Skip to main content

SPAREKASSEN SDS A/S

Reg-nummer

A/S173760

Adresse

Kgs. Nytorv 8

Postnummer og by

1050 København K

Startdato

01.09.1988

Ophørsdato

14.03.1990

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

København

Formål

Selskabets formål er at drive alle former for pengeinstitutvirksomhed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

17.08.1989

Registreret Kapital

1.670.000.000,00 DKK

Stadfæstelse

Vedtægter godkendt af Finanstilsynet 18.01.1990

Første regnskabsperiode

01.09.1988 - 31.12.1988

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet medlem af bestyrelsen eller af et bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af direktionen eller af to medlemmer af direktionen i forening

09.04.1990 Ændring i personkreds, Statusændring

Reg-nummer: A/S173760

Navn og adresse:
SPAREKASSEN SDS A/S
Kgs. Nytorv 8, 1050 Kongens Nytorv

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S182003 AB BANK AF 20/12-1989 A/S, og selskabets binavn SDS BANK A/S (SPAREKASSEN SDS A/S), er slettet.


29.01.1990 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S173760

Navn og adresse:
SPAREKASSEN SDS A/S
Kgs. Nytorv 8, 1050 Kongens Nytorv

Stadfæstet af Finanstilsynet den 18.01.1990


18.12.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S173760

Navn og adresse:
SPAREKASSEN SDS A/S
Kgs. Nytorv 8, 1050 Kongens Nytorv

Kapitalforhøjelse kr. 770.000.000,00: kr. 769.810.500,00 indbetalt kontant, kurs 300,0, kr. 189.500,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 300,0
Kapitalen udgør herefter kr. 1.670.000.000,00

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Arne Hagedorn


22.08.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S173760

Navn og adresse:
SPAREKASSEN SDS A/S
Kgs. Nytorv 8, 1050 Kongens Nytorv

Vedtægter ændret:

17.08.1989

Kapitalforhøjelse:

kr. 900.000.000,00 indbetalt ved fusion, kurs 599,3

Kapitalnedsættelse besluttet: 17.08.1989 med henlæggelse til særlig fond kr. 25.000.000,00 til kurs 100,0, Kapitalnedsættelse besluttet 17.08.1989 er gennemført 17.08.1989
Kapitalen udgør herefter kr. 900.000.000,00

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Professor Bent Rold Andersen (udnævnt af Industriministeriet), Kindhestegade 20B, 4700 Næstved

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Marie-Louise Castenschiold Eichen

Indtrådt i direktionen:

Sparekassedirektør Lars Grønborg Eskesen, Bredgade 77, 3 th, 1260 København K, Direktør Arne Hagedorn, Skovbovænget 13, Hareskov, 3500 Værløse, Direktør Preben Kendal Nielsen, Strandvejen 330A, 2930 Klampenborg, Direktør Henning Kruse Stoltenberg Pedersen, Tesch Alle 9, 2840 Holte

Selskabet fusioneret med
der samtidig er opløst


22.08.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S173760

Navn og adresse:
SPAREKASSEN SDS A/S
Kgs. Nytorv 8, 1050 Kongens Nytorv

Selskabet er fusioneret med Sparekassen SDS der samtidig er opløst
30.06.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S173760

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 2788
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

08.05.1989

Nyt navn:

SPAREKASSEN SDS A/S

Nyt binavn: SDS BANK A/S (SPAREKASSEN SDS A/S)

Ny adresse:

Kgs. Nytorv 8, 1050 København K

Kapitalforhøjelse:

kr. 24.700.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 25.000.000,00
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
eller næstformand i forening med et andet
medlem af bestyrelsen eller af et
bestyrelsesmedlem i forening med et medlem af
direktionen eller af to medlemmer af
direktionen i forening


30.06.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S173760

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 2788
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

01.05.1989

Første regnskabsår:

01.09.1988 - 31.12.1988


30.06.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S173760

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 2788
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Civilingeniør Jens Christian Kirketerp Jensen (formand), Gårdejer Helge Nielsen (næstformand), Professor Niels Ørgaard, Gårdejer Povl Høier., Erling Johannes Jensen, Direktør Jens Jørgen Vildbrad

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Cand.jur Marie-Louise Eichen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisions- og Forvaltningsinstituttet A/S, H.C. Andersens Boule 2, 1553 København V, Revisionsfirmaet Bretlau A/S, Vestergade 22, 8600 Silkeborg


28.12.1988 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S173760

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 2788
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.09.1988

Seneste vedtægtsdato:

01.09.1988

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbach Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbach Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.09.1988 - 31.12.1989

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.09.1988
17.05.1989
A/S PSE NR. 2788
Status
Fra
Til
01.09.1988
13.03.1990
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
22.08.1989
01.11.1989
900.000.000,00 DKK
17.05.1989
21.08.1989
25.000.000,00 DKK
02.09.1988
16.05.1989
300.000,00 DKK