Skip to main content

A/S AF 8. FEBRUAR 1999 U.A.

CVR-nummer

12758030

Adresse

c/o PricewaterhouseCoopers
Toldbuen 1

Postnummer og by

4700 Næstved

Startdato

01.01.1989

Ophørsdato

12.02.2010

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Telefon

39691234

Fax

39661101

Kommune

Næstved

Branchekode

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Formål

Selskabets formål er at erhverve ejendomme med henblik på udlejning samt at drive handel og fabrikation samt håndværk efter bestyrelsens bestemmelse. Endvidere kan selskabet foretage pengeanbringelser.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

15.05.2009

Registreret Kapital

6.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1989 - 31.12.1989
Dato: 22.02.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 08.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.03.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 25.05.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.06.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.07.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.03.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.05.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.05.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 22.06.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.07.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.07.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.08.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

A/S AF 8 FEBRUAR 199 U.A.

P-nummer

Adresse

c/o PricewaterhouseCoopers
Toldbuen 1

Postnummer og by

4700 Næstved

Startdato

09.03.1999

Ophørsdato

12.02.2010

Branchekode

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

A/S AF 8. FEBRUAR 1999 U.A.

P-nummer

Adresse

14

Postnummer og by

9999 Ukendt

Startdato

01.01.1989

Ophørsdato

08.03.1999

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


22.02.2010 Statusændring

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S AF 8. FEBRUAR 1999 U.A.
c/o PricewaterhouseCoopers, Toldbuen 1, 4700 Næstved

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


22.09.2009 Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S AF 8. FEBRUAR 1999 U.A.
c/o PricewaterhouseCoopers, Toldbuen 1, 4700 Næstved

Likvidation vedtaget 17.09.2009.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Hans Henrik de Lichtenberg, c/o Advokatgården, Nygade 9, 4700 Næstved, den 17.09.2009.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


28.05.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S AF 8. FEBRUAR 1999 U.A.
Firskovvej 29, 4700 Næstved

Vedtægter ændret:

15.05.2009.

Ny adresse:

c/o PricewaterhouseCoopers, Toldbuen 1, 4700 Næstved.

Ny kommune:

Næstved.


09.09.2002 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S AF 8. FEBRUAR 1999 U.A.
Firskovvej 29, 2800 Kongens Lyngby

Vedtægter ændret:

21.08.2002.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Skov, den 21.08.2002, Jan Per Skov, den 21.08.2002.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Skov, den 21.08.2002.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.


06.04.2000 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S AF 8. FEBRUAR 1999 U.A.
Gladsaxe Møllevej 14, 2800 Kongens Lyngby

Vedtægter ændret:

04.04.2000.

Ny adresse:

Firskovvej 29, 2800 Lyngby.

Ny kommune:

Lyngby-Tårbæk.
29.03.2000 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S AF 8. FEBRUAR 1999 U.A.
Gladsaxe Møllevej 14, 2860 Søborg

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Helle Susanne Lenler, Benny Ken Rasmussen.


28.02.2000 Øvrige ændringer, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S AF 8. FEBRUAR 1999 U.A.
Gladsaxe Møllevej 14, 2860 Søborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Henrik de Lichtenberg, den 03.02.2000, Rita Olsen, den 03.02.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Købmand Klaus Munch Nielsen (formand), den 03.02.2000, Salgschef Thomas Munch Nielsen, den 03.02.2000, Direktør Per Skov, den 03.02.2000, Salgschef Jan Per Skov, den 03.02.2000.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Direktør Per Skov, den 03.02.2000.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers, den 03.02.2000.

Indtrådt i revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Farvergade 15, 4700 Næstved, den 03.02.2000.


15.02.1999 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S SCANIADAM
Gladsaxe Møllevej 14, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

08.02.1999.

Nyt navn:

A/S AF 8. FEBRUAR 1999 U.A.


28.05.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S SCANIADAM
Gladsaxe Møllevej 14, 2860 Søborg

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Niels Henning Anders Olsen, den 20.04.1998.


23.02.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S SCANIADAM
Gladsaxe Møllevej 14, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

27.01.1998.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Hans Henrik de Lichtenberg, den 27.01.1998.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Fratrådt som generalforsamlingsvalgt tiltrådt som valgt af medarbejderne i selskabet: Helle Susanne Lenler

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kim Skovgaard Rasmussen, den 27.01.1998.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Niels Henning Anders Olsen, den 27.01.1998.

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse.


05.02.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S SCANIADAM
Gladsaxe Møllevej 14, 2860 Søborg

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Helle Susanne Lenler, den 22.12.1997.

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Rene Henrik Pihl, den 22.12.1997.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Helle Susanne Lenler, den 22.12.1997, for Rene Henrik Pihl.


14.11.1997 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S SCANIADAM
Gladsaxe Møllevej 14, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

15.10.1997.

