Skip to main content

STEELFAB A/S

Reg-nummer

A/S182582

Adresse

Lillebæltsvej 93
Postboks 4076

Postnummer og by

6715 Esbjerg N

Startdato

01.08.1989

Ophørsdato

02.03.1995

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Esbjerg

Formål

Selskabets formål er at drive produktions- og handelsvirksomhed indenfor de rammer selskabets styrende organer til enhver tid anviser

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

16.02.1990

Registreret Kapital

1.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.08.1989 - 30.06.1990

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene, af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse

Dato: 25.10.1994
Periode: 01.07.1993 - 30.06.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.01.1994
Periode: 01.07.1992 - 30.06.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 21.12.1992
Periode: 01.07.1991 - 30.06.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.09.1991
Periode: 01.07.1990 - 30.06.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.10.1990
Periode: 01.08.1989 - 30.06.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

14.03.1995 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S182582

Navn og adresse:
STEELFAB A/S
Lillebæltsvej 93, postboks 4076, 6715 Esbjerg N

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S163706 STEELCON CHIMNEY, ESBJERG A/S.


16.09.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S182582

Navn og adresse:
STEELFAB A/S
Lillebæltsvej 93 Postboks 4076, 6715 Esbjerg N

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Frede Jensen Møller


26.03.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S182582

Navn og adresse:
STEELFAB A/S
Lillebæltsvej 93 Postboks 4076, 6715 Esbjerg N

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen Peder Møller Andersen

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Rasmussen

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Per Johan Pedersen (formand)

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Rasmussen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Peder Møller Andersen


20.12.1990 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S182582

Navn og adresse:
STEELFAB A/S
Lillebæltsvej 62, 6715 Esbjerg N

Ny adresse:

Lillebæltsvej 93 Postboks 4076, 6715 Esbjerg N


25.04.1990 Ændring af kapital, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S182582

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1285
c/o Advokat Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

16.02.1990.

Nyt navn:

STEELFAB A/S

Ny adresse:

Lillebæltsvej 62, 6715 Esbjerg N

Ny kommune:

Esbjerg

Kapitalforhøjelse:

kr. 700.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Peder Møller Andersen (formand), Afdelingschef Frede Jensen Møller, Afdelingschef Laurs Laurberg Pedersen, Direktør Per Rasmussen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Per Rasmussen

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden
alene, af en direktør alene eller af den
samlede bestyrelse

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

BDO ScanRevision, Markedspladsen 2, Box 1037, 7400 Herning

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.06

Første regnskabsår:

01.08.1989 - 30.06.1990
05.12.1989 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S182582

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1285
c/o Advokat Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.08.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.08.1989

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S105146 A/S PSE NR. 1444, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.08.1989 - 31.12.1990

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.08.1989
14.03.1990
A/S PSE 14 NR. 1285
Status
Fra
Til
01.08.1989
01.03.1995
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
22.08.1989
13.03.1990
300.000,00 DKK