Skip to main content

STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S

CVR-nummer

13399492

Adresse

Herstedvang 12

Postnummer og by

2620 Albertslund

Startdato

01.08.1989

Ophørsdato

21.09.2005

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Telefon

43632373

Fax

43632393

Kommune

Albertslund

Branchekode

980000 Uoplyst

Bibrancher

222290 Andre trykkerier i øvrigt

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed baseret på produktion og kommunikation af information og dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

14.05.2004

Registreret Kapital

600.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.08.1989 - 31.12.1990

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør

Dato: 02.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.06.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.06.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 11.05.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.05.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.03.1997
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 20.05.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 30.07.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 05.08.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 17.07.1991
Periode: 01.08.1989 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S

P-nummer

Adresse

Herstedvang 12

Postnummer og by

2620 Albertslund

Startdato

01.01.2005

Ophørsdato

21.09.2005

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

43632373

Navn

STOUGAARD JENSEN/SCANTRYK A/S

P-nummer

Adresse

Herstedvang 12

Postnummer og by

2620 Albertslund

Startdato

01.08.1989

Ophørsdato

31.12.2004

Branchekode

222210 Bogtrykkerier og offsettrykkerier

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

43632373


17.10.2005 Statusændring

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S
Herstedvang 12, 2620 Albertslund

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 36791314 J. H. SCHULTZ GRAFISK A/S, og selskabets binavne J.H. SCHULTZ DESKTOP A/S (STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S), B. STOUGAARD JENSEN BOGTRYKKERI A/S (STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S), SCANTRYK A/S (STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S), J.H. SCHULTZ OFFSET A/S (STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S), DANSK ERHVERVSTRYK A/S (STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S) er slettet.


23.08.2005 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S
Herstedvang 12, 2620 Albertslund

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
erklæring fra vurderingsmændene i henhold til
aktieselskabslovens § 134 c, stk. 4 i anledning af
fusion mellem
CVR-NR. 36791314 J. H. SCHULTZ GRAFISK A/S, der tillige driver virksomhed under navnene J. H. SCHULTZ PRINT A/S (J. H. SCHULTZ GRAFISK A/S), SCHULTZ DISTRIBUTION A/S (J. H. SCHULTZ GRAFISK A/S), SCHULTZ IT A/S (J. H. SCHULTZ GRAFISK A/S).
CVR-NR. 13399492 STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S, der tillige driver virksomhed under navnene J.H. SCHULTZ DESKTOP A/S (STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S), B. STOUGAARD JENSEN BOGTRYKKERI A/S (STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S), SCANTRYK A/S (STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S), J.H. SCHULTZ OFFSET A/S (STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S), DANSK ERHVERVSTRYK A/S (STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S).
CVR-NR. 16930199 FAIRPRINT A/S AF 1993,
Modtagelse af fusionsplan er bekendtgjort den 29.06.2005.


29.06.2005 Statusændring

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S
Herstedvang 12, 2620 Albertslund

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a
for fusion mellem
CVR-NR. 36791314 J. H. SCHULTZ GRAFISK A/S. der tillige driver virksomhed under navnene J. H. SCHULTZ PRINT A/S (J. H. SCHULTZ GRAFISK A/S), SCHULTZ DISTRIBUTION A/S (J. H. SCHULTZ GRAFISK A/S), SCHULTZ IT A/S (J. H. SCHULTZ GRAFISK A/S).
CVR-NR. 16930199 FAIRPRINT A/S AF 1993.
CVR-NR. 13399492 STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S. der tillige driver virksomhed under navnene J.H. SCHULTZ DESKTOP A/S (STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S), B. STOUGAARD JENSEN BOGTRYKKERI A/S (STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S), SCANTRYK A/S (STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S), J.H. SCHULTZ OFFSET A/S (STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S), DANSK ERHVERVSTRYK A/S (STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S).


02.09.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S
Herstedvang 12, 2620 Albertslund

Vedtægter ændret:

14.05.2004.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Knop, den 14.05.2004, Torben Bach Rindsig, den 14.05.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Michael Kanstrup-Pedersen, den 14.05.2004, Direktør Jesper Ulsø, den 14.05.2004.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Torben Bach Rindsig, den 14.05.2004.

Indtrådt i direktionen:

Michael Kanstrup-Pedersen, den 14.05.2004.


04.03.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S
Herstedvang 12, 2620 Albertslund

Vedtægter ændret:

25.02.2003.

Nyt binavn: DANSK ERHVERVSTRYK A/S (STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S).
05.05.2000 Ændring i revision

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S
Herstedvang 12, 2620 Albertslund

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers.

Indtrådt i revisionen:

REVISORSAMVIRKET AF 1975 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Dynamovej 11, 2., 2730 Herlev.


26.01.2000 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S
Herstedvang 12, 2620 Albertslund

Vedtægter ændret:

27.12.1999.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt kontant, kurs 3.500,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 600.000,00.


30.09.1999 Ændring af adresse

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S
Skolegade 12E, 2620 Albertslund

Vedtægter ændret:

30.09.1999.

Ny adresse:

Herstedvang 12, 2620 Albertslund.

Ny kommune:

Albertslund.


02.03.1999 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S
Skolegade 12E, 2500 Valby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

William Erik Christian Sigismu nd Schulin-Zeuthen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Peter Knop.


11.06.1998 Ændring i revision

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S
Skolegade 12E, 2500 Valby

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PAO, KØBENHAVN A/S.

Indtrådt i revisionen:

Coopers & Lybrand Statsautoriserede revisorer, Lyngbyvej 16-28, 2100 København Ø.


09.03.1998 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S
Skolegade 12E, 2500 Valby

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Ole Peter Hermann Gottlieb Trock-Jansen.


