Skip to main content

ELLEN ANDERSEN HOLDING ApS

CVR number

12530935

Address

c/o Bent Nielsen
Borredal 10

Postal code and city

9260 Gistrup

Start date

06.10.1988

Cessation date

03.05.2007

Business type

Anpartsselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter erklæring

Telephone

98314542

Municipality

Aalborg

Activity code

980000 Uoplyst

Objects

Selskabets formål er at drive holdingselskab samt gennem datterselskaber at drive handel og investering.

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.10 to 30.09

Latest articles of association

03.02.1999

Registered capital

1.000.000,00 DKK

First accounting period

06.10.1988 - 31.12.1989
Dato: 01.02.2007
Periode: 01.10.2005 - 30.09.2006
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.02.2006
Periode: 01.10.2004 - 30.09.2005
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.03.2005
Periode: 01.10.2003 - 30.09.2004
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.03.2004
Periode: 01.10.2002 - 30.09.2003
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.02.2003
Periode: 01.10.2001 - 30.09.2002
Get documents:
Årsrapport
PDFDato: 02.04.2002
Periode: 01.10.2000 - 30.09.2001
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.04.2001
Periode: 01.10.1999 - 30.09.2000
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.03.2000
Periode: 01.10.1998 - 30.09.1999
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.02.1999
Periode: 01.10.1997 - 30.09.1998
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.02.1998
Periode: 01.10.1996 - 30.09.1997
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.02.1997
Periode: 01.10.1995 - 30.09.1996
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.02.1996
Periode: 01.01.1995 - 30.09.1995
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 16.08.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 08.09.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 27.04.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 07.05.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 04.09.1990
Periode: 06.10.1988 - 31.12.1989
Order document:
Årsrapport mv.

Closed production units

Name

ELLEN ANDERSEN HOLDING APS

P-number

Address

c/o Bent Nielsen
Borredal 10

Postal code and city

9260 Gistrup

Start date

01.01.1999

Ophørsdato

03.05.2007

Sector code

980000 Uoplyst

Advertising protection

No

Telephone

98314542

Name

ELLEN ANDERSEN HOLDING ApS

P-number

Address

1

Postal code and city

9999 Ukendt

Start date

06.10.1988

Ophørsdato

31.12.1998

Sector code

980000 Uoplyst

Advertising protection

No


08.05.2007 Statusændring

CVR number: 12530935

Navn og adresse:
ELLEN ANDERSEN HOLDING ApS
c/o Bent Nielsen, Borredal 10, 9260 Gistrup

Selskabet er opløst ved erklæring, jf. anpartsselskabslovens § 59.


23.09.2004 Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 12530935

Navn og adresse:
ELLEN ANDERSEN HOLDING ApS
Gultentorpvej 10, 9260 Gistrup

Ny adresse:

c/o Bent Nielsen, Borredal 10, 9260 Gistrup.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ellen Kirstine Sprogøe Andersen, den 22.09.2004.

Indtrådt i direktionen:

Bent Nielsen, den 22.09.2004.


20.11.2001 Ændring af adresse

CVR number: 12530935

Navn og adresse:
ELLEN ANDERSEN HOLDING ApS
Krebsen 1, 9260 Gistrup

Ny adresse:

Gultentorpvej 10, 9260 Gistrup.


02.09.1999 Ændring i revision

CVR number: 12530935

Navn og adresse:
ELLEN ANDERSEN HOLDING ApS
Krebsen 1, 9200 Aalborg SV

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.

Indtrådt i revisionen:

Aamann & Nørbak Statsautoriserede revisorer, Gøteborgvej 2 , 9200 Aalborg SV.


16.02.1999 Omdannelse af selskaber, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S172554

Navn og adresse:
CALLES DYRERIGE A/S
Krebsen 1, 9200 Aalborg SV

Vedtægter ændret:

03.02.1999.

Selskabet er omdannet til ApS172554.
NAVN: ELLEN ANDERSEN HOLDING ApS.
ADRESSE: Krebsen 1, 9200 Aalborg SV.

Kommune:

Aalborg.

Kapital kr. 1.000.000,00.

Direktion:

Ellen Kirstine Sprogøe Andersen.

