Skip to main content

DAN TEGL MUR A/S

Reg-nummer

A/S180037

Adresse

c/o Optiroc A/S
Sønderskovvej 120
Nordenskov

Postnummer og by

6800 Varde

Startdato

01.05.1989

Ophørsdato

31.08.1994

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Helle

Formål

Selskabets formål er at foretage produktion af samt drive handel med byggematerialer og udstyr til byggeindustrien samt foretage dermed beslægtet virksomhed, herunder at eje og forvalte fast ejendom. Selskabets formål kan udøves direkte eller indirekte i form af besiddelse af aktier, anparter eller andre kapitalinteresser i andre selskaber og virksomheder

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

16.06.1994

Registreret Kapital

1.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.05.1989 - 31.12.1989

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med formand eller næstformand eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening

Dato: 27.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.06.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.06.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.05.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.04.1990
Periode: 01.05.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

13.09.1994 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S180037

Navn og adresse:
DAN TEGL MUR A/S
c/o Optiroc A/S, Sønderskovvej 120, Nordenskov, 6800 Varde

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S156517 OPTIROC A/S.


21.07.1994 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S180037

Navn og adresse:
DAN TEGL MUR A/S
Korsgade 8, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

16.06.1994.

Ny adresse:

c/o Optiroc A/S, Sønderskovvej 120, Nordenskov, 6800 Varde.

Ny kommune:

Helle.


24.06.1994 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S180037

Navn og adresse:
DAN TEGL MUR A/S
Korsgade 8, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Cornelis Nicolaas Altena, Tage Simonsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Bengt Connie Jansson (formand).


27.08.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S180037

Navn og adresse:
DAN TEGL MUR A/S
Korsgade 8, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Torsten Christer Axel Hemborg

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Cornelis Nicolaas Altena (formand)

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jannik Kaas Vilstrup Falkenberg

Indtrådt i direktionen:

Direktør Lars Strand


23.02.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S180037

Navn og adresse:
DAN TEGL MUR A/S
Korsgade 8, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

21.01.1993.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Gorrissen, Niels Kristian Andreasen Overballe
17.03.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S180037

Navn og adresse:
DAN TEGL MUR A/S
Korsgade 8, 9000 Aalborg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Thorvald Vagn Christensen


21.05.1991 Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S180037

Navn og adresse:
DAN TEGL MUR A/S
Korsgade 8, 9000 Aalborg

Revision:

Udtrådt af revisionen:

City Revision

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S184359 ÅGE LARSEN CITY REVISION A/S, Blegdamsvej 60, 2100 København Ø


20.02.1990 Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S180037

Navn og adresse:
DAN TEGL MUR A/S
Korsgade 8, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

03.11.1989.

Kapitalforhøjelse:

kr. 700.000,00 indbetalt kontant, kurs 714,0

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00


20.02.1990 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S180037

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3134
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

25.09.1989.

Nyt navn:

DAN TEGL MUR A/S

Ny adresse:

Korsgade 8, 9000 Aalborg

Ny kommune:

Aalborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Landsretssagfører Jørgen Gorrissen (formand), Direktør Torsten Christer Axel Hemborg (næstformand), Direktør Niels Thorvald Vagn Christensen, Direktør Niels Kristian Andreasen Overballe, Advokat Klaus Søgaard, Tage Simonsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Niels Thorvald Vagn Christensen, Direktør Jannik Kaas Vilstrup Falkenberg

Selskabet tegnes af en direktør i forening
med formand eller næstformand eller af tre
bestyrelsesmedlemmer i forening

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

City Revision, Adelgade 7, 1304 København K

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Første regnskabsår:

01.05.1989 - 31.12.1989


23.08.1989 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S180037

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3134
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.05.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.05.1989

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelses- formanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.05.1989 - 30.09.1990

Regnskabsår:

01.10 - 30.09
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.05.1989
25.10.1989
A/S PSE NR. 3134
Status
Fra
Til
01.05.1989
30.08.1994
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
19.05.1989
23.11.1989
300.000,00 DKK