Skip to main content

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT A/S

CVR-nummer

12514573

Adresse

Store Strandstræde 21, 2. th.

Postnummer og by

1255 København K

Startdato

01.10.1988

Ophørsdato

23.11.2012

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Slettet

Telefon

33151822

Fax

33150650

Kommune

København

Branchekode

661200 Værdipapir- og varemægling

Formål

Selskabets formål er at være et repræsentationskontor og udøve marketingvirksomhed for koncernforbundne selskaber.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

21.12.2010

Registreret Kapital

2.500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.10.1988 - 30.04.1989

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren.

Dato: 09.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.08.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 03.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.04.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.03.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.03.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.03.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.01.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.03.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.04.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.03.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 19.03.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.02.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.02.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 25.02.1993
Periode: 01.11.1991 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 13.12.1991
Periode: 01.05.1990 - 31.10.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.12.1990
Periode: 01.05.1989 - 30.04.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.06.1990
Periode: 01.10.1988 - 30.04.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT A/S

P-nummer

Adresse

Store Strandstræde 21, 2. th.

Postnummer og by

1255 København K

Startdato

01.10.1988

Ophørsdato

23.11.2012

Branchekode

661200 Værdipapir- og varemægling

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

33151822


31.01.2013 Statusændring

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT A/S
Store Strandstræde 21, 2. th., 1255 Store Strandstræde

Selskabet slettet.
Erhvervsstyrelsen har som kompetent myndighed i henhold til selskabslovens § 289, stk. 4, modtaget underretning fra den kompetente myndighed i Luxemburg om, at gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion mellem SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT A/S CVR-NR. 12514573, med hjemsted i med hjemsted i København, Danmark, og SCHRODER INVESTMENT MANEGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., med hjemsted i Senningerberg, Luxembourg, registreret i Registre de Commerce et de Sociétés under reg.nr. B37799, er registreret for det fortsættende selskab SCHRODER INVESTMENT MANEGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., i Luxemburg. SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT A/S er herefter opløst uden likvidation ved overdragelse af selskabets aktiver og passiver til det fortsættende selskab.


15.11.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT A/S
Store Strandstræde 21, 2. th., 1255 Store Strandstræde

Erhvervsstyrelsen har som kompetent myndighed i henhold til selskabslovens § 289, stk. 1, udstedt attest på, at alle handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for fusionen mellem SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT A/S CVR-NR. 12514573, med hjemsted i København, Danmark, og SCHRODER INVESTMENT MANEGEMENT (LUXEMBOURG)S.A., med hjemsted i Senningerberg, Luxembourg, registreret i Registre de Commerce et de Sociétés under reg.nr. B37799 er opfyldt i relation til SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT A/S. Den af Erhvervsstyrelsen udstedte attest skal indsendes til den kompetente myndighed i Luxembourg. SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT A/S vil først i forbindelse med registreringen af gennemførelsen af fusionen i Luxembourg blive registreret som værende opløst.


10.08.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT A/S
Store Strandstræde 21, 2. th., 1255 Store Strandstræde

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan
for den påtænkte fusion mellem
CVR-NR. 12514573 SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT A/S (ophørende).
SCHRODER INVESTMENT MANEGEMENT (LUXEMBOURG)S.A. , 5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg, Luxembourg, reg.nr. B37799 Registreret i Registre de Commerce et de Sociétés L-2961 Luxemborug, (fortsættende).
Der er endvidere modtaget erklæring fra
vurderingsmændene om, at kreditorerne i
CVR-NR. 12514573 SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT A/S, må antages at være
tilstrækkeligt sikrede efter fusionen.


23.09.2011 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT A/S
Store Strandstræde 21, 2. th., 1255 Store Strandstræde

Revision:

Udtrådt af revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 01.07.2011.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 01.07.2011.


21.12.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Store Strandstræde 21, 2. th., 1255 Store Strandstræde

Vedtægter ændret:

21.12.2010.

Nyt navn:

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT A/S.
05.05.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Store Strandstræde 21, 2. th., 1255 Store Strandstræde

Vedtægter ændret:

23.03.2010.


29.06.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Store Strandstræde 21, 2. th., 1255 Store Strandstræde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Gary Richard Dowsett, den 14.05.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Richard Anthony Mountford, den 14.05.2009.


25.05.2009 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Store Strandstræde 21, 2. th., 1255 Store Strandstræde

Vedtægter ændret:

16.04.2009.


23.03.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Store Strandstræde 21, 2. th., 1255 Store Strandstræde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Torben Erling Jantzen, den 23.02.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Head of global inst.bus John Alexander Troiano, den 23.02.2009.


07.07.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Store Strandstræde 21, 2. th., 1255 Store Strandstræde

Vedtægter ændret:

30.04.2008.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med direktøren.


