Skip to main content

LYNGBY EL-SERVICE A/S

CVR-nummer

12759290

Adresse

Bagsværdvej 82

Postnummer og by

2800 Kgs. Lyngby

Startdato

01.01.1989

Ophørsdato

22.10.1999

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Lyngby-Taarbæk

Branchekode

453100 El-installation

Formål

Selskabets formål er at drive handel, håndværk og fabrikation fortrinsvis indenfor el-installationsbranchen samt alle i forbindelse hermed stående eller heraf afledte forretninger

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.04 til 31.03

Seneste vedtægtsdato

11.11.1996

Kapitalklasser

Ja

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1989 - 31.03.1990

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse

Dato: 01.09.1999
Periode: 01.04.1998 - 31.03.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.09.1998
Periode: 01.04.1997 - 31.03.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.08.1997
Periode: 01.04.1996 - 31.03.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.08.1996
Periode: 01.04.1995 - 31.03.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.08.1995
Periode: 01.04.1994 - 31.03.1995
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 25.08.1994
Periode: 01.04.1993 - 31.03.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 29.10.1993
Periode: 01.04.1992 - 31.03.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 03.09.1992
Periode: 01.04.1991 - 31.03.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.11.1991
Periode: 01.04.1990 - 31.03.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 24.10.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.03.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

LYNGBY EL-SERVICE A/S

P-nummer

Adresse

82

Postnummer og by

9999 Ukendt

Startdato

01.01.1989

Ophørsdato

31.12.1989

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

LYNGBY EL-SERVICE A/S

P-nummer

Adresse

Caroline Amalie Vej 172

Postnummer og by

2800 Kgs. Lyngby

Startdato

01.01.1990

Ophørsdato

22.10.1999

Branchekode

453100 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

LYNGBY EL-SERVICE A/S

P-nummer

Adresse

Mesterlodden 36

Postnummer og by

2820 Gentofte

Startdato

01.01.1990

Ophørsdato

22.10.1999

Branchekode

453100 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

LYNGBY EL-SERVICE A/S

P-nummer

Adresse

Bagsværdvej 82

Postnummer og by

2800 Kgs. Lyngby

Startdato

01.01.1997

Ophørsdato

22.10.1999

Branchekode

453100 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

Reklamebeskyttelse

Nej


15.11.1999 Statusændring

CVR-nummer: 12759290

Navn og adresse:
LYNGBY EL-SERVICE A/S
Bagsværdvej 82, 2800 Kongens Lyngby

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 46379918 SKOVSHOVED INSTALLATIONSFORRETNING A/S, og selskabets binavne EL-VAGTEN I DET GRØNNE OMRÅDE A/S (LYNGBY EL-SERVICE A/S), J. HOLMSTRØM-HANSEN A/S (LYNGBY EL-SERVICE A/S) er slettet.


23.09.1999 Statusændring

CVR-nummer: 12759290

Navn og adresse:
LYNGBY EL-SERVICE A/S
Prinsessegade 97, 2800 Kongens Lyngby

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a
for fusion mellem
REG.NR. A/S55525 SKOVSHOVED INSTALLATIONSFORRETNING A/S. der tillige driver virksomhed under navnet EL-VAGTEN I GENTOFTE A/S (SKOVSHOVED INSTALLATIONSFORRETNING A/S).
REG.NR. A/S177071 LYNGBY EL-SERVICE A/S. der tillige driver virksomhed under navnene EL-VAGTEN I DET GRØNNE OMRÅDE A/S (LYNGBY EL-SERVICE A/S), J. HOLMSTRØM-HANSEN A/S (LYNGBY EL-SERVICE A/S).
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4.


21.02.1997 Ændring af adresse, Ændring af kapital, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12759290

Navn og adresse:
LYNGBY EL-SERVICE A/S
Caroline Amalievej 172, 2800 Kongens Lyngby

Vedtægter ændret:

11.11.1996.

Ny adresse:

Bagsværdvej 82, 2800 Lyngby.

Nyt binavn: J. HOLMSTRØM-HANSEN A/S (LYNGBY EL-SERVICE A/S).

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00,

Klasser:

B kr. 200.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 75.000,00, B kr. 425.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Holger Rasmussen, den 11.11.1996.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Sten Christian Mørck Thomsen, den 11.11.1996.


09.09.1994 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12759290

Navn og adresse:
LYNGBY EL-SERVICE A/S
Caroline Amalievej 172, 2800 Kongens Lyngby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hugo Tranberg.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Holger Rasmussen.


09.09.1992 Ændring i personkreds, Ændring af adresse

CVR-nummer: 12759290

Navn og adresse:
LYNGBY EL-SERVICE A/S
Sorgenfrivej 18, 2800 Kongens Lyngby

Ny adresse:

Caroline Amalievej 172, 2800 Lyngby

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kai Rind Petersen
10.01.1992 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12759290

Navn og adresse:
LYNGBY EL-SERVICE A/S
Sorgenfrivej 18, 2800 Kongens Lyngby

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Munkholm Bech, Peter Willi Benzon Nielsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Hugo Tranberg., Prokurist Niels Vidkjær


07.08.1989 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12759290

Navn og adresse:
A/S PSE 10 NR. 1568
c/o Lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

09.06.1989

Nyt navn:

LYNGBY EL-SERVICE A/S

Nyt binavn: EL-VAGTEN I DET GRØNNE OMRÅDE A/S (LYNGBY EL-SERVICE A/S)

Ny adresse:

Sorgenfrivej 18, 2800 Lyngby

Ny kommune:

Lyngby-Tårbæk

Ny særskilt postadresse:

Mesterlodden 36, 2820 Gentofte

Kapitalen er opdelt i klasser:

A kr. 75.000,00, B kr. 225.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

El-installatør Ole Munkholm Bech, cand.merc Lars Einar Benzon Nielsen, El-installatør Peter Willi Benzon Nielsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

El-installatør Peter Willi Benzon Nielsen, Kai Rind Petersen

Selskabet tegnes af en direktør i forening
med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede
bestyrelse

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 15, 1360 København K

Regnskabsår ændret til:

01.04 - 31.03

Første regnskabsår:

01.01.1989 - 31.03.1990


04.04.1989 Nye selskaber

CVR-nummer: 12759290

Navn og adresse:
A/S PSE 10 NR. 1568
c/o Lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.01.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.01.1989

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S150254 A/S PSE NR. 1680, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i fore- ning, af en direktør
alene eller af bestyrelsesforman- den alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.01.1989 - 30.06.1990

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.01.1989
19.06.1989
A/S PSE 10 NR. 1568
Status
Fra
Til
01.01.1989
21.10.1999
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
03.01.1989
03.12.1996
300.000,00 DKK