Skip to main content

KTT EUROPA I ApS

CVR-nummer

12518676

Adresse

c/o Advokat Niels Arthur Andersen
Bredgade 49

Postnummer og by

1260 København K

Startdato

01.09.1988

Ophørsdato

22.09.2003

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

København

Branchekode

980000 Uoplyst

Formål

Selskabets formål er at være komplementar i K/S KTT EUROPA 1 A/S, hvis formål er at erhverve 1) ejendommen matr.nr. 6 ae Brøndbyvester by, Brøndby, beliggende Midtager 29, 2605 Brøndby, 2) ejendommen matr.nr 193/13, beliggende Arnulfstrasse 199, Munchen samt at optage de fornødne lån til erhvervelsen og drift af ejendommene og en obligationsbeholdning samt investere i danske obligationer. Den samlede anskaffelsesum for ejendommene incl. omkostninger vil andrage DKK 287.367.000

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

29.04.1998

Registreret Kapital

300.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.09.1988 - 30.04.1989
Dato: 07.10.2003
Periode: 01.01.2003 - 22.09.2003
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 08.10.2003
Periode: 01.01.2003 - 01.01.2003
Hent dokumenter:
Indledende likvidationsregnskab
PDF

Dato: 22.07.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.07.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 04.07.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.07.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.07.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.07.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.08.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.07.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.07.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 19.08.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.12.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.09.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 29.06.1990
Periode: 01.05.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 30.11.1989
Periode: 01.09.1988 - 30.04.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

KTT EUROPA I APS

P-nummer

Adresse

c/o ADV. NIELS ARTHUR ANDERSEN
Bredgade 49

Postnummer og by

1260 København K

Startdato

01.09.1988

Ophørsdato

22.09.2003

Branchekode

980000 Uoplyst

Reklamebeskyttelse

Nej


07.10.2003 Statusændring

CVR-nummer: 12518676

Navn og adresse:
KTT EUROPA I ApS
c/o Advokat Niels Arthur Andersen, Bredgade 49, 1260 Bredgade

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


15.01.2003 Ændring i personkreds, Statusændring, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12518676

Navn og adresse:
KTT EUROPA I ApS
c/o Advokat Niels Arthur Andersen, Bredgade 49, 1260 Bredgade

Likvidation vedtaget 01.01.2003.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Claus Høxbro, c/o DANIA, Advokater, Bredgade 49, 1260 København K, den 01.01.2003.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


27.07.1998 Øvrige ændringer, Omdannelse af selskaber

Reg-nummer: A/S173958

Navn og adresse:
KTT EUROPA I A/S
c/o Advokat Niels Arthur Andersen, Bredgade 49, 1260 Bredgade

Vedtægter ændret:

29.04.1998.

Den under 10.02.1998 fremsendte anmodning til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling om opløsning af selskabet, er tilbagetaget.
Selskabet er omdannet til ApS173958.
NAVN: KTT EUROPA I ApS.
ADRESSE: c/o Advokat Niels Arthur Andersen, Bredgade 49, 1260 København K.

Kommune:

København.

Kapital kr. 300.000,00.

Bestyrelse:

Advokat Niels Arthur Andersen, Advokat Jens Bastrup-Birk, Kontorchef Michael Holm Wismer.

Direktion:

Direktør Ivan Harbo Jakobsen.

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene.

Revision:

REG.NR. A/S174296 GROTHEN & PERREGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.


10.02.1998 Statusændring

Reg-nummer: A/S173958

Navn og adresse:
KTT EUROPA I A/S
c/o Advokat Niels Arthur Andersen, Bredgade 49, 1260 Bredgade

Anmodning om opløsning, jf. aktieselskabslovens § 117, sammenholdt med § 4 i lov nr. 886 af 21. december 1991 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 10.02.1998.


02.06.1995 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S173958

Navn og adresse:
KTT EUROPA I A/S
c/o Advokat Niels Arthur Andersen, Bredgade 49, 1260 Bredgade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C.Jespersen Statsautoriserede revisorer, den 29.05.1995.

Indtrådt i revisionen:

GROTHEN & PERREGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø, den 29.05.1995.
04.07.1994 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S173958

Navn og adresse:
KTT EUROPA I A/S
Toldbodgade 19B, 1253 Toldbodgade

Ny adresse:

c/o Advokat Niels Arthur Andersen, Bredgade 49, 1260 København K.