07.05.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Store Strandstræde 21, 2. th., 1255 Store Strandstræde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Julie Maria Wichmann, den 28.03.2008.

Indtrådt i bestyrelsen:

Head of Global Consulta Gary Richard Dowsett, den 28.03.2008.


21.03.2007 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Store Strandstræde 21, 2. th., 1255 Store Strandstræde

Vedtægter ændret:

28.02.2007.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

John Peter Berrisford Ibbotson, den 28.02.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Julie Maria Wichmann, den 28.02.2007.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, den 28.02.2007.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 16994294 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, den 28.02.2007.


19.10.2006 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Store Strandstræde 21, 2. th., 1255 Store Strandstræde

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Steen Mogens Svendsen, den 30.06.2006.

Indtrådt i direktionen:

Ketil Poul Petersen (adm. dir), den 01.07.2006.


26.05.2005 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Store Strandstræde 21, 2. th., 1255 Store Strandstræde

Vedtægter ændret:

17.03.2005.


09.04.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Store Strandstræde 21, 2. th., 1255 Store Strandstræde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Melvyn Paul Taylor, den 17.03.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Associate director John Peter Berrisford Ibbotson, den 17.03.2005.


03.12.2004 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Store Strandstræde 21, 2. th., 1255 Store Strandstræde

Vedtægter ændret:

10.11.2004.


30.05.2001 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Store Strandstræde 21, 2. th., 1255 Store Strandstræde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

John Philip Alexander Simpson, den 28.11.1996, Massimo Tosato, den 28.03.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Gavin Douglas Lewin Ralston, den 28.11.1996, Assistant Director Melvyn Paul Taylor, den 28.03.2001.


28.02.2001 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Klosterstræde 23, 1255 Store Strandstræde

Vedtægter ændret:

28.11.1998.

Ny adresse:

Store Strandstræde 21, 2. th., 1255 København K.


17.05.2000 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Klosterstræde 23, 1157 Klosterstræde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Robert Desmond Hutchinson, den 18.04.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Fund Manager John Philip Alexander Simpson, den 18.04.2000.


22.02.2000 Ændring i revision

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Klosterstræde 23, 1157 Klosterstræde

Revision:

Udtrådt af revisionen:

ERNST & YOUNG STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB.


15.09.1999 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
Klosterstræde 23, 1157 Klosterstræde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Josiane Lydia Pain, den 19.08.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Massimo Tosato, den 19.08.1999.


25.02.1997 Ændring i revision, Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCANDINAVIA A/S
Klosterstræde 23, 1157 Klosterstræde

Vedtægter ændret:

28.11.1996.

Nyt navn:

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S.

Kapitalforhøjelse:

kr. 500.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 2.500.000,00.

Revision:

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S111386 ERNST & YOUNG A/S, Tagensvej 86, 2200 København N, den 15.09.1996.


08.03.1994 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (DENMARK) A/S
Klosterstræde 23, 1157 Klosterstræde

Vedtægter ændret:

02.02.1994.

Nyt navn:

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCANDINAVIA A/S.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hasse Helmuth Nilsson.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Torben Erling Jantzen.

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

Peter Fehrn-Christensen for Hasse Helmuth Nilsson.


17.06.1993 Ændring af adresse

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (DENMARK) A/S
Klosterstræde 23, 1057 Holbergsgade

Ny adresse:

Klosterstræde 23, 1157 København K


05.05.1993 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (DENMARK) A/S
Klosterstræde 23, 1057 Holbergsgade

Vedtægter ændret:

17.02.1993.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Clive Boothman, Torben Erling Jantzen

Bestyrelsessuppleanter:

Fratrådt som suppleant:

John Philip Bainbridge for Clive Boothman, John Philip Bainbridge for Robert Desmond Hutchinson, John Philip Bainbridge for Torben Erling Jantzen, John Philip Bainbridge for Josiane Lydia Pain

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse


27.11.1991 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (DENMARK) A/S
Klosterstræde 23, 1057 Holbergsgade

Vedtægter ændret:

28.08.1991.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.700.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 2.000.000,00

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Omlægningsperiode:

01.11.1991 - 31.12.1992


13.05.1991 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (DENMARK) A/S
Klosterstræde 23, 1057 Holbergsgade

Vedtægter ændret:

22.01.1991.

Regnskabsår ændret til:

01.11 - 31.10

Omlægningsperiode:

01.05.1990 - 31.10.1991


16.11.1990 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (DENMARK) A/S
Klosterstræde 23, 1057 Holbergsgade

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Preben Saxild

Indtrådt i direktionen:

Adm. direktør Steen Mogens Svendsen


28.02.1990 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (DENMARK) A/S
Klosterstræde 23, 1057 Holbergsgade

Vedtægter ændret:

21.11.1989.

