Skip to main content

Selskabet af 18. juli 2018 A/S under konkurs

CVR-nummer

12700377

Adresse

Islevdalvej 208

Postnummer og by

2610 Rødovre

Startdato

01.12.1988

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Under konkurs

Kreditoplysninger

Indkaldelse til fordringsprøvelse

Kommune

Rødovre

Branchekode

412000 Opførelse af bygninger

Bibrancher

432200 VVS- og blikkenslagerforretninger
432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed
802000 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer

Formål

Selskabets formål er entreprenør- og håndværksvirksomhed indenfor og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

18.07.2018

Registreret Kapital

16.500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.12.1988 - 30.04.1990

Stiftere

INVEST AF 14/8 1986 A/S
c/o Advokat Henrik Steen Jensen
Frue Kirkeplads 4
8000 Aarhus C

MB-EJENDOMSLEASING A/S
Østergade 2
7400 Herning

N.C. INVEST ApS
Nr Lindvej 35
7400 Herning

Flemming Reeslev
Strandparken 21, 02. tv.
8000 Aarhus C
Danmark

Legale Ejere

JUAN A/S
Islevdalvej 208
2610 Rødovre
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 01.12.1988

Reelle Ejere

Peter Odgaard Dahl
Smallegade 38 D, 3.
2000 Frederiksberg
Danmark
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 01.12.1988

Dato: 12.06.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 09.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 27.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 06.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 10.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 01.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.10.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.07.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.04.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.07.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.07.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.04.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.08.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.1995
Periode: 01.05.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 05.12.1994
Periode: 01.05.1993 - 30.04.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.12.1993
Periode: 01.05.1992 - 30.04.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 24.11.1992
Periode: 01.05.1991 - 30.04.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.01.1992
Periode: 01.05.1990 - 30.04.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 03.12.1990
Periode: 01.12.1988 - 30.04.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
Navn

DAHL A/S

P-nummer

Adresse

Perlestikkergade 23 A

Postnummer og by

4900 Nakskov

Startdato

01.12.2012

Branchekode

432100 El-installation

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

Selskabet af 18. juli 2018 A/S

P-nummer

Adresse

Islevdalvej 208

Postnummer og by

2610 Rødovre

Startdato

01.12.1988

Branchekode

412000 Opførelse af bygninger

Reklamebeskyttelse

Nej
21.07.2018 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Statusændring

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
Selskabet af 18. juli 2018 A/S
Islevdalvej 208, 2610 Rødovre

Konkursdekret afsagt 19.07.2018 af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling

Bestyrelse:

Fratrådte:

Julie Hackenberg Dahl, den 19.07.2018, Peter Odgaard Dahl, den 19.07.2018, Jesper Olsen, den 19.07.2018.

Direktion:

Fratrådte:

Peter Odgaard Dahl, den 19.07.2018.

Revision:

Fratrådte:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 19.07.2018.


18.07.2018 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
DAHL A/S
Islevdalvej 208, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret: 18.07.2018
Nyt navn: Selskabet af 18. juli 2018 A/S
Slettede binavne: PPE ENTREPRISE A/S, CPH-BYG A/S, PETER DAHL A/S, HCA ANLÆG & SERVICE A/S, DAHL ENTREPRISE A/S

13.12.2013 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
DAHL A/S
Islevdalvej 208, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret:

12.12.2013.

Kapitalforhøjelse:

kr. 14.917.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 16.500.000,00.


03.05.2013 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
DAHL A/S
Islevdalvej 208, 2610 Rødovre

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Claus Christiansen, den 01.05.2013.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kontorassistent Julie Hackenberg Dahl, den 01.05.2013.


15.11.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
DAHL ENTREPRISE A/S
Islevdalvej 208, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret:

14.11.2012.

Nyt navn:

DAHL A/S.

Binavne:

PPE ENTREPRISE A/S, CPH-BYG A/S, PETER DAHL A/S, HCA ANLÆG & SERVICE A/S.

Nyt binavn: DAHL ENTREPRISE A/S.
15.10.2010 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
DAHL ENTREPRISE A/S
Islevdalvej 208, 2610 Rødovre

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 15.10.2010.

Indtrådt i revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Læsøvej 5 A, 9800 Hjørring, den 15.10.2010.


04.05.2010 Statusændring

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
DAHL ENTREPRISE A/S
Islevdalvej 208, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret:

16.04.2010.

Nyt binavn: HCA ANLÆG & SERVICE A/S (DAHL ENTREPRISE A/S).
Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 28982801 HCA ANLÆG & SERVICE A/S, der samtidig er opløst.