10.01.1998 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S
Skolegade 12E, 2500 Valby

Vedtægter ændret:

18.11.1997.

Nyt binavn: J.H. SCHULTZ OFFSET A/S (STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S).


19.06.1997 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S
Skolegade 12 E, 2500 Valby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Knop, Jens Thorkil Schou-Christensen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Økonomidirektør Torben Bach Rindsig, Brynhildvej 9, 3660 Stenløse, Direktør William Erik Christian Sigismu nd Schulin-Zeuthen, Hvidørevej 87, 2930 Klampenborg.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Gert Holdt Andersen.

Indtrådt i direktionen:

Økonomidirektør Torben Bach Rindsig.


03.06.1996 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S
Skolegade 12 E, 2500 Valby

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ole Peter Hermann Gottlieb Trock-Jansen.

Indtrådt i direktionen:

Teknisk chef Gert Holdt Andersen (Direktør).


29.12.1995 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S
Skolegade 12 E, 2500 Valby

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Palle Bukdahl.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Ole Peter Hermann Gottlieb Trock-Jansen.


25.07.1995 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S
Skolegade 12 E, 2500 Valby

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Benny Ruben Larsson.

Indtrådt i direktionen:

direktør Palle Bukdahl.


09.06.1995 Ændring af kapital

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S
Skolegade 12 E, 2500 Valby

Vedtægter ændret:

16.05.1995.

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 367,39.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.


10.05.1995 Ændring af adresse

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S
Skolegade 12, 2500 Valby

Ny adresse:

Skolegade 12 E, 2500 Valby.


17.02.1995 Ændring af adresse

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S
Strandgade 100, Bygning G, 1008

Ny adresse:

Skolegade 12, 2500 Valby.


06.04.1994 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
B. STOUGAARD JENSEN BOGTRYKKERI A/S
Strandgade 100, Bygning G, 1008

Vedtægter ændret:

07.02.1994.

Nyt navn:

STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S.

Binavn:

J.H. SCHULTZ DESKTOP A/S (STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S).

Nye binavne:

B. STOUGAARD JENSEN BOGTRYKKERI A/S (STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S) SCANTRYK A/S (STOUGAARD JENSEN / SCANTRYK A/S).


28.07.1993 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
B. STOUGAARD JENSEN BOGTRYKKERI A/S
Strandgade 100, Bygning G, 1008

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kjeld Arnth Jørgensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Lektor Jens Thorkil Schou-Christensen


06.07.1992 Ændring af adresse

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
B. STOUGAARD JENSEN BOGTRYKKERI A/S
Ottiliavej 18A, 2500 Valby

Ny adresse:

Strandgade 100, Bygning G, 1008 København K


24.10.1991 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
J.H. SCHULTZ DESKTOP A/S
Herstedvang 12, 2620 Albertslund

Vedtægter ændret:

06.09.1991.

Nyt navn:

B. STOUGAARD JENSEN BOGTRYKKERI A/S

Ny adresse:

Ottiliavej 18A, 2500 Valby

Ny kommune:

København

Nyt binavn: J.H. SCHULTZ DESKTOP A/S (B. STOUGAARD JENSEN BOGTRYKKERI A/S)


09.10.1990 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af adresse

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1265
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

16.02.1990.

Nyt navn:

J.H. SCHULTZ DESKTOP A/S

Ny adresse:

Herstedvang 12, 2620 Albertslund

Ny kommune:

Albertslund

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Lektor Kjeld Arnth Jørgensen, Direktør Peter Knop, Direktør Ole Peter Hermann Gottlieb Trock-Jansen

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør Benny Ruben Larsson

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Askgaard Olesen, Stoltenberggade 9, 1576 København V


05.12.1989 Nye selskaber

CVR-nummer: 13399492

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1265
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.08.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.08.1989

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S105146 A/S PSE NR. 1444, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS154040 ApS KBIL 9 NR. 1008, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.08.1989 - 31.12.1990

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
26.09.1991
03.02.1994
B. STOUGAARD JENSEN BOGTRYKKERI A/S
14.09.1990
25.09.1991
J.H. SCHULTZ DESKTOP A/S
01.08.1989
13.09.1990
A/S PSE 14 NR. 1265
Status
Fra
Til
01.08.1989
20.09.2005
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.08.1989
31.12.2004
222210 Bogtrykkerier og offsettrykkerier
Bibranche
Fra
Til
01.08.1989
31.12.2004
222290 Andre trykkerier i øvrigt
Registreret kapital
Fra
Til
31.05.1995
26.12.1999
500.000,00 DKK
22.08.1989
30.05.1995
300.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2004
2-4 medarbejdere
3. kvt2004
2-4 medarbejdere
2. kvt2004
5-9 medarbejdere
1. kvt2004
5-9 medarbejdere
4. kvt2003
10-19 medarbejdere


3. kvt2003
10-19 medarbejdere
2. kvt2003
10-19 medarbejdere
1. kvt2003
20-49 medarbejdere
4. kvt2002
20-49 medarbejdere
3. kvt2002
20-49 medarbejdere
2. kvt2002
20-49 medarbejdere
1. kvt2002
20-49 medarbejdere
4. kvt2001
20-49 medarbejdere
3. kvt2001
20-49 medarbejdere
2. kvt2001
20-49 medarbejdere
1. kvt2001
20-49 medarbejdere
4. kvt2000
50-99 medarbejdere
3. kvt2000
50-99 medarbejdere
2. kvt2000
20-49 medarbejdere
1. kvt2000
10-19 medarbejdere
4. kvt1999
5-9 medarbejdere
3. kvt1999
10-19 medarbejdere
2. kvt1999
10-19 medarbejdere
1. kvt1999
10-19 medarbejdere