Regnskabsår ændret til:

01.05 - 30.04

Første regnskabsår:

01.10.1988 - 30.04.1989


06.12.1989 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
A/S PSE 10 NR. 1533
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

19.05.1989

Nyt navn:

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (DENMARK) A/S

Ny adresse:

Klosterstræde 23, 1057 København K

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Clive Boothman (Suppleant: John Philip Bainbridge, Robert Desmond Hutchinson (Suppleant: John Philip Bainbridge, Direktør Torben Erling Jantzen (Suppleant: John Philip Bainbridge, Direktør Hasse Helmuth Nilsson (Suppleant: Fondsbørsvekselerer Peter Fehrn-Christensen), Josiane Lydia Pain (Suppleant: John Philip Bainbridge

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Cand.merc Nils Preben Christoffer Jørgensen

Selskabet tegnes af mindst fire medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af tre medlemmer
af bestyrelsen og en direktør i forening

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet K.G. Jensen, Nørre Voldgade 11, 1358 København K


06.01.1989 Nye selskaber

CVR-nummer: 12514573

Navn og adresse:
A/S PSE 10 NR. 1533
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.10.1988

Seneste vedtægtsdato:

01.10.1988

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S150254 A/S PSE NR. 1680, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.10.1988 - 31.12.1989

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
08.10.1996
20.12.2010
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S
05.02.1994
07.10.1996
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCANDINAVIA A/S
13.06.1989
04.02.1994
SCHRÖDER INVESTMENT MANAGEMENT (DENMARK) A/S
01.10.1988
12.06.1989
A/S PSE 10 NR. 1533
Adresse
Fra
Til
01.10.1988
27.11.1998
Klosterstræde 23 1157 København K
Status
Fra
Til
01.10.1988
22.11.2012
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.03.2008
31.12.2008
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
01.01.2008
29.02.2008
661200 Værdipapir- og varemægling
24.09.2003
31.12.2007
671200 Børsmæglervirksomhed
01.10.2002
23.09.2003
652330 Fondsmæglerselskaber
13.05.2000
30.09.2002
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt


01.10.1988
12.05.2000
671200 BørsmæglervirksomhedRegistreret kapital
Fra
Til
05.09.1991
06.10.1996
2.000.000,00 DKK
04.10.1988
04.09.1991
300.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2012
0 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2012
5-9 medarbejdere
2. kvt2012
5-9 medarbejdere
1. kvt2012
5-9 medarbejdere
4. kvt2011
5-9 medarbejdere


3. kvt2011
5-9 medarbejdere
2. kvt2011
5-9 medarbejdere
1. kvt2011
5-9 medarbejdere
4. kvt2010
5-9 medarbejdere
3. kvt2010
5-9 medarbejdere
2. kvt2010
5-9 medarbejdere
1. kvt2010
5-9 medarbejdere
4. kvt2009
5-9 medarbejdere
3. kvt2009
5-9 medarbejdere
2. kvt2009
5-9 medarbejdere
1. kvt2009
5-9 medarbejdere
4. kvt2008
5-9 medarbejdere
3. kvt2008
5-9 medarbejdere
2. kvt2008
5-9 medarbejdere
1. kvt2008
5-9 medarbejdere
4. kvt2007
5-9 medarbejdere
3. kvt2007
5-9 medarbejdere
2. kvt2007
5-9 medarbejdere
1. kvt2007
5-9 medarbejdere
4. kvt2006
5-9 medarbejdere
3. kvt2006
5-9 medarbejdere
2. kvt2006
5-9 medarbejdere
1. kvt2006
5-9 medarbejdere
4. kvt2005
5-9 medarbejdere
3. kvt2005
5-9 medarbejdere
2. kvt2005
5-9 medarbejdere
1. kvt2005
5-9 medarbejdere
4. kvt2004
5-9 medarbejdere
3. kvt2004
5-9 medarbejdere
2. kvt2004
5-9 medarbejdere
1. kvt2004
5-9 medarbejdere
4. kvt2003
2-4 medarbejdere
3. kvt2003
2-4 medarbejdere
2. kvt2003
2-4 medarbejdere
1. kvt2003
2-4 medarbejdere
4. kvt2002
2-4 medarbejdere
3. kvt2002
2-4 medarbejdere
2. kvt2002
2-4 medarbejdere
1. kvt2002
2-4 medarbejdere
4. kvt2001
5-9 medarbejdere
3. kvt2001
2-4 medarbejdere
2. kvt2001
5-9 medarbejdere
1. kvt2001
5-9 medarbejdere
4. kvt2000
2-4 medarbejdere
3. kvt2000
2-4 medarbejdere
2. kvt2000
2-4 medarbejdere
1. kvt2000
2-4 medarbejdere
4. kvt1999
2-4 medarbejdere
3. kvt1999
2-4 medarbejdere
2. kvt1999
2-4 medarbejdere
1. kvt1999
2-4 medarbejdere