Skip to main content

PLATAN INVEST AFDL. 7 A/S

Reg-nummer

A/S182803

Adresse

Søborg Hovedgade 22 - 24

Postnummer og by

2860 Søborg

Startdato

01.08.1989

Ophørsdato

08.06.1994

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

Gladsaxe

Formål

Selskabets formål er investering i værdipapirer, herunder pantebreve, fast ejendom, valutaforretninger, futures og options samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed, samt aktiebesiddelse i datterselskaber.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

20.03.1990

Registreret Kapital

775.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.08.1989 - 31.12.1990
Dato: 22.06.1994
Periode: 01.01.1994 - 08.06.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 20.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.10.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 05.03.1993
Periode: 01.01.1992 - 19.10.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.09.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 24.07.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.08.1991
Periode: 01.08.1989 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.08.1991
Periode: 01.08.1989 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
29.06.1994 Statusændring

Reg-nummer: A/S182803

Navn og adresse:
PLATAN INVEST AFDL. 7 A/S I LIKVIDATION
Søborg Hovedgade 22-24, 2860 Søborg

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


30.10.1992 Ændring i personkreds, Statusændring

Reg-nummer: A/S182803

Navn og adresse:
PLATAN INVEST AFDL. 7 A/S I LIKVIDATION
Søborg Hovedgade 22 - 24, 2860 Søborg

Likvidation vedtaget 19.10.1992

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Martin Hector, Vester Voldgade 106, 1552 København V

Ledelsen fratrådt
Selskabet tegnes af likvidator alene.


21.07.1992 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S182803

Navn og adresse:
PLATAN INVEST AFDL. 7 A/S
Bagsværd Hovedgade 141, 2880 Bagsværd

Ny adresse:

Søborg Hovedgade 22 - 24, 2860 Søborg


27.09.1990 Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S182803

Navn og adresse:
PLATAN INVEST AFDL. 7 A/S
Bagsværd Hovedgade 141, 2880 Bagsværd

Kapitalforhøjelse:

kr. 475.000,00 indbetalt kontant, kurs 105,0

Kapitalen udgør herefter kr. 775.000,00


09.07.1990 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S182803

Navn og adresse:
PLATAN INVEST AFDL. 7 A/S
Bagsværd Hovedgade 141, 2880 Bagsværd

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Børge Johannes Borg, Torben Stubberup

Indtrådt i bestyrelsen:

Anders Peter Baltzarsen, Svend Aage Raundal Jensen
09.07.1990 Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S182803

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1317
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

20.03.1990.

Nyt navn:

PLATAN INVEST AFDL. 7 A/S

Ny adresse:

Bagsværd Hovedgade 141, 2880 Bagsværd

Ny kommune:

Gladsaxe

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Børge Johannes Borg, Advokatfuldmægtig Martin Hector, Direktør Torben Stubberup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Torben Stubberup

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Flemming T. Christensen, Nørre Farimagsgade 15, 1364 København K


07.12.1989 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S182803

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1317
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.08.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.08.1989

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S105146 A/S PSE NR. 1444, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelses- formanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.08.1989 - 31.12.1990

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.08.1989
30.03.1990
A/S PSE 14 NR. 1317
Status
Fra
Til
19.10.1992
07.06.1994
Under frivillig likvidation
01.08.1989
18.10.1992
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
22.08.1989
21.08.1990
300.000,00 DKK