Skip to main content

GN DATACOM A/S

CVR-nummer

13235643

Adresse

Kgs. Nytorv 26

Postnummer og by

1016 København K

Startdato

01.07.1989

Ophørsdato

28.12.2000

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

København

Branchekode

300200 Fremstilling af computere og andet it-udstyr

Formål

Selskabets formål er at drive fabrikation og handel og dermed beslægtet virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

31.05.2000

Registreret Kapital

22.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.07.1989 - 31.12.1990
Dato: 16.01.2001
Periode: 01.01.2000 - 18.12.2000
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 11.10.2000
Periode: 01.01.2000 - 31.08.2000
Hent dokumenter:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 13.07.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.07.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 13.07.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Koncernregnskab
PDFDato: 14.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.06.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Koncernregnskab
PDF

Dato: 24.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 24.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.05.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.05.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.06.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.06.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 15.06.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 15.06.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 10.06.1991
Periode: 01.07.1989 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 10.06.1991
Periode: 01.07.1989 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

GN DATACOM A/S

P-nummer

Adresse

Kongens Nytorv 26

Postnummer og by

1050 København K

Startdato

01.07.1989

Ophørsdato

28.12.2000

Branchekode

300200 Fremstilling af computere og andet it-udstyr

Reklamebeskyttelse

Nej


16.01.2001 Statusændring

CVR-nummer: 13235643

Navn og adresse:
GN DATACOM A/S
Kgs. Nytorv 26, postboks 2167, 1016

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


12.09.2000 Statusændring, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13235643

Navn og adresse:
GN DATACOM A/S
Kgs. Nytorv 26, postboks 2167, 1016

Likvidation vedtaget 31.08.2000.

Tiltrådt som likvidator:

Koncernadvokat Christian Rene Tang Jespersen, c/o GN Store Nord A/S, Kongens Nytorv 26, 1016 København K, den 31.08.2000.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


05.09.2000 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13235643

Navn og adresse:
GN DATACOM A/S
Kgs. Nytorv 26, postboks 2167, 1016

Vedtægter ændret:

31.05.2000.


26.01.1998 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 13235643

Navn og adresse:
GN DATACOM A/S
Kgs. Nytorv 26, postboks 2167, 1016

Vedtægter ændret:

12.12.1997.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 2.500,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 22.000.000,00.


12.06.1995 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13235643

Navn og adresse:
GN DATACOM A/S
Kgs. Nytorv 26, postboks 2167, 1016

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Klaus Irner.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Jens Ole Legart Nielsen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Klaus Irner.

Indtrådt i direktionen:

Advokat Jens Ole Legart Nielsen.
16.03.1995 Ændring af adresse

CVR-nummer: 13235643

Navn og adresse:
GN DATACOM A/S
Park Alle 295, 2605 Brøndby

Vedtægter ændret:

13.02.1995.

Ny adresse:

Kgs. Nytorv 26, postboks 2167, 1016 København K.

Ny kommune:

København.


25.05.1994 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13235643

Navn og adresse:
GN DATACOM A/S
Park Alle 295, 2605 Brøndby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Preben Klemp, Hans Jørgen Køser.

Indtrådt i bestyrelsen:

Koncernøkonomi- og finansdirektør Poul Erik Tofte (formand), Koncerndirektør Jørn Kildegaard Andersen (næstformand).

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Povl Moustgaard Knudsen.

Indtrådt i direktionen:

Advokat Klaus Irner (adm. dir).


11.05.1993 Ændring i personkreds, Ændring af adresse

CVR-nummer: 13235643

Navn og adresse:
GN DATACOM A/S
Mårkærvej 2 A, 2630 Taastrup

Vedtægter ændret:

01.03.1993.

Ny adresse:

Park Alle 295, 2605 Brøndby

Ny kommune:

Brøndby

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen Klaus Irner

Udtrådt af bestyrelsen:

Thomas Frederik Duer, Jørgen Grønlund Nielsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Preben Klemp (Formand), Produktionsdirektør Hans Jørgen Køser (Næstformand)

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Mangaard Christiansen, Birgit Friis Eriksen

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Per Bastholm for Per Mangaard Christiansen


23.02.1993 Ændring af kapital, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13235643

Navn og adresse:
GN DATACOM A/S
Mårkærvej 2 A, 2630 Taastrup

Vedtægter ændret:

23.12.1992.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 2.000,00

Kapitalen udgør herefter kr. 21.000.000,00

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Pia Heininge Szendei

Indtrådt i bestyrelsen:

Tillidsrepræsentant Birgit Friis Eriksen

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Birgit Friis Eriksen, for Pia Heininge Szendei

Selskabet tegnes af formanden eller
næstformanden for bestyrelsen i forbindelse
med et bestyrelsesmedlem, af et
bestyrelsesmedlem i forbindelse med en
direktør eller af to direktører.


04.02.1992 Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13235643

Navn og adresse:
GN DATACOM A/S
Mårkærvej 2 A, 2630 Taastrup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Centralanstalten for Revision

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen, Borups Alle 177, Postboks 250, 2000 Frederiksberg


02.07.1991 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13235643

Navn og adresse:
GN DATACOM A/S
Mårkærvej 2 A, 2630 Taastrup

Selskabsrepræsentation:

Indtrådt i bestyrelsen:

Fællestillidsmand Per Mangaard Christiansen (Suppleant: Indkøber Per Bastholm), Ingeniør Pia Heininge Szendei (Suppleant: Tillidsrepræsentant Birgit Friis Eriksen)


19.04.1991 Ændring i personkreds, Ændring af adresse

CVR-nummer: 13235643

Navn og adresse:
GN DATACOM A/S
Telefonvej 6, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

01.02.1991.

Ny adresse:

Mårkærvej 2 A, 2630 Taastrup

Ny kommune:

Høje Tåstrup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ernst Johan Hede

Indtrådt i bestyrelsen:

Koncernøkonomi- og finansdirektør Jørgen Grønlund Nielsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Preben Klemp

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Povl Moustgaard Knudsen


01.08.1990 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13235643

Navn og adresse:
GN DATACOM A/S
Telefonvej 6, 2860 Søborg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann


04.04.1990 Ændring af kapital

CVR-nummer: 13235643

Navn og adresse:
GN DATACOM A/S
Telefonvej 6, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

29.12.1989.

Kapitalforhøjelse:

kr. 19.700.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 20.000.000,00


04.04.1990 Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 13235643

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3301
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsssegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

19.12.1989.

Nyt navn:

GN DATACOM A/S

Ny adresse:

Telefonvej 6, 2860 Søborg

Ny kommune:

Gladsaxe

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Thomas Frederik Duer (formand), cand.jur Klaus Irner (næstformand), Adm. direktør Ernst Johan Hede

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør Preben Klemp

Selskabet tegnes af formanden eller
næstformanden for bestyrelsen i forbindelse
med et bestyrelsesmedlem, af et
bestyrelsesmedlem i forbindelse med en
direktør eller af to direktører

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Centralanstalten for Revision, Landemærket 25, 1119 København K


26.10.1989 Nye selskaber

CVR-nummer: 13235643

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3301
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsssegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.07.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.07.1989

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.07.1989 - 31.12.1990

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.07.1989
03.01.1990
A/S PSE NR. 3301
Status
Fra
Til
31.08.2000
27.12.2000
Under frivillig likvidation
01.07.1989
30.08.2000
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
20.01.1993
11.12.1997
21.000.000,00 DKK
29.01.1990
19.01.1993
20.000.000,00 DKK
07.07.1989
28.01.1990
300.000,00 DKK