Skip to main content

AB EURO-TEC AKTIESELSKAB. RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK

CVR-nummer

13304386

Adresse

Nørrebro 11

Postnummer og by

9800 Hjørring

Startdato

03.07.1989

Ophørsdato

13.12.2001

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Hjørring

Branchekode

742010 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder

Formål

Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

09.10.1998

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

03.07.1989 - 30.06.1990

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller med en direktør.

Dato: 05.11.2001
Periode: 01.07.2000 - 30.06.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.09.2000
Periode: 01.07.1999 - 30.06.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.10.1999
Periode: 01.07.1998 - 30.06.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.10.1998
Periode: 01.07.1997 - 30.06.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.10.1997
Periode: 01.07.1996 - 30.06.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 21.10.1996
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.11.1995
Periode: 01.07.1994 - 30.06.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.10.1994
Periode: 01.07.1993 - 30.06.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.10.1993
Periode: 01.07.1992 - 30.06.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 21.10.1992
Periode: 01.07.1991 - 30.06.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 03.10.1991
Periode: 01.07.1990 - 30.06.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.10.1990
Periode: 03.07.1989 - 30.06.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

AB EURO-TEC AKTIESELSKAB RÅDGIVENDE INGENIØRER-DANMARK

P-nummer

Adresse

Nørrebro 11

Postnummer og by

9800 Hjørring

Startdato

03.07.1989

Ophørsdato

13.12.2001

Branchekode

742010 Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder

Reklamebeskyttelse

Nej


21.12.2001 Statusændring

CVR-nummer: 13304386

Navn og adresse:
AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 11772234 BIRK & BOE A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER, og selskabets binavne AB EURO-TEC LTD., CONSULTING ENGINEERS DENMARK A/S (AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK), AB AURO-TEC, AKTIENSGESELLSCHAFT BERATENDE DIPLOMINGENIEURE - DANEMARK A/S (AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK) er slettet.


01.11.2001 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13304386

Navn og adresse:
AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers, den 25.10.2001.

Indtrådt i revisionen:

Arthur Andersen Statsautoriserede Revisorer, Midtermolen 1, postboks 2662, 2100 København Ø, den 25.10.2001.


01.11.2001 Statusændring

CVR-nummer: 13304386

Navn og adresse:
AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a
for fusion mellem
CVR-NR. 11772234 BIRK & BOE A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER. der tillige driver virksomhed under navnene ABILDGAARD & MØLLER KRISTENSEN A/S (BIRK & BOE A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER), PLANTEKNIK A/S, RÅDGIVENDE INGENIØR- OG PLANLÆGNINGSFIRMA (BIRK & BOE A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER).
CVR-NR. 13304386 AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK. der tillige driver virksomhed under navnene AB EURO-TEC LTD., CONSULTING ENGINEERS DENMARK A/S (AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK), AB AURO-TEC, AKTIENSGESELLSCHAFT BERATENDE DIPLOMINGENIEURE - DANEMARK A/S (AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK).
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4.


19.06.2001 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13304386

Navn og adresse:
AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bent Juul Sørensen, den 09.05.2001, Peder Bønnelycke, den 09.05.2001, Morten Frederiksen, den 09.05.2001, Flemming Hartmann Jensen, den 09.05.2001, Henning Jensen, den 09.05.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Hans Kirk (formand), den 09.05.2001, Adm. direktør Carsten Toft Boesen, den 09.05.2001, Civilingeniør Peter Heerwagen, den 09.05.2001.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

1. suppleant: Carl Emil Rask Christiansen, den 09.05.2001, 2. suppleant: Mona Vinter Christiansen, den 09.05.2001.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller med en direktør.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BDO SCANREVISION A/S, den 09.05.2001.

Indtrådt i revisionen:

PricewaterhouseCoopers, Strandvejen 44, postboks 2709, 2900 Hellerup, den 09.05.2001.


13.09.2000 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13304386

Navn og adresse:
AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

1. suppleant: Per Møller, den 08.09.2000, 2. suppleant: Carl Emil Rask Christiansen, den 08.09.2000.

Tiltrådt som suppleant:

1. suppleant: Carl Emil Rask Christiansen, den 08.09.2000, 2. suppleant: Mona Vinther Christiansen.
20.10.1999 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13304386

Navn og adresse:
AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

2. suppleant: Carl Emil Rask Christiansen.


29.03.1999 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13304386

Navn og adresse:
AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Lønborg Pedersen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Landinspektør Peder Bønnelycke.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

1. suppleant: Peder Bønnelycke, 2. suppleant: Per Møller.

Tiltrådt som suppleant:

1. suppleant: Per Møller.


25.01.1999 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13304386

Navn og adresse:
AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Vedtægter ændret:

09.10.1998.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Heerwagen, den 09.10.1998, Solveig Irena Nielsen, den 09.10.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Morten Frederiksen, den 09.10.1998, Flemming Hartmann Jensen, den 09.10.1998.

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

1. suppleant: Landinspektør Peder Bønnelycke, den 09.10.1998, 2. suppleant: Per Møller, den 09.10.1998.


02.10.1998 Ændring i revision

CVR-nummer: 13304386

Navn og adresse:
AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Revision:

Udtrådt af revisionen:

SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

BDO SCANREVISION A/S, NØRREBRO 15, 9800 Hjørring.


30.09.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13304386

Navn og adresse:
AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Møller Kristensen, den 29.06.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Civilingeniør Peter Heerwagen, den 29.06.1998.


12.03.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13304386

Navn og adresse:
AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Alfred Løchte Birk.

