Skip to main content

DANSK ERHVERVS TRANSPORT ApS

CVR-nummer

13249938

Adresse

Naverland 21

Postnummer og by

2600 Glostrup

Startdato

01.07.1989

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Kommune

Albertslund

Branchekode

522110 Stationer, godsterminaler mv.

Formål

Selskabets formål er at drive transportvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Binavne

DANSK ERHVERVS FLYTNING ApS

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

23.06.2017

Kapitalklasser

Nej

Registreret Kapital

50.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.07.1989 - 31.12.1990

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Direktion

(Direktør)
Jan Kreutzfeldt
Birkelyparken 8
2670 Greve

Stiftere

VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS
Højbro Plads 10
1200 København K

Revisor

Centrum Revision V/KURT HÅKONSSON
Farimagsvej 8
4700 Næstved

Legale Ejere

Jan Kreutzfeldt
Birkelyparken 8
2670 Greve
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 01.07.2017


Ophørte legale ejere

DET HOLDING ApS
c/o Dansk Erhvervs Transport
Bavnebjærgspark 69
3520 Farum
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 01.07.2017Reelle Ejere

Jan Kreutzfeldt
Birkelyparken 8
2670 Greve
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Ændringsdato: 01.07.2017

Dato: 29.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 15.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 06.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 31.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 12.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.07.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.06.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.07.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.07.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.06.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.06.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.08.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.10.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.08.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 25.08.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 22.09.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 15.10.1991
Periode: 01.07.1989 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
Navn

DANSK ERHVERVS TRANSPORT APS

P-nummer

Adresse

Naverland 21

Postnummer og by

2600 Glostrup

Startdato

01.07.1989

Branchekode

522110 Stationer, godsterminaler mv.

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

43442442

Mail

hedda@d-e-t.dk
29.05.2018 Ændring af kapital

CVR-nummer: 13249938

Navn og adresse:
DANSK ERHVERVS TRANSPORT ApS
Naverland 21, 2600 Glostrup

Vedtægterne er yderligere ændret
Vedtægter ændret: 23.06.2017
Kapitalnedsættelse besluttet 23.06.2017 er gennemført 29.05.2018.
Kapitalen udgør herefter kr. 50.000,00.

05.07.2017 Ændring i personkreds, Ændring af adresse, Ændring af kapital

CVR-nummer: 13249938

Navn og adresse:
DANSK ERHVERVS TRANSPORT ApS
Bavnebjærgspark 69, 3520 Farum

Vedtægter ændret: 23.06.2017
Ny adresse: Naverland 21, 2600 Glostrup
Ny kommune: Albertslund
Kapitalnedsættelse besluttet 23.06.2017 udbetaling til aktionær anpartshaver kr. 150.000,00  til kurs 100,00.
Virksomhedens kreditorer opfordres til at indberette deres krav til virksomheden. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal indberettes senest 4 uger fra dags dato.

Direktion:

Fratrådte:

Jan Vejrum, den 01.07.2017.

Tiltrådte:

Jan Kreutzfeldt, den 01.07.2017.

Selskabet tegnes af en direktør.


12.12.2013 Ændring i revision

CVR-nummer: 13249938

Navn og adresse:
DANSK ERHVERVS TRANSPORT ApS
Bavnebjærgspark 69, 3520 Farum

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KH Revision.

Indtrådt i revisionen:

Centrum Revision V/KURT HÅKONSSON, Farimagsvej 8, 4700 Næstved.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 13249938

Navn og adresse:
DANSK ERHVERVS TRANSPORT ApS
Bavnebjærgspark 69, 3520 Farum

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


09.03.1998 Ændring af adresse

CVR-nummer: 13249938

Navn og adresse:
DANSK ERHVERVS TRANSPORT ApS
Naverland 21-23, 3520 Farum

Vedtægter ændret:

20.02.1998.

Ny adresse:

Bavnebjærgspark 69, 3520 Farum.

Ny kommune:

Farum.
16.04.1997 Ændring af adresse, Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13249938

Navn og adresse:
DANSK ERHVERVS TRANSPORT ApS
Bavnebjærgspark 69, 2600 Glostrup

Vedtægter ændret:

18.12.1996.

Ny adresse:

Naverland 21-23, 2600 Glostrup.

Ny kommune:

Glostrup.

Kapitalforhøjelse:

kr. 120.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 200.000,00.


24.08.1993 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 13249938

Navn og adresse:
DANSK ERHVERVS TRANSPORT ApS
Bavnebjærgspark 69, 3520 Farum

Revision:

Udtrådt af revisionen:

SERVICE REVISION ApS

Indtrådt i revisionen:

KH Revision, Cæciliavej 60, 2500 Valby


27.11.1991 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13249938

Navn og adresse:
DANSK ERHVERVS TRANSPORT ApS
Bavnebjærgspark 69, 3520 Farum

Vedtægter ændret:

02.10.1991.