23.12.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
DAHL ENTREPRISE A/S
Islevdalvej 208, 2610 Rødovre

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a
for fusion mellem
CVR-NR. 12700377 DAHL ENTREPRISE A/S (fortsættende). der tillige driver virksomhed under navnene PPE ENTREPRISE A/S (DAHL ENTREPRISE A/S), CPH-BYG A/S (DAHL ENTREPRISE A/S), PETER DAHL A/S (DAHL ENTREPRISE A/S).
CVR-NR. 28982801 HCA ANLÆG & SERVICE A/S (ophørende).
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene om kreditorernes retsstilling jf.
aktieselskabslovens § 134 c, stk. 4.


18.09.2009 Statusændring, Ændring af kapital

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PETER DAHL A/S
Islevdalvej 208, 2610 Rødovre

Vedtægter ændret:

02.09.2009.

Nyt navn:

DAHL ENTREPRISE A/S.

Nye binavne:

PPE ENTREPRISE A/S (DAHL ENTREPRISE A/S), CPH-BYG A/S (DAHL ENTREPRISE A/S), PETER DAHL A/S (DAHL ENTREPRISE A/S).

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.083.000,00 indbetalt ved fusion, kurs 1.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 1.583.000,00.
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.
Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 27974953 CPH-BYG A/S, CVR-NR. 30820630 DAHL ENTREPRISE A/S, CVR-NR. 28983360 PPE ENTREPRISE A/S, der samtidig er opløst.


10.07.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PETER DAHL A/S
Islevdalvej 208, 2610 Rødovre

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a
for fusion mellem
CVR-NR. 12700377 PETER DAHL A/S (fortsættende).
CVR-NR. 28983360 PPE ENTREPRISE A/S (ophørende).
CVR-NR. 27974953 CPH-BYG A/S (ophørende).
CVR-NR. 30820630 DAHL ENTREPRISE A/S (ophørende).
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene om kreditorernes retsstilling jf.
aktieselskabslovens § 134 c, stk. 4.


30.06.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PETER DAHL A/S
Islevdalvej 208, 2610 Rødovre

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Bigum, den 29.06.2009, Jette Dahl, den 29.06.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Claus Christiansen, den 29.06.2009, Konsulent Jesper Olsen, den 29.06.2009.


30.06.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PETER DAHL A/S
Islevdalvej 208, 2610 Rødovre

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Odgaard Dahl, den 29.06.2009.


02.04.2009 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PETER DAHL A/S
Islevdalvej 208, 2610 Rødovre

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Chr.Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisions- interessentskab, den 30.03.2009.

Indtrådt i revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Læsøvej 5 A, 9800 Hjørring, den 30.03.2009.


11.06.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PETER DAHL A/S
Mesterlodden 1, 2610 Rødovre

Ny adresse:

Islevdalvej 208, 2610 Rødovre.

Ny kommune:

Rødovre.


08.12.2005 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PETER DAHL A/S
Mesterlodden 1, 2820 Gentofte

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 24207501 MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 07.12.2005.

Indtrådt i revisionen:

Chr.Mortensen Revisionsfirma Statsautoriseret Revisions- interessentskab, Adelgade 15, 1304 København K, den 07.12.2005.


20.12.2004 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PETER DAHL A/S
Mesterlodden 1, 2820 Gentofte

Vedtægter ændret:

18.11.2004.


02.12.2004 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PETER DAHL A/S
Mesterlodden 1, 2820 Gentofte

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bente Byth Rønnebæk, den 27.09.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Slagtermester Peter Bigum, den 27.09.2004.


14.05.2004 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PETER DAHL A/S
Mesterlodden 1, 2820 Gentofte

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Johnny Bech Poulsen, den 12.03.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bente Byth Rønnebæk, den 12.03.2004.

Revision:

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 24207501 MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Vester Søgade 10, 1601 København V, den 01.01.2004.


18.02.2004 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PETER DAHL A/S
Mesterlodden 1, 2820 Gentofte

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Erik Halfdan Hultquist, den 11.02.2004.


14.04.2000 Ændring i revision

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PETER DAHL A/S
Mesterlodden 1, 2820 Gentofte

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Registreret revisor Mikael Søfeldt Lundqvist, den 03.04.2000.

Indtrådt i revisionen:

Reg. revisor Erik Halfdan Hultquist, Vasevej 70 A, st. tv., 3460 Birkerød, den 03.04.2000.


18.05.1998 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PETER DAHL A/S
Mesterlodden 1, 2820 Gentofte

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Jette Hackenberg, den 13.03.1998.


19.06.1997 Ændring af kapital, Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PETER DAHL A/S
Mesterlodden 1, 2820 Gentofte

Vedtægter ændret:

24.04.1997.

Kapitalforhøjelse:

kr. 190.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REG.NR. ApS152438 STATAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB HENRIK BOJER, den 24.04.1997.