Indtrådt i bestyrelsen:

El-installatør Henning Jensen.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Henning Jensen.


20.11.1997 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13304386

Navn og adresse:
AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Bestyrelse:

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Carl Johan Sørensen.

Tiltrådt som suppleant:

El-installatør Henning Jensen.


09.01.1997 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13304386

Navn og adresse:
AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Arne Povlsen, den 04.10.1996.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kontorassistent Solveig Irena Nielsen, den 04.10.1996.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Solveig Irena Nielsen, den 04.10.1996.

Tiltrådt som suppleant:

Ingeniør Carl Johan Sørensen, den 04.10.1996.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Jensen & Rath I/S, den 04.10.1996.

Indtrådt i revisionen:

BDO SCANREVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Nørrebro 15, postboks 140, 9800 Hjørring, den 04.10.1996.


26.02.1996 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13304386

Navn og adresse:
AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jens Abildgaard, den 16.02.1996.

Indtrådt i direktionen:

Civilingeniør Peter Heerwagen, den 16.02.1996.


07.11.1995 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13304386

Navn og adresse:
AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Vedtægter ændret:

06.10.1995.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Heerwagen, Bent Erik Krogh Jensen, Wolfgang Friederich Paulsen, Knud Egon Uggerhøj.

Indtrådt i bestyrelsen:

Civilingeniør, Landinspektør Alfred Løchte Birk, Ingeniør Arne Povlsen.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Arne Povlsen.

Tiltrådt som suppleant:

Kontorassistent Solveig Irena Nielsen.

Selskabet tegnes af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand, eller af den samlede bestyrelse.


07.08.1995 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13304386

Navn og adresse:
AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Bent Juul Sørensen, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Peter Heerwagen.


20.10.1993 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13304386

Navn og adresse:
AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Vedtægter ændret:

01.10.1993.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen Bent Juul Sørensen

Udtrådt af bestyrelsen:

Alfred Løchte Birk, Knud Falk, Jørgen Helge Therkelsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Civilingeniør Peter Heerwagen (formand), Ingeniør Peter Møller Kristensen, Direktør Wolfgang Friederich Paulsen, Ingeniør Per Lønborg Pedersen, Direktør Knud Egon Uggerhøj

Bestyrelsessuppleanter:

Tiltrådt som suppleant:

Teknisk assistent Arne Povlsen

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med en direktør, to direktører i
forening eller af den samlede bestyrelse.


20.10.1992 Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13304386

Navn og adresse:
AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Ejnar Jensen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Jensen & Rath, statsaut. revisorer, Skagensvej 147, 9800 Hjørring


02.06.1992 Omdannelse af selskaber

Reg-nummer: ApS186383

Navn og adresse:
BIRK & BOE FINANS ApS
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Vedtægter ændret:

10.01.1992

Kapitalforhøjelse kr. 500.000,00: kr. 369.916,00 indbetalt kontant, kurs 100,00, kr. 100.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,00, kr. 30.084,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 240,00
Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 10.01.1992 til dækning af underskud kr. 80.000,00 til kurs 100,00
Selskabet er omdannet til A/S186383
NAVN: AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK
ADRESSE: Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Kommune:

Hjørring

Binavne:

AB EURO-TEC, AKTIENGESELLSCHAFT BERATENDE DIPLOMINGENIEURE - DÄNEMARK A/S (AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK) AB EURO-TEC LTD., CONSULTING ENGINEERS DENMARK A/S (AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK)

Kapital kr. 500.000,00

Bestyrelse:

Ingeniør Bent Juul Sørensen, (formand), Enebærvej 9, 9800 Hjørring, Civilingeniør, Landinspektør Alfred Løchte Birk, Søndervang 56, 9800 Hjørring, Knud Falk, Søndervang 32, 9800 Hjørring, Direktør Bent Erik Krogh Jensen, Sentvedvej 21A, Sentved, 5800 Nyborg, Ingeniør Jørgen Helge Therkelsen, Fredericiavej 87, 7100 Vejle

Direktion:

Ingeniør Jens Abildgaard, Blågranvej 15, 9800 Hjørring

Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening
eller af bestyrelsens formand i forening med
direktøren

Revision:

Statsaut. revisor Ejnar Jensen, Skagensvej 147, 9800 Hjørring

Regnskabsår:

01.07 - 30.06


14.05.1990 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS186383

Navn og adresse:
BIRK & BOE FINANS ApS
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Stiftelsesdato:

03.07.1989

Seneste vedtægtsdato:

03.07.1989

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

i værdier kr. 80.000,00 til kurs 100,6

Stifter:

REG.NR. A/S65782 BIRK & BOE A/S, RÅDGIVENDE INGENIØR- OG PLANLÆGNINGSFIRMA, Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Bestyrelse:

Civilingeniør Peter Heerwagen (formand), Ingeniør Bent Juul Sørensen (næstformand), Landinspektør Alfred Løchte Birk, Knud Falk, Ingeniør Erik Hansen, Henning Kjølby, Teknisk assistent Arne Povlsen

Direktion:

Civilingeniør, Landinspektør Alfred Løchte Birk

Selskabet tegnes af bestyrelsen i forening
eller af bestyrelsens formand eller
næstformand i forening med direktøren.

Revision:

Statsaut. revisor Ejnar Jensen, Skagensvej 147, 9800 Hjørring

Første regnskabsår:

03.07.1989 - 30.06.1990

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Virksomhedsnavn
Fra
Til
03.07.1989
31.01.1992
BIRK & BOE FINANS ApS
Status
Fra
Til
03.07.1989
12.12.2001
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
18.08.1989
30.01.1992
80.000,00 DKK