Skip to main content

GALERIE LUISE EJENDOMSSELSKAB A/S

Reg-nummer

A/S174201

Adresse

Frederiksberg Alle 26, 1.

Postnummer og by

1820 Frederiksberg C

Startdato

01.10.1988

Ophørsdato

01.06.1995

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

Frederiksberg

Formål

Selskabets formål er investering i fast ejendom til udlejning i Vesttyskland samt anden sådan virksomhed, som efter bestyrelsens opfattelse naturligt udøves i forbindelse hermed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

31.12.1993

Registreret Kapital

300.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.10.1988 - 31.12.1989
Dato: 15.06.1995
Periode: 01.01.1995 - 01.06.1995
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 06.06.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 30.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.07.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 27.04.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 13.05.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 26.07.1990
Periode: 01.10.1988 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
27.06.1995 Statusændring

Reg-nummer: A/S174201

Navn og adresse:
GALERIE LUISE EJENDOMSSELSKAB A/S I LIKVIDATION
Frederiksberg Alle 26, 1., 1820 Frederiksberg Allé

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


08.09.1994 Statusændring, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S174201

Navn og adresse:
GALERIE LUISE EJENDOMSSELSKAB A/S I LIKVIDATION
Frederiksberg Alle 26, 1., 1820 Frederiksberg Allé

Likvidation vedtaget 18.08.1994.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Karl Stephan Læssøe Stephensen, Rådhuspladsen 4, 1550 København V.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


21.01.1994 Ændring i personkreds, Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S174201

Navn og adresse:
GALERIE LUISE EJENDOMSSELSKAB A/S
c/o Holsingselskabet af 18. august 1993 A/S, Bredgade 34A, 2., postboks 1010

Vedtægter ændret:

31.12.1993.

Ny adresse:

Frederiksberg Alle 26, 1., 1820 Fr.berg C.

Ny kommune:

Frederiksberg.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Kenneth Petersen, Steen Parsholt, Peter Schmidt Hansen.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Karl Stephan Læssøe Stephensen (formand), Advokat Axel Kierkegaard, Advokat Kurt Skovlund.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Peter Schmidt Hansen.

Indtrådt i direktionen:

Advokat Anette Rønnow Schmidt Hansen.


04.11.1993 Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S174201

Navn og adresse:
GALERIE LUISE EJENDOMSSELSKAB A/S
Lersø Parkalle 112, 2100 København Ø

Ny adresse:

c/o Holsingselskabet af 18. august 1993 A/S Bredgade 34 A, 2, Postbox 1010, 1010 København K


05.10.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S174201

Navn og adresse:
GALERIE LUISE EJENDOMSSELSKAB A/S
Lersø Parkalle 112, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand, tiltrådt som formand: Kenneth Petersen

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Erik Bernth Johansen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Steen Parsholt (næstformand)
20.07.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S174201

Navn og adresse:
GALERIE LUISE EJENDOMSSELSKAB A/S
Lersø Parkalle 112, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mogens Heinrich Løppenthien

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Peter Schmidt Hansen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Mogens Heinrich Løppenthien

Indtrådt i direktionen:

Direktør Peter Schmidt Hansen


15.07.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S174201

Navn og adresse:
GALERIE LUISE EJENDOMSSELSKAB A/S
Lersø Parkalle 112, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ernst Henrik Hviid Klæbel

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Kenneth Petersen (næstformand)


16.01.1992 Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S174201

Navn og adresse:
GALERIE LUISE EJENDOMSSELSKAB A/S
Lersø Parkalle 112, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

18.11.1991.

Kapitalforhøjelse:

kr. 300.000,00 indbetalt kontant, kurs 9128,2

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 18.11.1991 til dækning af underskud kr. 300.000,00 til kurs 100,0
Kapitalen udgør herefter kr. 300.000,00


18.09.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S174201

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1215
Lersø Parkalle 112, 2100 København Ø

Vedtægter ændret:

28.04.1989

Nyt navn:

GALERIE LUISE EJENDOMSSELSKAB A/S

Nye binavne:

GALERIE LUISE IMMOBILIENGESELLSCHAFT AG A/S (GALERIE LUISE EJENDOMSSELSKAB A/S) GALERIE LUISE REAL ESTATE COMPANY LTD A/S (GALERIE LUISE EJENDOMSSELSKAB A/S)


25.04.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S174201

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1215
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

31.01.1989

Ny adresse:

Lersø Parkalle 112, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Hans Erik Bernth Johansen (formand), Direktør Ernst Henrik Hviid Klæbel (næstformand), Direktør Mogens Heinrich Løppenthien

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Mogens Heinrich Løppenthien

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand
eller næstformand i forening med et andet
medlem af bestyrelsen eller med en direktør,
eller to medlemmer af direktionen i forening

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 15, 1360 København K, Revisionsfirmaet Grothen & Perregaard/Henningsen & Holm, Stockholmsgade 45, 2100 København Ø


06.01.1989 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S174201

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1215
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.10.1988

Seneste vedtægtsdato:

01.10.1988

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S105146 A/S PSE NR. 1444, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.10.1988 - 31.12.1989

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.10.1988
06.06.1989
A/S PSE 14 NR. 1215
Status
Fra
Til
18.08.1994
31.05.1995
Under frivillig likvidation
01.10.1988
17.08.1994
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
04.10.1988
27.11.1991
300.000,00 DKK