Skip to main content

SUA A/S

Reg-nummer

A/S181502

Adresse

Roskildevej 12 C

Postnummer og by

3400 Hillerød

Startdato

01.07.1989

Ophørsdato

28.11.1994

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter konkurs

Kommune

Hillerød

Formål

Selskabets formål er at drive udvikling, produktion og handel inden for elektronisk databehandling og beslægtede områder

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

30.03.1994

Registreret Kapital

2.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.07.1989 - 31.12.1990

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller næstformand

Dato: 24.09.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 13.10.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 12.06.1991
Periode: 01.07.1989 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

24.01.1995 Statusændring

Reg-nummer: A/S181502

Navn og adresse:
SUA A/S UNDER KONKURS (OPLØST)
Roskildevej 12C, 3400 Hillerød

Konkursbehandlingen afsluttet 28.11.1994, selskabet opløst.


03.08.1994 Statusændring

Reg-nummer: A/S181502

Navn og adresse:
SUA A/S UNDER KONKURS
Roskildevej 12C, 3400 Hillerød

Konkursdekret afsagt 04.07.1994 af skifteretten i Hillerød.


06.07.1994 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S181502

Navn og adresse:
SUA A/S
Roskildevej 12C, 3400 Hillerød

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Preben Edvard Kønig.


01.06.1994 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S181502

Navn og adresse:
MALLING SPACE TECHNOLOGY A/S
Roskildevej 12C, 3400 Hillerød

Vedtægter ændret:

30.03.1994.

Nyt navn:

SUA A/S.

Slettede binavne:

MALLING KONTROL SYSTEM A/S (MALLING SPACE TECHNOLOGY A/S) SPACE TECHNOLOGY A/S (MALLING SPACE TECHNOLOGY A/S).

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kjeld Hannes Hvedstrup, Ole Eriksen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jette Marie Madsen (formand), Advokat Preben Edvard Kønig.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. A/S101641 INFO REVISION A/S STATSAUTORISEREDE REVISORER.

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. ApS184045 REVISIONSFIRMAET FRIIS ApS, Helsingørsgade 21, 3400 Hillerød.


25.01.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S181502

Navn og adresse:
MALLING SPACE TECHNOLOGY A/S
Roskildevej 12 C, 3400 Hillerød

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Kjeld Hannes Hvedstrup

Udtrådt af bestyrelsen:

Christian Richard Charles Dahlager Jørgensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ole Eriksen
23.09.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S181502

Navn og adresse:
MALLING SPACE TECHNOLOGY A/S
Roskildevej 12 C, 3400 Hillerød

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Carsten Ketelsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Christian Richard Charles Dahlager Jørgensen (formand)


02.07.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S181502

Navn og adresse:
MALLING SPACE TECHNOLOGY A/S
Roskildevej 12 C, 3400 Hillerød

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Toke Alexander Foss

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Kjeld Hannes Hvedstrup


18.02.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S181502

Navn og adresse:
MALLING SPACE TECHNOLOGY A/S
Roskildevej 12 C, 3400 Hillerød

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Poul Meyer-Kristensen


06.11.1990 Ændring af kapital, Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S181502

Navn og adresse:
MALLING KONTROL SYSTEM A/S
Dådyrvej 2, 7800 Skive

Vedtægter ændret:

24.07.1990.

Nyt navn:

MALLING SPACE TECHNOLOGY A/S

Nye binavne:

MALLING KONTROL SYSTEM A/S (MALLING SPACE TECHNOLOGY A/S) SPACE TECHNOLOGY A/S (MALLING SPACE TECHNOLOGY A/S)

Ny adresse:

Roskildevej 12 C, 3400 Hillerød

Ny kommune:

Hillerød

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 2.000.000,00

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen Toke Alexander Foss

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Erling Foss, Henrik Hougaard, Jørgen Aage Strobel, Anders Eikemo Thorgaard

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Henrik Carsten Ketelsen (formand), Direktør Poul Meyer-Kristensen, Direktør Jørgen Klausen Nielsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Poul Meyer-Kristensen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jørgen Klausen Nielsen

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af en direktør i forening med
bestyrelsens formand eller næstformand


10.10.1990 Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S181502

Navn og adresse:
A/S PSE 10 NR. 1632
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

21.02.1990.

Nyt navn:

MALLING KONTORL SYSTEM A/S

Ny adresse:

Dådyrvej 2, 7800 Skive

Ny kommune:

Skive

Kapitalforhøjelse:

kr. 700.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Toke Alexander Foss (formand), Civilingeniør Lars Erling Foss, Direktør Henrik Hougaard, Landsretssagfører Jørgen Aage Strobel, Direktør Anders Eikemo Thorgaard

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Poul Meyer-Kristensen

Selskabet tegnes af formanden alene eller af
en direktør i forening med et
bestyrelsesmedlem eller af tre
bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den
samlede bestyrelse

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S101641 INFO:REVISION A/S STATSAUTORISEREDE REVISORER, Sorgenfrivej 18, 2800 Lyngby


26.10.1989 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S181502

Navn og adresse:
A/S PSE 10 NR. 1632
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.07.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.07.1989

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S150254 A/S PSE NR. 1680, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsensformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.07.1989 - 31.12.1990

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
24.10.1990
11.04.1994
MALLING SPACE TECHNOLOGY A/S
25.08.1990
23.10.1990
MALLING KONTORL SYSTEM A/S
03.04.1990
24.08.1990
MALLING KONTROL SYSTEM A/S
01.07.1989
02.04.1990
A/S PSE 10 NR. 1632
Status
Fra
Til
04.07.1994
27.11.1994
Under konkurs
01.07.1989
03.07.1994
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
02.04.1990
23.08.1990
1.000.000,00 DKK
07.07.1989
01.04.1990
300.000,00 DKK