gladsaxe

24.06.2015 Øvrige ændringer

CVR-nummer:

13613974.

NAVN:

NIVIKOP ApS.

Adresse: Tobaksvejen 10, postboks 17, 2860 Søborg.
Kommune: Gladsaxe.
Vedtægter ændret: 06.05.2015

20.03.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13613974

Navn og adresse:
NIVIKOP ApS
Tobaksvejen 10, postboks 17, 2860 Søborg

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Niels Villum Kann Ogstrup-Pedersen, den 09.03.2013.

Udtrådt af bestyrelsen:

Anne-Margrete Kann Ogstrup-Pedersen, den 09.03.2013, Niels Ogstrup-Pedersen, den 09.03.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lykke Christence Kann Ogstrup Lunde, den 09.03.2013, Julie Benedikte Kann Wilson, den 09.03.2013.
24.03.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13613974

Navn og adresse:
NIVIKOP ApS
Tobaksvejen 10, postboks 17, 2860 Søborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Eivind Christiansen, den 12.03.2011.

Indtrådt i revisionen:

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Havneholmen 29, 1., 1561 København V, den 12.03.2011.


13.07.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13613974

Navn og adresse:
NIVIKOP ApS
Tobaksvejen 10, postboks 17, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

13.03.2010.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kai Michelsen, den 13.03.2010.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Per Skovsted, den 13.03.2010.


14.11.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13613974

Navn og adresse:
NIVIKOP ApS
c/o Birgit Jensen, Skovdraget 3, 2860 Søborg

Ny adresse:

Tobaksvejen 10, postboks 17, 2860 Søborg.


29.04.1997 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13613974

Navn og adresse:
NIVIKOP ApS
c/o Birgit Jensen, Skovdraget 3, 2880 Bagsværd

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mogens Laursen, den 08.03.1997.

Indtrådt i bestyrelsen:

Niels Villum Kann Ogstrup-Pedersen, den 08.03.1997.


21.03.1995 Ændring i personkreds, Ændring af kapital

CVR-nummer: 13613974

Navn og adresse:
NIVIKOP ApS
c/o Birgit Jensen, Skovdraget 3, 2880 Bagsværd

Vedtægter ændret:

04.03.1995.

Kapitalforhøjelse:

kr. 12.000.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,00,

Klasser:

B kr. 12.000.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 22.000.000,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 1.000,00, B kr. 21.999.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Erik Kann-Rasmussen, Hans Hother Kann Rasmussen, Aino Kann Rasmussen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Mogens Laursen, Proprietær Niels Ogstrup-Pedersen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Anne-Margrete Kann Ogstrup-Pedersen.

Indtrådt i direktionen:

Advokat Kai Michelsen.


11.04.1994 Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13613974

Navn og adresse:
NIVIKOP ApS
c/o Birgit Jensen, Skovdraget 3, 2880 Bagsværd

Revision:

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor xivind Christiansen, H. C. Ørstedsvej 4, 1., 1879 Fr.berg C.


11.04.1994 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 13613974

Navn og adresse:
NIVIKOP ApS
c/o Birgit Jensen, Skovdraget 3, 2880 Bagsværd

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Poul Gabe.


21.06.1991 Ændring af adresse

CVR-nummer: 13613974

Navn og adresse:
NIVIKOP ApS
c/o Birgit Jensen, Skovdraget 17, 2880 Bagsværd

Ny adresse:

c/o Birgit Jensen, Skovdraget 3, 2880 Bagsværd


06.06.1991 Ændring i personkreds, Ændring af adresse

CVR-nummer: 13613974

Navn og adresse:
NIVIKOP ApS
c/o advokat Kai Michelsen, Bredgade 38, 1260 Bredgade

Vedtægter ændret:

27.02.1991.

Ny adresse:

c/o Birgit Jensen, Skovdraget 17, 2880 Bagsværd

Ny kommune:

Gladsaxe

Ny særskilt postadresse:

Postboks 17, 2860 Søborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Claus Høeg Madsen, Kai Michelsen, Carl Aage Tjur

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Lars Erik Kann-Rasmussen, Cand.mag Anne-Margrete Kann Ogstrup-Pedersen, Direktør Hans Hother Kann Rasmussen, Mag.art Aino Kann Rasmussen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kai Michelsen

Indtrådt i direktionen:

Cand.mag Anne-Margrete Kann Ogstrup-Pedersen


25.07.1990 Ændring af kapital, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af adresse

CVR-nummer: 13613974

Navn og adresse:
ApS SMBK NR.1954
c/o Landsretssagfører Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

30.04.1990.

Nyt navn:

NIVIKOP ApS

Ny adresse:

c/o advokat Kai Michelsen, Bredgade 38, 1260 København K

Kapitalforhøjelse:

kr. 9.920.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 10.000.000,00

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 1.000,00, B kr. 9.999.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Claus Høeg Madsen, Advokat Kai Michelsen, Højesteretssagfører Carl Aage Tjur

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Susanne Saul Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Advokat Kai Michelsen

Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer
i forening eller af en direktør i forening
med et bestyrelsesmedlem

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Poul Gabe, H. C. Ørstedsvej 4, 1879 Fr.berg C

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Første regnskabsår:

01.11.1989 - 31.12.1990


12.02.1990 Nye selskaber

CVR-nummer: 13613974

Navn og adresse:
ApS SMBK NR.1954
c/o Landsretssagfører Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.11.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.11.1989

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

REG.NR. A/S105146 A/S PSE NR. 1444, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Advokat Susanne Saul Stakemann

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af et bestyrelsesmedlem i forening med
en direktør

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.11.1989 - 30.04.1991

Regnskabsår:

01.05 - 30.04
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.11.1989
21.06.1990
ApS SMBK NR.1954
Adresse
Fra
Til
19.05.2016
23.08.2017
c/o ADDEK ApS
Tobaksvejen 10 2860 Søborg
02.03.2016
18.05.2016
c/o ADDEK ApS
Tobaksvejen 10 2860 Søborg
14.11.2008
01.03.2016
Tobaksvejen 10
Postboks 17 2860 Søborg
01.11.1989
13.11.2008
c/o Birgit Jensen
Skovdraget 3 2880 Bagsværd
Branchekode
Fra
Til
01.01.2003
31.12.2007
652320 Investeringsselskaber
01.11.1989
31.12.2002
980000 Uoplyst
Formål
Fra
Til
13.03.2010
08.03.2018
Selskabets formål er at drive industri og handel samt at investere i aktier, obligationer og fast ejendom
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
09.11.2016
25.02.2018
09.11.2016
06.05.2015
08.11.2016
06.05.2015
13.03.2010
05.05.2015
13.03.2010
Registreret kapital
Fra
Til
17.03.1995
25.02.2018
22.000.000,00
21.06.1990
16.03.1995
10.000.000,00 DKK
03.11.1989
20.06.1990
80.000,00 DKK
Tegningsregel
Fra
Til
13.03.2010
08.03.2018
Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem