Skip to main content

ApS GIN

CVR-nummer

13613737

Adresse

c/o ADDEK ApS
Tobaksvejen 10

Postnummer og by

2860 Søborg

Startdato

01.11.1989

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Kommune

Gladsaxe

Branchekode

643030 Investeringsselskaber

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive virksomhed i ind- og udland ved industri, handel, finansiering, investering og anden hermed forbundet virksomhed.

Binavne

ApS GIN 2014

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

06.05.2015

Registreret Kapital

55.689.200,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.11.1989 - 31.12.1990

Tegningsregel

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør. Selskabet tegnes endvidere af den samlede bestyrelse.

Direktion

Per Skovsted
Baunegårdsvej 81
2900 Hellerup

Bestyrelse

(Formand)
Astrid Kann-Rasmussen
Valgform: Generalforsamling

Jens Villum Kann-Rasmussen
C.F.Holbechs Vej 12
2800 Kongens Lyngby
Valgform: Generalforsamling

Mads Kann-Rasmussen
Indiakaj 7, 5. tv.
2100 København Ø
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

A/S PSE NR. 1444
c/o lrs. Per Emil Hasselbalch Stakemann
Kronprinsessegade 18
1306 København K

Revisor

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Havneholmen 29
1561 København V

Legale Ejere

Astrid Kann-Rasmussen
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 01.01.2014

Reelle Ejere

Astrid Kann-Rasmussen
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Ændringsdato: 24.04.1990

Dato: 09.04.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 23.03.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 31.03.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 31.03.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 01.04.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 10.04.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 06.04.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 21.03.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.03.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.03.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.04.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.03.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.03.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.03.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.03.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.04.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.03.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.04.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.03.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.03.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.03.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.03.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.04.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.04.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.03.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 25.03.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 05.03.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.04.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 04.06.1991
Periode: 01.11.1989 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
Navn

APS GIN

P-nummer

Adresse

c/o ADDEK ApS
Tobaksvejen 10

Postnummer og by

2860 Søborg

Startdato

01.11.1989

Branchekode

643030 Investeringsselskaber

Reklamebeskyttelse

02.03.2016 Ændring af adresse

CVR-nummer: 13613737

Navn og adresse:
ApS GIN
Tobaksvejen 10, 2860 Søborg

Ny adresse: c/o ADDEK ApS, Tobaksvejen 10, 2860 Søborg
Ny kommune: Gladsaxe

02.03.2016 Ændring af adresse

CVR-nummer: 13613737

Navn og adresse:
ApS GIN
Tobaksvejen 10, postboks 17, 2860 Søborg

Ny adresse: Tobaksvejen 10, 2860 Søborg
Ny kommune: Gladsaxe

24.06.2015 Øvrige ændringer

CVR-nummer:

13613737.

NAVN:

ApS GIN.

Adresse: Tobaksvejen 10, postboks 17, 2860 Søborg.
Kommune: Gladsaxe.
Vedtægter ændret: 06.05.2015

06.11.2014 Ændring af kapital, Statusændring

CVR-nummer: 13613737

Navn og adresse:
ApS GIN
Tobaksvejen 10, postboks 17, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

30.10.2014.

Nyt binavn: ApS GIN 2014.

Kapitalforhøjelse:

kr. 33.689.200,00 indbetalt ved fusion, kurs 234,40.

Opdeling i kapitalklasser er ophævet.
Kapitalen udgør herefter kr. 55.689.200,00.
Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion. Kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan. Der er endvidere modtaget erklæring fra vurderingsmændene om, at kreditorerne i de deltagende selskaber må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.
Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 32325416 ApS GIN 2014, der samtidig er opløst.


24.03.2011 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 13613737

Navn og adresse:
ApS GIN
Tobaksvejen 10, postboks 17, 2860 Søborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Eivind Christiansen, den 12.03.2011.

Indtrådt i revisionen:

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Havneholmen 29, 1., 1561 København V, den 12.03.2011.
24.08.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13613737

Navn og adresse:
ApS GIN
Tobaksvejen 10, postboks 17, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

13.03.2010.


14.11.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13613737

Navn og adresse:
ApS GIN
c/o Birgit Jensen, Skovdraget 3, 2860 Søborg

Ny adresse:

Tobaksvejen 10, postboks 17, 2860 Søborg.


13.03.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13613737

Navn og adresse:
ApS GIN
c/o Birgit Jensen, Skovdraget 3, 2880 Bagsværd

Vedtægter ændret:

08.03.2008.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Astrid Kann-Rasmussen, den 08.03.2008.

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Erik Kann-Rasmussen, den 08.03.2008, Lene Kann-Rasmussen, den 08.03.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jens Villum Kann-Rasmussen, den 08.03.2008, Mads Kann-Rasmussen, den 08.03.2008.

Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør. Selskabet tegnes endvidere af den samlede bestyrelse.


12.03.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13613737

Navn og adresse:
ApS GIN
c/o Birgit Jensen, Skovdraget 3, 2880 Bagsværd

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kai Michelsen, den 10.03.2007.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Per Skovsted, den 10.03.2007.


21.03.1995 Ændring af kapital, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13613737

Navn og adresse:
ApS GIN
c/o Birgit Jensen, Skovdraget 3, 2880 Bagsværd

Vedtægter ændret:

04.03.1995.

Kapitalforhøjelse:

kr. 12.000.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,00,

Klasser:

B kr. 12.000.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 22.000.000,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 1.000,00, B kr. 21.999.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anne-Margrete Kann Ogstrup-Pedersen, Hans Hother Kann Rasmussen, Aino Kann Rasmussen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Lene Kann-Rasmussen, Astrid Kann-Rasmussen.


11.04.1994 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 13613737

Navn og adresse:
ApS GIN
c/o Birgit Jensen, Skovdraget 3, 2880 Bagsværd

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Povl Gabe.

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Eivind Christiansen, H. C. Ørstedsvej 4, 1., 1879 Fr.berg C.


10.07.1991 Ændring i personkreds, Ændring af adresse

CVR-nummer: 13613737

Navn og adresse:
ApS GIN
c/o Advokat Kai Michelsen Bredgade 38, 1260 Bredgade

Vedtægter ændret:

27.02.1991.

Ny adresse:

c/o Birgit Jensen, Skovdraget 3, 2880 Bagsværd

Ny kommune:

Gladsaxe

Ny særskilt postadresse:

Postboks 17, 2860 Søborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Claus Høeg Madsen, Kai Michelsen, Carl Aage Tjur

Indtrådt i bestyrelsen:

Lars Erik Kann-Rasmussen, Anne-Margrete Kann Ogstrup-Pedersen, Hans Hother Kann Rasmussen, Aino Kann Rasmussen


28.09.1990 Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Ændring af kapital

CVR-nummer: 13613737

Navn og adresse:
ApS SMBK NR.1951
c/o Landsretssagfører Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

30.04.1990.

Nyt navn:

ApS GIN

Ny adresse:

c/o Advokat Kai Michelsen Bredgade 38, 1260 København K

Kapitalforhøjelse:

kr. 9.920.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 10.000.000,00

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 1.000,00, B kr. 9.999.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Claus Høeg Madsen, Advokat Kai Michelsen, Højesteretssagfører Carl Aage Tjur

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Susanne Saul Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Advokat Kai Michelsen

Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i
forening eller af en direkteør i forbindelse
med et bestyrelsesmedlem.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Povl Gabe, H.C. Ørsteds Vej 4, 1879 Fr.berg C

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Første regnskabsår:

01.11.1989 - 31.12.1990


12.02.1990 Nye selskaber

CVR-nummer: 13613737

Navn og adresse:
ApS SMBK NR.1951
c/o Landsretssagfører Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.11.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.11.1989

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

REG.NR. A/S105146 A/S PSE NR. 1444, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Advokat Susanne Saul Stakemann

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af et bestyrelsesmedlem i forening med
en direktør

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.11.1989 - 30.04.1991

Regnskabsår:

01.05 - 30.04
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.11.1989
19.06.1990
ApS SMBK NR.1951
Adresse
Fra
Til
19.05.2016
23.08.2017
c/o ADDEK ApS
Tobaksvejen 10 2860 Søborg
02.03.2016
18.05.2016
c/o ADDEK ApS
Tobaksvejen 10 2860 Søborg
14.11.2008
01.03.2016
Tobaksvejen 10
Postboks 17 2860 Søborg
01.11.1989
13.11.2008
c/o Birgit Jensen
Skovdraget 3 2880 Bagsværd
Branchekode
Fra
Til
01.01.2003
31.12.2007
652320 Investeringsselskaber
01.11.1989
31.12.2002
980000 Uoplyst
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
30.10.2014
05.05.2015
30.10.2014
Registreret kapital
Fra
Til
17.03.1995
29.10.2014
22.000.000,00 DKK
19.06.1990
16.03.1995
10.000.000,00 DKK
03.11.1989
18.06.1990
80.000,00 DKK