02.07.1993 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S173958

Navn og adresse:
KTT EUROPA I A/S
Dalgas Avenue 42, 8000 Århus C

Vedtægter ændret:

30.06.1993

Ny adresse:

Toldbodgade 19 B, 1253 København K

Ny kommune:

København


16.06.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S173958

Navn og adresse:
KTT EUROPA I A/S
Dalgas Avenue 42, 8000 Århus C

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henning Seier Petersen

Indtrådt i direktionen:

Ivan Harbo Jakobsen


18.09.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S173958

Navn og adresse:
KTT EUROPA I A/S
Dalgas Avenue 42, 8000 Århus C

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Preben Juul Kjær, Erik Secher Schmidt

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Jens Bastrup-Birk, Kontorchef Michael Helge Wismer

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Erik Secher Schmidt

Indtrådt i direktionen:

Økonomidirektør Henning Seier Petersen


06.11.1991 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S173958

Navn og adresse:
KTT EUROPA I A/S
Dalgas Avenue 42, 8000 Århus C

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CITY REVISION A/S


22.10.1991 Øvrige ændringer, Ændring af adresse, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S173958

Navn og adresse:
CEVO EUROPA 1 A/S
Amaliegade 3-5, 1256 Amaliegade

Vedtægter ændret:

26.07.1991.

Nyt navn:

KTT EUROPA I A/S

Ny adresse:

Dalgas Avenue 42, 8000 Århus C

Ny kommune:

Århus

Slettet binavn: CEVO PORTEFØLJE I A/S (CEVO EUROPA 1 A/S)

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Laurits Andersen, Carl Erik Bache Kalmberg

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Erik Secher Schmidt

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Erik Kragh-Hansen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Erik Secher Schmidt


24.05.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S173958

Navn og adresse:
CEVO EUROPA 1 A/S
Amaliegade 3-5, 1256 Amaliegade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Kragh-Hansen

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Niels Arthur Andersen, Statsaut. revisor (beskikkelse deponeret) Preben Juul Kjær


27.03.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S173958

Navn og adresse:
CEVO EUROPA 1 A/S
Amaliegade 3-5, 1256 Amaliegade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Stig Bøgh Karlsen, Henning Seier Petersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Investeringsdirektør Hans Laurits Andersen (formand), Administrationschef Carl Erik Bache Kalmberg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Erik Secher Schmidt

Indtrådt i direktionen:

Direktør Erik Kragh-Hansen


11.06.1990 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S173958

Navn og adresse:
CEVO EUROPA 1 A/S
Amaliegade 3-5, 1256 Amaliegade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henning Rydahl Jørgensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Erik Kragh-Hansen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henning Rydahl Jørgensen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Erik Secher Schmidt

Revision:

Udtrådt af revisionen:

REVISIONSFIRMAET ÅGE LARSEN A/S

Indtrådt i revisionen:

Åge Larsen City Revision A/S, Blegdamsvej 60, 2100 København Ø


19.02.1990 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S173958

Navn og adresse:
CEVO EUROPA 1 A/S
Amaliegade 3-5, 1256 Amaliegade

Vedtægter ændret:

26.10.1989.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kurt Thorsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Økonomidirektør Henning Seier Petersen

Revision:

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet C. Jespersen, Sct. Clemens Torv 8, 8000 Århus C

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Omlægningsperiode:

01.05.1989 - 31.12.1989


15.11.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S173958

Navn og adresse:
CEVO EUROPA 1 A/S
Blegdamsvej 60, 2100 København Ø

Ny adresse:

Amaliegade 3-5, 1256 København K


06.11.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S173958

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 2823
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

22.03.1989

Nyt navn:

CEVO EUROPA 1 A/S

Nyt binavn: CEVO PORTEFØLJE I A/S (CEVO EUROPA 1 A/S)

Ny adresse:

Blegdamsvej 60, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Stig Bøgh Karlsen (formand), Direktør Henning Rydahl Jørgensen, Direktør Kurt Thorsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Henning Rydahl Jørgensen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

REVISIONSFIRMAET ÅGE LARSEN A/S, Blegdamsvej 60 B, 2100 København Ø

Regnskabsår ændret til:

01.05 - 30.04

Første regnskabsår:

01.09.1988 - 30.04.1989


03.01.1989 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S173958

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 2823
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.09.1988

Seneste vedtægtsdato:

01.09.1988

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.09.1988 - 31.12.1989

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
06.05.1989
31.07.1991
CEVO EUROPA 1 A/S
01.09.1988
05.05.1989
A/S PSE NR. 2823
Status
Fra
Til
01.01.2003
21.09.2003
Under frivillig likvidation
10.02.1998
31.12.2002
Under tvangsopløsning
01.09.1988
09.02.1998
Normal