Nyt binavn: DANSK ERHVERVS FLYTNING ApS (DANSK ERHVERVS TRANSPORT ApS)


25.04.1990 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring i revision, Ændring af adresse

CVR-nummer: 13249938

Navn og adresse:
VICH 1584 ApS
c/o advokat Victor Christoffersen, Pilestræde 48, 1112 Pilestræde

Vedtægter ændret:

15.03.1990.

Nyt navn:

DANSK ERHVERVS TRANSPORT ApS

Ny adresse:

Bavnebjærgspark 69, 3520 Farum

Ny kommune:

Farum

Ny særskilt postadresse:

Folehaven 137, 2500 Valby

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Victor Christoffersen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jan Vejrum Christensen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen

Indtrådt i revisionen:

SERVICE REVISION ApS, Ndr. Toldbod 23, 1259 København K


08.11.1989 Nye selskaber

CVR-nummer: 13249938

Navn og adresse:
VICH 1584 ApS
c/o advokat Victor Christoffersen, Pilestræde 48, 1112 Pilestræde

Stiftelsesdato:

01.07.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.07.1989

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

REG.NR. ApS57050 ASX 4050 ApS, Pilestræde 48, 1112 København K

Direktion:

Advokat Victor Christoffersen

Selskabet tegnes af een direktør

Revision:

Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, H.C. Ørstedsvej 4, 1879 Fr.berg C

Første regnskabsår:

01.07.1989 - 31.12.1990

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.07.1989
16.03.1990
VICH 1584 ApS
Adresse
Fra
Til
05.07.2017
07.01.2019
Naverland 21 2600 Glostrup
01.01.2007
04.07.2017
Bavnebjærgspark 69 3520 Farum
01.07.1989
31.12.2006
Bavnebjærgspark 69 3520 Farum
Branchekode
Fra
Til
01.07.1989
31.12.2007
632110 Stationer, godsterminaler mv.
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
20.02.1998
22.06.2017
20.02.1998
Registreret kapital
Fra
Til
09.01.1997
22.06.2017
200.000,00
11.07.1989
08.01.1997
80.000,00 DKK
Tegningsregel
Fra
Til
20.02.1998
04.07.2017
Selskabet tegnes af een direktør
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2018
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2018
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2018
2-4 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2018
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2017
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk


3. kvt2017
0 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2017
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2017
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2015
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2015
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2015
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2014
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2014
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2014
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
4. kvt2013
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2013
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2013
5-9 medarbejdere
2-4 årsværk
1. kvt2013
2-4 medarbejdere
4. kvt2012
2-4 medarbejdere
3. kvt2012
2-4 medarbejdere
2. kvt2012
2-4 medarbejdere
1. kvt2012
2-4 medarbejdere
4. kvt2011
2-4 medarbejdere
3. kvt2011
2-4 medarbejdere
2. kvt2011
2-4 medarbejdere
1. kvt2011
2-4 medarbejdere
4. kvt2010
2-4 medarbejdere
3. kvt2010
2-4 medarbejdere
2. kvt2010
2-4 medarbejdere
1. kvt2010
2-4 medarbejdere
4. kvt2009
2-4 medarbejdere
3. kvt2009
5-9 medarbejdere
2. kvt2009
5-9 medarbejdere
1. kvt2009
5-9 medarbejdere
4. kvt2008
5-9 medarbejdere
3. kvt2008
5-9 medarbejdere
2. kvt2008
5-9 medarbejdere
1. kvt2008
5-9 medarbejdere
4. kvt2007
5-9 medarbejdere
3. kvt2007
2-4 medarbejdere
2. kvt2007
2-4 medarbejdere
1. kvt2007
2-4 medarbejdere
4. kvt2006
2-4 medarbejdere
3. kvt2006
2-4 medarbejdere
2. kvt2006
2-4 medarbejdere
1. kvt2006
2-4 medarbejdere
4. kvt2005
2-4 medarbejdere
3. kvt2005
2-4 medarbejdere
2. kvt2005
2-4 medarbejdere
1. kvt2005
2-4 medarbejdere
4. kvt2004
2-4 medarbejdere
3. kvt2004
2-4 medarbejdere
2. kvt2004
2-4 medarbejdere
1. kvt2004
2-4 medarbejdere
4. kvt2003
2-4 medarbejdere
3. kvt2003
2-4 medarbejdere
2. kvt2003
2-4 medarbejdere
1. kvt2003
2-4 medarbejdere
4. kvt2002
2-4 medarbejdere
3. kvt2002
2-4 medarbejdere
2. kvt2002
2-4 medarbejdere
1. kvt2002
2-4 medarbejdere
4. kvt2001
1 medarbejdere
3. kvt2001
2-4 medarbejdere
2. kvt2001
2-4 medarbejdere
1. kvt2001
2-4 medarbejdere
4. kvt2000
2-4 medarbejdere
3. kvt2000
2-4 medarbejdere
2. kvt2000
2-4 medarbejdere
1. kvt2000
2-4 medarbejdere
4. kvt1999
2-4 medarbejdere
3. kvt1999
2-4 medarbejdere
2. kvt1999
2-4 medarbejdere
1. kvt1999
2-4 medarbejdere