Skip to main content

HOLDINGSSELSKABET SYDJYLLAND A/S

Reg-nummer

A/S181962

Adresse

Soldalen 8

Postnummer og by

7100 Vejle

Startdato

01.07.1989

Ophørsdato

22.08.1991

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Vejle

Formål

Selskabets formål er at videreføre Sparekassen Sydjyllands virksomhed i SPAREKASSEN SYDJYLLAND A/S, således at dette selskab til stadighed fremstår som et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut. Herudover har selskabet til formål at udøve anden finansiel virksomhed gennem investeringer i aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer eller indskud i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art, samt etablering af sådanne virksomheder.

Børsnotering

Ja

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

27.09.1990

Registreret Kapital

281.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.07.1989 - 31.12.1989

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen eller af 2 medlemmer af direktionen i forening.

Dato: 12.04.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 12.04.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

10.09.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S181962

Navn og adresse:
HOLDINGSSELSKABET SYDJYLLAND A/S
Soldalen 8, 7100 Vejle

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S171098 SPAREKASSEN BIKUBEN A/S


13.06.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S181962

Navn og adresse:
HOLDINGSSELSKABET SYDJYLLAND A/S
Soldalen 8, 7100 Vejle

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Niels Kristian Nielsen,

Tiltrådt som næstformand:

Ove Dupont Toft Jacobsen

Udtrådt af bestyrelsen:

Sigfred Buhl, Jens Erik Vilain, Aksel Ladegaard Jensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Flemming Ørntoft, Smedemester Claus Blunk, Driftsleder Niels Gade Jørgensen

Selskabsrepræsentation:

Udtrådt af bestyrelsen:

Tove Kragh Lund

Indtrådt i bestyrelsen:

Kontorchef Inger Kjær Baungaard (Suppleant: Ekspeditionssekretær Else Margrethe Møller Dahl)

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Inger Kjær Baungaard for Niels Jørgen Andersen, John Buhelt for Tage Ejvind Majgaard, Kirsten Juel Larsen for Vagn Sørensen, Jørgen Mejer for Henrik Schroll

Tiltrådt som suppleant:

Overassistent Leif Krog., for Niels Jørgen Andersen, Fuldmægtig Tove Kragh Lund, for Henrik Schroll, Filialbestyrer Torben Mikkelsen, for Vagn Sørensen, Fuldmægtig Ole Nyborg Pedersen, for Tage Ejvind Majgaard


06.12.1990 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S181962

Navn og adresse:
HOLDINGSSELSKABET SYDJYLLAND A/S
Soldalen 8, 7100 Vejle

Selskabsrepræsentation:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Lauritzen

Indtrådt i bestyrelsen:

Fuldmægtig Tove Kragh Lund

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Tove Kragh Lund for Erik Lauritzen


11.10.1990 Ændring af kapital, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S181962

Navn og adresse:
HOLDINGSSELSKABET SYDJYLLAND A/S
Soldalen 8, 7100 Vejle

Vedtægter ændret:

27.09.1990.

Kapitalforhøjelse:

kr. 280.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 265,0

Kapitalen udgør herefter kr. 281.000.000,00

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Jens Erik Vilain


10.09.1990 Ændring af kapital, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S181962

Navn og adresse:
HOLDINGSSELSKABET SYDJYLLAND A/S
Soldalen 8, 7100 Vejle

Vedtægter ændret:

16.08.1990.

Kapitalforhøjelse:

kr. 700.000,00 indbetalt i værdier, kurs 280,0

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00

Selskabsrepræsentation:

Indtrådt i bestyrelsen:

Ekspeditionssekretær Niels Jørgen Andersen (Suppleant: Kontorchef Inger Baungaard), Fuldmægtig Erik Lauritzen (Suppleant: Fuldmægtig Tove Kragh Lund), Ekspeditionssekretær Tage Ejvind Majgaard (Suppleant: Kontorchef John Buhelt), Fuldmægtig Vagn Sørensen (Suppleant: Overassistent Kirsten Juel Larsen), Ekspeditionssekretær Henrik Schroll (Suppleant: ekspeditionssekretær Jørgen Meyer)

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Mads Danielsen

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Kai Kristoffersen (adm. direktør), Direktør Torben Krag Nielsen

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
eller næstformand i forening med et andet
medlem af bestyrelsen eller af et
bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af
direktionen eller af 2 medlemmer af
direktionen i forening.
20.06.1990 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S181962

Navn og adresse:
HOLDINGSSELSKABET SYDJYLLAND A/S
Soldalen 8, 7100 Vejle

Vedtægter ændret:

31.05.1990.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anne Hass Kristensen, Mads Danielsen, Ib Skovbo

Indtrådt i bestyrelsen:

Gårdejer Sigfred Buhl (formand), Gårdejer Svend Daugaard Buhl, Direktør Ove Dupont Toft Jacobsen, Gårdejer Aksel Ladegaard Jensen, Landinspektør Niels Kristian Nielsen, Gårdejer Jørgen Bundsgaard Pedersen, VVS-installatør Niels Karl Petersen, tandlæge Jens Erik Vilain, Ungdomsskoleinspektør Per Werborg, Ingeniør Hans Obbekjær Wobeser


27.04.1990 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S181962

Navn og adresse:
A/S PSE 10 NR. 1655
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

20.12.1989.

Nyt navn:

HOLDINGSSELSKABET SYDJYLLAND A/S

Ny adresse:

Soldalen 8, 7100 Vejle

Ny kommune:

Vejle

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Anne Hass Kristensen (formand), Direktionssekretær Mads Danielsen, Advokat Ib Skovbo

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktionssekretær Mads Danielsen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionskontoret i Vejle, Brummersvej 2, 7100 Vejle, Schøbel & Marholt, Buen 6, 6000 Kolding

Første regnskabsår:

01.07.1989 - 31.12.1989


08.11.1989 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S181962

Navn og adresse:
A/S PSE 10 NR. 1655
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.07.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.07.1989

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S150254 A/S PSE NR. 1680, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.07.1989 - 31.12.1990

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.07.1989
27.12.1989
A/S PSE 10 NR. 1655
Status
Fra
Til
01.07.1989
21.08.1991
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
20.08.1990
08.10.1990
1.000.000,00 DKK
07.07.1989
19.08.1990
300.000,00 DKK