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Niels Henning Anders Olsen, den 15.10.1997.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Henning Anders Olsen, den 15.10.1997, den 15.10.1997.

Indtrådt i direktionen:

Marketingschef Kim Skovgaard Rasmussen, den 15.10.1997.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af den samlede bestyrelse.


27.06.1996 Ændring af kapital, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S SCANIADAM
Gladsaxe Møllevej 14, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

18.04.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 4.000.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 6.000.000,00.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Anders Steen Olsen, den 18.04.1996.


03.11.1995 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S SCANIADAM
Gladsaxe Møllevej 14, 2860 Søborg

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kim Hahnefeldt Poulsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Benny Ken Rasmussen.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Benny Ken Rasmussen for Kim Hahnefeldt Poulsen.


16.02.1994 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S SCANIADAM
Gladsaxe Møllevej 14, 2860 Søborg

Valgt af medarbejderne i selskabet:

Udtrådt af bestyrelsen:

Arne Lilie Benche, Flemming Kristoffersen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Værkfører Rene Henrik Pihl Nielsen. (Suppleant: Helle Susanne Lenler), Kim Hahnefeldt Poulsen. (Suppleant: Benny Ken Rasmussen).

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Benny Ken Rasmussen for Arne Lilie Benche, Helle Susanne Lenler for Flemming Kristoffersen.


12.11.1991 Ændring af kapital

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S SCANIADAM
Gladsaxe Møllevej 14, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

30.09.1991.

Kapitalforhøjelse kr. 2.200.000,00: kr. 200.000,00 indbetalt kontant, kurs 1000,0, kr. 2.000.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,0
Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 30.09.1991 til dækning af underskud kr. 1.900.000,00 til kurs 100,0
Kapitalen udgør herefter kr. 2.000.000,00


17.09.1991 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S SCANIADAM
Gladsaxe Møllevej 14, 2860 Søborg

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Fru Rita Olsen


17.09.1991 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S SCANIADAM
Gladsaxe Møllevej 14, 2860 Søborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Preben Svend Qvist-Sørensen

Selskabsrepræsentation:

Indtrådt i bestyrelsen:

Værkfører Arne Lilie Benche (Suppleant: Benny Ken Rasmussen), Mekaniker Flemming Kristoffersen (Suppleant: Helle Susanne Lenler)


06.03.1990 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S SCANIADAM
Gladsaxe Møllevej 14, 2860 Søborg

Vedtægter ændret:

08.12.1989.

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen Hans Henrik de Lichtenberg
Selskabet tegnes af en direktør eller af den
samlede bestyrelse


08.12.1989 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S SCANIADAM
Gladsaxe Møllevej 14, 2860 Søborg

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen Niels Henning Anders Olsen, Tiltrådt som formand, Hans Henrik de Lichtenberg


07.12.1989 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S PSE 10 NR. 1551
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

17.08.1989

Nyt navn:

A/S SCANIADAM

Ny adresse:

Gladsaxe Møllevej 14, 2860 Søborg

Ny kommune:

Gladsaxe

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.400.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 1.700.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Niels Henning Anders Olsen (formand), Advokat Hans Henrik de Lichtenberg, Direktør. cand.merc Preben Svend Qvist-Sørensen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Bent Rudolph

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden
eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i
forening eller af en direktør og et
bestyrelsesmedlem i forening

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet K. G. Jensen, Frederiksgade 7, 1265 København K

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Første regnskabsår:

01.01.1989 - 31.12.1989


07.12.1989 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S SCANIADAM
Gladsaxe Møllevej 14, 2860 Søborg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Bent Rudolph

Indtrådt i direktionen:

Direktør Niels Henning Anders Olsen


03.04.1989 Nye selskaber

CVR-nummer: 12758030

Navn og adresse:
A/S PSE 10 NR. 1551
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.01.1989

Seneste vedtægtsdato:

01.01.1989

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S150254 A/S PSE NR. 1680, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.01.1989 - 30.06.1990

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Virksomhedsnavn
Fra
Til
07.09.1989
15.02.1999
A/S SCANIADAM
01.01.1989
06.09.1989
A/S PSE 10 NR. 1551
Adresse
Fra
Til
04.04.2000
27.05.2009
Firskovvej 29 2800 Kgs.Lyngby
01.01.1989
03.04.2000
Gladsaxe Møllevej 14 2860 Søborg
Status
Fra
Til
17.09.2009
11.02.2010
Under frivillig likvidation
01.01.1989
16.09.2009
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.1989
31.12.2007
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber
Registreret kapital
Fra
Til
10.10.1991
16.05.1996
2.000.000,00 DKK
06.09.1989
09.10.1991
1.700.000,00 DKK
03.01.1989
05.09.1989
300.000,00 DKK