Indtrådt i revisionen:

Reg. revisor Mikael Søfeldt Lundqvist, Valhøjvej 18, 2500 Valby, den 24.04.1997.


10.10.1994 Ændring af adresse

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PETER DAHL A/S
Nordre Fasanvej 161, 2000 Frederiksberg

Vedtægter ændret:

06.10.1994.

Ny adresse:

Mesterlodden 1, 2820 Gentofte.

Ny kommune:

Gentofte.


09.06.1994 Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PROJEKT EBELTOFT - HOTEL A/S
c/o A/S Midtbank, Østergade 2, 7400 Herning

Vedtægter ændret:

05.01.1994.

Nyt navn:

PETER DAHL A/S.

Ny adresse:

Nordre Fasanvej 161, 2000 Frederiksberg.

Ny kommune:

Frederiksberg.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjarne Kristensen Degn, Leon Dalgaard Sørensen, Kim Tranholm.

Indtrådt i bestyrelsen:

Henrik Odgaard Dahl (formand), Direktør Peter Odgaard Dahl, Johnny Bech Poulsen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kim Tranholm.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Peter Odgaard Dahl.

Selskabet tegnes af direktøren alene eller af formanden for bestyrelsen og en direktør i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Krogh & Ronald I/S, statsaut.revisorer.

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. ApS152438 JØRGEN ROAGER ApS, Brønderslev Alle 6, 2770 Kastrup.

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12.

Omlægningsperiode:

01.05.1994 - 31.12.1994.


18.01.1994 Ændring i personkreds, Ændring af adresse

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PROJEKT EBELTOFT - HOTEL A/S
c/o Administrationskontoret, Nørreport 26, 8100

Vedtægter ændret:

22.12.1993.

Ny adresse:

c/o A/S Midtbank, Østergade 2, 7400 Herning.

Ny kommune:

Herning.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Finn Ebbe Jakobsen, Lars Busk, Ivan Søndergaard Kjeldsen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankdirektør Bjarne Kristensen Degn, Fuldmægtig Leon Dalgaard Sørensen, Prokurist Kim Tranholm.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Lars Busk.

Indtrådt i direktionen:

Prokurist Kim Tranholm.


25.08.1993 Ændring i personkreds, Ændring af kapital

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PROJEKT EBELTOFT - HOTEL A/S
c/o Administrationskontoret Nørreport 26, 8100

Vedtægter ændret:

29.04.1993.

Kapitalforhøjelse:

kr. 10.000,00 indbetalt kontant, kurs 6.710,00

Kapitalen udgør herefter kr. 310.000,00
Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen
og en direktør i forening eller af to
bestyrelsesmedlemmer i forening.


29.10.1991 Ændring af adresse

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PROJEKT EBELTOFT - HOTEL A/S
c/o Administrationskontoret Mejlgade 27 - 29, 8000 Århus C

Ny adresse:

c/o Administrationskontoret Nørreport 26, 8100 Århus C


18.02.1991 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PROJEKT EBELTOFT - HOTEL A/S
c/o Administrationskontoret Mejlgade 27 - 29, 8000 Århus C

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Niels Christian Jensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Erhvervskonsulent Ivan Søndergaard Kjeldsen


26.10.1989 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PROJEKT EBELTOFT - HOTEL A/S
c/o DM-Gruppen, Hasselager Centervej 29, 8260 Viby Jylland

Ny adresse:

c/o Administrationskontoret Mejlgade 27 - 29, 8000 Århus C

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Flemming Reeslev

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Lars Busk

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Flemming Reeslev

Indtrådt i direktionen:

Direktør Lars Busk


02.05.1989 Nye selskaber

CVR-nummer: 12700377

Navn og adresse:
PROJEKT EBELTOFT - HOTEL A/S
c/o DM-Gruppen, Hasselager Centervej 29, 8260 Viby Jylland

Stiftelsesdato:

01.12.1988

Seneste vedtægtsdato:

01.12.1988

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 105,0

Stiftere:

REG.NR. A/S41400 A/S MB-EJENDOMSINVEST, Østergade 2, 7400 Herning, REG.NR. A/S156440 INVEST AF 14/8 1986 A/S, Mejlgade 27, 8000 Århus C, REG.NR. ApS161615 N.C.INVEST A/S, Nr.Lindevej 35, 7400 Herning, Direktør, cand. jur Flemming Reeslev

Bestyrelse:

Advokat Finn Ebbe Jakobsen (formand), Direktør Niels Christian Jensen, cand. jur Flemming Reeslev

Direktion:

Direktør, cand. jur Flemming Reeslev

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen
og en direktør i forening eller af to
bestyrelsesmedlemmer i forening

Revision:

Revisionsfirmaet Krogh & Ronald, Vestergade 11, 8000 Århus C

Første regnskabsår:

01.12.1988 - 30.04.1990

Regnskabsår:

01.05 - 30.04
Virksomhedsnavn
Fra
Til
14.11.2012
17.07.2018
DAHL A/S
02.09.2009
13.11.2012
DAHL ENTREPRISE A/S
20.05.1994
01.09.2009
PETER DAHL A/S
01.12.1988
19.05.1994
PROJEKT EBELTOFT - HOTEL A/S
Adresse
Fra
Til
01.12.1988
10.06.2007
Mesterlodden 1 2820 Gentofte
Status
Fra
Til
01.12.1988
18.07.2018
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
29.09.2009
432100 El-installation
01.12.1988
31.12.2007
453100 El-installation
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
12.12.2013
17.07.2018
12.12.2013
Registreret kapital
Fra
Til
02.09.2009
11.12.2013
1.583.000,00 DKK
24.04.1997
01.09.2009
500.000,00 DKK
02.07.1993
23.04.1997
310.000,00 DKK
01.02.1989
01.07.1993
300.000,00 DKK
Tegningsregel
Fra
Til
12.12.2013
19.07.2018
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.
Periode:
Ansatte
Årsværk
1. kvt2019
0 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2018
20-49 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2018
20-49 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2018
200-499 medarbejdere
200-499 årsværk
1. kvt2018
200-499 medarbejdere
200-499 årsværk


4. kvt2017
200-499 medarbejdere
200-499 årsværk
3. kvt2017
200-499 medarbejdere
200-499 årsværk
2. kvt2017
200-499 medarbejdere
200-499 årsværk
1. kvt2017
200-499 medarbejdere
200-499 årsværk
4. kvt2016
200-499 medarbejdere
200-499 årsværk
3. kvt2016
200-499 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2016
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2016
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2015
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
3. kvt2015
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2015
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2014
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
3. kvt2014
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2014
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2014
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
4. kvt2013
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
3. kvt2013
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
2. kvt2013
100-199 medarbejdere
100-199 årsværk
1. kvt2013
100-199 medarbejdere
4. kvt2012
100-199 medarbejdere
3. kvt2012
100-199 medarbejdere
2. kvt2012
100-199 medarbejdere
1. kvt2012
100-199 medarbejdere
4. kvt2011
100-199 medarbejdere
3. kvt2011
100-199 medarbejdere
2. kvt2011
100-199 medarbejdere
1. kvt2011
100-199 medarbejdere
4. kvt2010
200-499 medarbejdere
3. kvt2010
100-199 medarbejdere
2. kvt2010
200-499 medarbejdere
1. kvt2010
200-499 medarbejdere
4. kvt2009
100-199 medarbejdere
3. kvt2009
100-199 medarbejdere
2. kvt2009
100-199 medarbejdere
1. kvt2009
100-199 medarbejdere
4. kvt2008
100-199 medarbejdere
3. kvt2008
100-199 medarbejdere
2. kvt2008
100-199 medarbejdere
1. kvt2008
100-199 medarbejdere
4. kvt2007
100-199 medarbejdere
3. kvt2007
100-199 medarbejdere
2. kvt2007
100-199 medarbejdere
1. kvt2007
100-199 medarbejdere
4. kvt2006
100-199 medarbejdere
3. kvt2006
100-199 medarbejdere
2. kvt2006
50-99 medarbejdere
1. kvt2006
50-99 medarbejdere
4. kvt2005
50-99 medarbejdere
3. kvt2005
50-99 medarbejdere
2. kvt2005
50-99 medarbejdere
1. kvt2005
50-99 medarbejdere
4. kvt2004
50-99 medarbejdere
3. kvt2004
50-99 medarbejdere
2. kvt2004
50-99 medarbejdere
1. kvt2004
50-99 medarbejdere
4. kvt2003
50-99 medarbejdere
3. kvt2003
50-99 medarbejdere
2. kvt2003
50-99 medarbejdere
1. kvt2003
50-99 medarbejdere
4. kvt2002
50-99 medarbejdere
3. kvt2002
50-99 medarbejdere
2. kvt2002
50-99 medarbejdere
1. kvt2002
50-99 medarbejdere
4. kvt2001
50-99 medarbejdere
3. kvt2001
50-99 medarbejdere
2. kvt2001
50-99 medarbejdere
1. kvt2001
50-99 medarbejdere
4. kvt2000
50-99 medarbejdere
3. kvt2000
50-99 medarbejdere
2. kvt2000
50-99 medarbejdere
1. kvt2000
50-99 medarbejdere
4. kvt1999
100-199 medarbejdere
3. kvt1999
50-99 medarbejdere
2. kvt1999
50-99 medarbejdere
1. kvt1999
50-99 medarbejdere