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Revision:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Gøteborgvej 18, 9200 Aalborg SV.

Regnskabsår:

01.10 - 30.09.
06.12.1995 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S172554

Navn og adresse:
CALLES DYRERIGE A/S
Krebsen 1, 9200 Aalborg SV

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carl Andersen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Bent Nielsen (formand), Laila Sprogøe Nielsen, Anita Sprogøe Andersen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Carl Andersen.

Indtrådt i direktionen:

Ellen Kirstine Sprogøe Andersen.


01.06.1995 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S172554

Navn og adresse:
CALLES DYRERIGE A/S
Krebsen 1, 9200 Aalborg SV

Vedtægter ændret:

30.05.1995.

Regnskabsår ændret til:

01.10 - 30.09.

Omlægningsperiode:

01.01.1995 - 30.09.1995.


04.07.1994 Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S172554

Navn og adresse:
CALLES DYRERIGE A/S
Krebsen 1, 9200 Aalborg SV

Vedtægter ændret:

22.06.1994.

Kapitalforhøjelse:

kr. 500.000,00 indbetalt kontant, kurs 300,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00.


13.07.1993 Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S172554

Navn og adresse:
CALLES DYRERIGE A/S
Krebsen 1, 9200 Aalborg SV

Vedtægter ændret:

28.04.1993.

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt kontant, kurs 500,00

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00


06.04.1992 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S172554

Navn og adresse:
CALLES DYRERIGE A/S
Gultentorpvej 10, 9260 Gistrup

Ny adresse:

Krebsen 1, 9200 Aalborg SV


06.12.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S172554

Navn og adresse:
CALLES DYRERIGE A/S
c/o Advokat N.V.Bugge, Banegaardsgade 2, 9200 Aalborg SV

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget vurderingsberetning i henhold til aktiesel- skabslovens . 6 c for
REG.NR. A/S172554 CALLES DYRERIGE A/S


20.02.1989 Omdannelse af selskaber

CVR number: 12530935

Navn og adresse:
VGH NR. 555 ApS
c/o adv. N.E. Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

09.01.1989

Kapitalforhøjelse:

kr. 220.000,00 indbetalt kontant, kurs 105,0

Selskabet er omdannet til A/S172554
NAVN: CALLES DYRERIGE A/S
ADRESSE: Gultentorpvej 10, 9260 Gistrup

Kommune:

Aalborg

Kapital kr. 300.000,00

Bestyrelse:

Ellen Andersen, Gultentorpvej 10, 9260 Gistrup, Direktør Carl Andersen, Gultentorpvej 10, 9260 Gistrup, Advokat Laurits Toft, Skodsborgvej 108, 9270 Klarup

Direktion:

Direktør Carl Andersen, Gultentorpvej 10, 9260 Gistrup

Selskabet tegnes af en direktør alene eller
af den samlede bestyrelse

Revision:

REVISIONS- OG FORVALTNINGS-INSTITUTET, AKTIESELSKAB, Jernbanegade 14, 9000 Aalborg

Regnskabsår:

01.01 - 31.12


09.11.1988 Nye selskaber

CVR number: 12530935

Navn og adresse:
VGH NR. 555 ApS
c/o adv. N.E. Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg

Stiftelsesdato:

06.10.1988

Seneste vedtægtsdato:

06.10.1988

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

Advokat Niels Erik Westen-Jensen

Direktion:

Advokat Niels Erik Westen-Jensen

Selskabet tegnes af en direktør alene

Revision:

Statsaut. revisor Svend Gerlif, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg

Første regnskabsår:

06.10.1988 - 31.12.1989

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Name of business
From
Till
06.10.1988
06.10.1988
VGH NR. 555 ApS
18.01.1988
03.02.1999
CALLES DYRERIGE A/S
Address
From
Till
20.11.2001
22.09.2004
Gultentorpvej 10 9260 Gistrup
06.10.1988
19.11.2001
Krebsen 1 9200 Aalborg SV
Status
From
Till
06.10.1988
02.05.2007
Normal
Registered capital
From
Till
25.05.1993
22.06.1994
500.000,00 DKK
10.10.1988
24.05.1993
300.000,00 DKK
17.01.1988
09.10.1988
220.000,00 DKK