Skip to main content

CAB INN INTERNATIONAL A/S

Reg-nummer

A/S182686

Adresse

Vodroffsvej 55 B

Postnummer og by

1900 Frederiksberg C

Startdato

01.09.1989

Ophørsdato

10.07.1998

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

Frederiksberg

Formål

Selskabets formål er at drive hotelvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed, herunder at besidde kapitalinveteresser i sådanne virksomheder.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.10 til 30.09

Seneste vedtægtsdato

10.03.1994

Registreret Kapital

23.520.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.09.1989 - 30.09.1990
Dato: 30.07.1998
Periode: 01.10.1997 - 10.07.1998
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 10.03.1998
Periode: 01.10.1996 - 30.09.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.03.1998
Periode: 01.10.1996 - 30.09.1997
Hent dokumenter:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 25.01.1997
Periode: 01.10.1995 - 30.09.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.01.1996
Periode: 01.10.1994 - 30.09.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 18.04.1995
Periode: 01.10.1993 - 30.09.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 31.03.1995
Periode: 01.10.1993 - 30.09.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 26.05.1994
Periode: 01.10.1992 - 30.09.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.05.1994
Periode: 01.10.1992 - 30.09.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 23.06.1993
Periode: 01.10.1991 - 30.09.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.05.1992
Periode: 01.10.1990 - 30.09.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 24.04.1992
Periode: 01.10.1990 - 30.09.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 20.06.1991
Periode: 01.09.1989 - 30.09.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
30.07.1998 Statusændring

Reg-nummer: A/S182686

Navn og adresse:
CAB INN INTERNATIONAL A/S
Vodroffsvej 55B, 1900 Vodroffsvej

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


16.10.1997 Ændring i personkreds, Statusændring, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S182686

Navn og adresse:
CAB INN INTERNATIONAL A/S
Vodroffsvej 55B, 1900 Vodroffsvej

Likvidation vedtaget 30.09.1997.

Tiltrådt som likvidator:

Erhvervsjurist Jesper Sander Pedersen, Kirkesvinget 10, 2610 Rødovre.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


06.12.1996 Ændring i revision, Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S182686

Navn og adresse:
CAB INN INTERNATIONAL A/S
Vodroffsvej 55B, 1900 Vodroffsvej

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S190004 MUNKEBO, JENSEN & PENSBO A/S, den 20.09.1996.

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S3925 DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, H.C. Andersens Boulevard 2, 1780 København V, den 20.09.1996.


18.05.1994 Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S182686

Navn og adresse:
CAB INN INTERNATIONAL A/S
Vodroffsvej 55B, 1900 Vodroffsvej

Revision:

Udtrådt af revisionen:

E.H. AF 1993 A/S.

Indtrådt i revisionen:

MUNKEBO, JENSEN & PENSBO A/S, Hovedvejen 56, Postboks 135, 2600 Glostrup.


11.04.1994 Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S182686

Navn og adresse:
CAB INN INTERNATIONAL A/S
Vodroffsvej 55B, 1900 Vodroffsvej

Vedtægter ændret:

10.03.1994.

Kapitalforhøjelse:

kr. 720.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 23.520.000,00.
16.09.1993 Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S182686

Navn og adresse:
CAB INN INTERNATIONAL A/S
Vodroffsvej 55 B, 1900 Vodroffsvej

Vedtægter ændret:

01.05.1993.

Kapitalforhøjelse:

kr. 12.800.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00

Kapitalen udgør herefter kr. 22.800.000,00


09.12.1992 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S182686

Navn og adresse:
CAB INN INTERNATIONAL A/S
Aldersrogade 6 a, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

07.12.1992

Ny adresse:

Vodroffsvej 55 B, 1900 Fr.berg C

Ny kommune:

Frederiksberg


22.03.1991 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S182686

Navn og adresse:
CAB INN INTERNATIONAL A/S
Læderstræde 5, 1, 1201 Læderstræde

Ny adresse:

Aldersrogade 6 a, 2100 København Ø


07.01.1991 Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S182686

Navn og adresse:
CAB INN INTERNATIONAL A/S
Læderstræde 5, 1, 1201 Læderstræde

Vedtægter ændret:

26.09.1990.

Kapitalforhøjelse kr. 9.700.000,00: kr. 6.700.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0, kr. 3.000.000,00 indbetalt i værdier, kurs 100,0
Kapitalen udgør herefter kr. 10.000.000,00


23.05.1990 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S182686

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1359
c/o Lrs Per Emil Hasselbalch Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

09.03.1990.

Nyt navn:

CAB INN INTERNATIONAL A/S

Ny adresse:

Læderstræde 5, 1, 1201 København K

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Erhvervsjurist Jesper Sander Pedersen (formand), Ingeniør Niels Herman Fennet, Fru Lise Vivi Fennet

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Ingeniør Niels Herman Fennet

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, eller af en direktør
alene.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet E. Haamann, Granskoven 2, 2600 Glostrup

Regnskabsår ændret til:

01.10 - 30.09

Første regnskabsår:

01.09.1989 - 30.09.1990


06.12.1989 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S182686

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1359
c/o Lrs Per Emil Hasselbalch Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.09.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.09.1989

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S105146 A/S PSE NR. 1444, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i fore- ning, af en direktør
alene eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.09.1989 - 31.12.1990

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.09.1989
13.03.1990
A/S PSE 14 NR. 1359
Status
Fra
Til
30.09.1997
09.07.1998
Under frivillig likvidation
01.09.1989
29.09.1997
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
14.09.1993
13.03.1994
22.800.000,00 DKK
11.10.1990
13.09.1993
10.000.000,00 DKK
07.09.1989
10.10.1990
300.000,00 DKK