Skip to main content

MÆGLERSERVICE DANMARK A/S

CVR-nummer

12931247

Adresse

c/o Danske Bank A/S , Bestyrelsessekretariat
Holmens Kanal 2 - 12

Postnummer og by

1092 København K

Startdato

01.04.1989

Ophørsdato

12.06.2002

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Telefon

70125300

Fax

33393171

Mail

rd@rd.dk

Kommune

København

Branchekode

722000 Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software

Formål

Selskabets formål er at drive handel og industri gennem udvikling, salg og service af edb-programmer og salg og service af edb-hardware og hjælpemidler hertil i Danmark samt anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

13.12.1994

Registreret Kapital

1.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.04.1989 - 30.09.1990

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening

Dato: 13.03.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.03.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.04.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.02.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.02.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 20.03.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.03.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.02.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 24.03.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 26.04.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.06.1992
Periode: 01.10.1990 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 23.08.1991
Periode: 01.04.1989 - 30.09.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

MÆGLERSERVICE DANMARK A/S

P-nummer

Adresse

c/o REALKREDIT DANMARK A/S
Jarmers Plads 2

Postnummer og by

1551 København V

Startdato

01.04.1989

Ophørsdato

12.06.2002

Branchekode

722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber

Reklamebeskyttelse

Nej


24.06.2002 Statusændring

CVR-nummer: 12931247

Navn og adresse:
MÆGLERSERVICE DANMARK A/S
c/o Danske Bank A/S , Bestyrelsessekretariat, Holmens Kanal 2-12, 1092

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 13399174 REALKREDIT DANMARK A/S.


13.05.2002 Statusændring

CVR-nummer: 12931247

Navn og adresse:
MÆGLERSERVICE DANMARK A/S
c/o Danske Bank A/S , Bestyrelsessekretariat, Holmens Kanal 2-12, 1092

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a og
anpartsselskabslovens § 65 for fusion mellem
CVR-NR. 13399174 REALKREDIT DANMARK A/S. der tillige driver virksomhed under navnene DEN DANSKE KREDITFORENING A/S (REALKREDIT DANMARK A/S), KREDIT DANMARK A/S (REALKREDIT DANMARK A/S), SANAARTORNERMI TAARSIGASSARSISARFIK (GRØNLANDS KREDITFORENING A/S) (REALKREDIT DANMARK A/S), MORTGAGE CREDIT ASSOCIATION DENMARK A/S (REALKREDIT DANMARK A/S), MORTGAGE CREDIT DENMARK A/S (REALKREDIT DANMARK A/S), DANISCHES BODENKREDITINSTITUT A/S (REALKREDIT DANMARK A/S), GRUNDEJERNES HYPOTEKFORENING A/S (REALKREDIT DANMARK A/S), HUSMANDSHYPOTHEKFORENINGEN FOR DANMARK A/S (REALKREDIT DANMARK A/S), JYDSK GRUNDEJER-KREDITFORENING A/S (REALKREDIT DANMARK A/S), NY JYDSKE KJØBSTAD-CREDITFORENING A/S (REALKREDIT DANMARK A/S), NY JYSK GRUNDEJER-KREDITFORENING A/S (REALKREDIT DANMARK A/S), PROVINSHYPOTEKFORENINGEN FOR DANMARK A/S (REALKREDIT DANMARK A/S), ØSTIFTERNES KREDITFORENING A/S (REALKREDIT DANMARK A/S), ØSTIFTERNES LAND-HYPOTHEKFORENING A/S (REALKREDIT DANMARK A/S), KREDITFORENINGEN DANMARK A/S (REALKREDIT DANMARK A/S), BG KREDIT A/S (REALKREDIT DANMARK A/S), DANSKE KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (REALKREDIT DANMARK A/S).
CVR-NR. 12931247 MÆGLERSERVICE DANMARK A/S.
CVR-NR. 10609038 A/S RD NR. 3066. der tillige driver virksomhed under navnene REALDANMARK HOLDING A/S (A/S RD NR. 3066), E-BOLIGDANMARK A/S (A/S RD NR. 3066).
CVR-NR. 12931239 A/S RD NR. 3067. der tillige driver virksomhed under navnene KD EJENDOMSSERVICE A/S (A/S RD NR. 3067), EJENDOMSSERVICE DANMARK A/S (A/S RD NR. 3067).
CVR-NR. 24045110 ApS RD NR. 3065.
CVR-NR. 14826297 ApS RD NR. 3064.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4 og anpartsselskabslovens § 65.


11.01.2002 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12931247

Navn og adresse:
MÆGLERSERVICE DANMARK A/S
c/o Realkredit Danmark A/S, Jarmers Plads 2, 1590

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bent Fjord.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Mogens Holm (formand).


11.01.2002 Ændring af adresse

CVR-nummer: 12931247

Navn og adresse:
MÆGLERSERVICE DANMARK A/S
c/o Realkredit Danmark A/S, Jarmers Plads 2, 1092

Ny adresse:

c/o Danske Bank A/S, Bestyrelsessekretariat, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.


