Skip to main content

DANSKEVALUTA 1 A/S

Reg-nummer

A/S177123

Adresse

Holmens Kanal 12

Postnummer og by

1092 København K

Startdato

01.01.1989

Ophørsdato

20.12.1990

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

København

Formål

Selskabets formål er handel med og investering i valuta og værdipapirer, herunder valutaarbitrage og terminsforretninger eller anden i forbindelse hermed stående virksomhed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

12.10.1989

Registreret Kapital

300.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1989 - 31.12.1989
Dato: 16.01.1991
Periode: 01.01.1990 - 20.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.10.1990
Periode: 01.01.1990 - 13.09.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 06.04.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

18.02.1991 Øvrige ændringer, Statusændring

Reg-nummer: A/S177123

Navn og adresse:
DANSKEVALUTA 1 A/S I LIKVIDATION
Holmens Kanal 12, 1092

Binavne:

DANSKE EUROVALUTA 1 A/S (DANSKEVALUTA 1 A/S) I LIKVIDATION DANSKE VERDENSVALUTA 1 A/S (DANSKEVALUTA 1 A/S) I LIKVIDATION DANSKE SCANDIVALUTA 1 A/S (DANSKEVALUTA 1 A/S) I LIKVIDATION DANSKE EXCHANGE INVESTMENT 1 A/S (DANSKEVALUTA 1 A/S) I LIKVIDATION DANSKE FOREIGN EXCHANGE 1 A/S (DANSKEVALUTA 1 A/S) I LIKVIDATION DANSKE CURRENCIES 1 A/S (DANSKEVALUTA 1 A/S) I LIKVIDATION DET DANSKE VALUTASELSKAB 1 A/S (DANSKEVALUTA 1 A/S) I LIKVIDATION

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


19.09.1990 Øvrige ændringer, Statusændring, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S177123

Navn og adresse:
DANSKEVALUTA 1 A/S I LIKVIDATION
Holmens Kanal 12, 1092

Binavne:

DANSKE EUROVALUTA 1 A/S (DANSKEVALUTA 1 A/S) I LIKVIDATION DANSKE VERDENSVALUTA 1 A/S (DANSKEVALUTA 1 A/S) I LIKVIDATION DANSKE SCANDIVALUTA 1 A/S (DANSKEVALUTA 1 A/S) I LIKVIDATION DANSKE EXCHANGE INVESTMENT 1 A/S (DANSKEVALUTA 1 A/S) I LIKVIDATION DANSKE FOREIGN EXCHANGE 1 A/S (DANSKEVALUTA 1 A/S) I LIKVIDATION DANSKE CURRENCIES 1 A/S (DANSKEVALUTA 1 A/S) I LIKVIDATION DET DANSKE VALUTASELSKAB 1 A/S (DANSKEVALUTA 1 A/S) I LIKVIDATION

Likvidation vedtaget 13.09.1990

Tiltrådt som likvidator:

Underdirektør Adam Henrik Vestberg, Vældegårdsvej 67, 2820 Gentofte

Ledelsen fratrådt
Selskabet tegnes af likvidator alene


17.05.1990 Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S177123

Navn og adresse:
DANSKEVALUTA 1 A/S
Holmens Kanal 12, 1092

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Alex R Ankjær-Jensen, Statsaut. revisor Jørgen Frank Jakobsen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 15, 1360 København K, Revisionsfirmaet Grothen & Perregaard/Henningsen & Holm, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø


02.11.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S177123

Navn og adresse:
A/S PSE 10 NR. 1583
c/o Lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

12.10.1989

Nyt navn:

DANSKEVALUTA 1 A/S

Nye binavne:

DANSKE EUROVALUTA 1 A/S (DANSKEVALUTA 1 A/S) DANSKE VERDENSVALUTA 1 A/S (DANSKEVALUTA 1 A/S) DANSKE SCANDIVALUTA 1 A/S (DANSKEVALUTA 1 A/S) DANSKE EXCHANGE INVESTMENT 1 A/S (DANSKEVALUTA 1 A/S) DANSKE FOREIGN EXCHANGE 1 A/S (DANSKEVALUTA 1 A/S) DANSKE CURRENCIES 1 A/S (DANSKEVALUTA 1 A/S) DET DANSKE VALUTASELSKAB 1 A/S (DANSKEVALUTA 1 A/S)

Ny adresse:

Holmens Kanal 12, 1092 København K

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Aage Stougaard Pedersen (formand), Nyvej 12 B, 2 tv, 1851 Fr.berg C, Kontorchef Peter Hansen (næstformand), Kontorchef Sten Tore Sanberg Davidsen, Fuldmægtig Anette Eberhard

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Kontorchef Sten Tore Sanberg Davidsen

Selskabet tegnes af en direktør i forening
med bestyrelsens formand eller af
bestyrelsens formand og næstformand i
forening, eller af mindst tre
bestyrelsesmedlemmer

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Alex R Ankjær-Jensen, Skodsborgvej 138B, 2840 Holte, Statsaut. revisor Jørgen Frank Jakobsen, Skovvangen 5, 2920 Charl

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Første regnskabsår:

01.01.1989 - 31.12.1989


04.04.1989 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S177123

Navn og adresse:
A/S PSE 10 NR. 1583
c/o Lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.01.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.01.1989

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S150254 A/S PSE NR. 1680, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i fore- ning, af en direktør
alene eller af bestyrelsesforman- den alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.01.1989 - 30.06.1990

Regnskabsår:

01.07 - 30.06

Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.01.1989
12.10.1989
A/S PSE 10 NR. 1583
Status
Fra
Til
13.09.1990
19.12.1990
Under frivillig likvidation
01.01.1989
12.09.1990
Normal