15.05.2001 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12931247

Navn og adresse:
MÆGLERSERVICE DANMARK A/S
c/o Realkredit Danmark A/S, Jarmers Plads 2, 1590

Bestyrelse:

Fratrådt som valgt af generalforsamling, tiltrådt som valgt af generalforsamling: næstformand Steen Hansen
15.05.2001 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12931247

Navn og adresse:
MÆGLERSERVICE DANMARK A/S
c/o Realkredit Danmark A/S, Jarmers Plads 2, 1590

Bestyrelse:

Fratrådt som valgt af generalforsamling, tiltrådt som valgt af generalforsamling: formand Bent Fjord


28.02.2001 Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12931247

Navn og adresse:
MÆGLERSERVICE DANMARK A/S
c/o Realkredit Danmark A/S, Jarmers Plads 2, 1590

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Sven Holm, Peter Høgdal Kristiansen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Vicedirektør Jørgen Michael Klejnstrup, Direktør Steen Hansen.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

GROTHEN & PERREGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø.


01.11.1999 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12931247

Navn og adresse:
MÆGLERSERVICE DANMARK A/S
c/o Realkredit Danmark A/S, Jarmers Plads 2, 1590

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Helle, den 01.11.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Bent Fjord, den 01.11.1999.


01.12.1998 Ændring i revision

CVR-nummer: 12931247

Navn og adresse:
MÆGLERSERVICE DANMARK A/S
c/o Realkredit Danmark A/S, Jarmers Plads 2, 1590

Revision:

Udtrådt af revisionen:

GROTHEN & PERREGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 30.11.1998.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, H.C. Andersens Boulevard 2, 1780 København V, den 30.11.1998.


29.04.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12931247

Navn og adresse:
MÆGLERSERVICE DANMARK A/S
c/o Realkredit Danmark A/S, Jarmers Plads 2, 1590

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carit Charly Pedersen, den 17.03.1998, den 17.03.1998.

Indtrådt i bestyrelsen:

Peter Høgdal Kristiansen, den 17.03.1998.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Peter Høgdal Kristiansen, den 17.03.1998, den 17.03.1998.

Indtrådt i direktionen:

Markedschef Carit Charly Pedersen, den 17.03.1998.


24.06.1997 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12931247

Navn og adresse:
MÆGLERSERVICE DANMARK A/S
c/o Realkredit Danmark A/S, Jarmers Plads 2, 1590

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Erling Hvid, den 28.02.1997.

Indtrådt i direktionen:

Peter Høgdal Kristiansen, den 01.03.1997.


03.03.1995 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12931247

Navn og adresse:
MÆGLERSERVICE DANMARK A/S
c/o Realkredit Danmark A/S, Jarmers Plads 2, 1590

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Allan Koch.

Indtrådt i bestyrelsen:

Carit Charly Pedersen.


04.01.1995 Ændring af kapital, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12931247

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3067
c/o Realkredit Danmark A/S, Jarmers Plads 2, 1590

Vedtægter ændret:

13.12.1994.

Nyt navn:

MÆGLERSERVICE DANMARK A/S.

Kapitalforhøjelse:

kr. 700.000,00 indbetalt kontant, kurs 650,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Sven Holm

Udtrådt af bestyrelsen:

Karen Havers-Andersen, Heino Rising.

Indtrådt i bestyrelsen:

Edb- og organisationsdirektør Per Helle (formand), Markedsdirektør Allan Koch.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Karen Havers-Andersen.

Indtrådt i direktionen:

Kontorchef Erling Hvid.

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Revision:

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S174296 GROTHEN & PERREGAARD, REVISIONSAKTIESELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø.


30.09.1994 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12931247

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3067
c/o Realkredit Danmark A/S, Jarmers Plads 2, 1590

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Stig Møller.

Indtrådt i bestyrelsen:

Cand.jur Karen Havers-Andersen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henrik Stig Møller.

Indtrådt i direktionen:

Cand.jur Karen Havers-Andersen.


09.05.1994 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12931247

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3067
c/o Realkredit Danmark A/S, Jarmers Plads 2, 1590

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Steen Hannenov.

Indtrådt i bestyrelsen:

Økonomidirektør Sven Holm (formand).


22.03.1994 Ændring af adresse

CVR-nummer: 12931247

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3067
c/o Kreditforeningen Danmark, Jarmers Plads 2, 1590

Ny adresse:

c/o Realkredit Danmark A/S, Jarmers Plads 2, 1590 København V.


19.11.1993 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12931247

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3067
c/o Kreditforeningen Danmark, Jarmers Plads 2, 1590

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Friis Autzen

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Heino Rising


13.04.1992 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12931247

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3067
c/o Kreditforeningen Danmark, Jarmers Plads 2, 1590

Vedtægter ændret:

02.03.1992.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Omlægningsperiode:

01.10.1990 - 31.12.1991


18.09.1991 Ændring af adresse, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12931247

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3067
c/o adv. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Ny adresse:

c/o Kreditforeningen Danmark, Jarmers Plads 2, 1590 København V

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Henrik Friis Autzen, Peter Steen Hannenov, Advokat Henrik Stig Møller

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Advokat Henrik Stig Møller

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 15, 1360 København K


04.07.1989 Nye selskaber

CVR-nummer: 12931247

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 3067
c/o adv. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.04.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.04.1989

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.04.1989 - 30.09.1990

Regnskabsår:

01.10 - 30.09
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.04.1989
21.12.1994
A/S PSE NR. 3067
Adresse
Fra
Til
01.04.1989
10.01.2002
c/o Realkredit Danmark A/S
Jarmers Plads 2 1590 København V
Status
Fra
Til
01.04.1989
11.06.2002
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.04.1989
17.10.1999
721000 Konsulentvirksomhed vedr. hardware
Registreret kapital
Fra
Til
05.04.1989
20.12.1994
300.000,00 DKK