Skip to main content

BS-BUGSERING FREDERIKSHAVN ApS

Reg-nummer

ApS173599

Adresse

Søndergade 93

Postnummer og by

9900 Frederikshavn

Startdato

01.09.1988

Ophørsdato

13.09.1995

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Kommune

Frederikshavn

Formål

Selskabets formål er at drive rederivirksomhed samt al hermed i forbindelse stående virksomhed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

29.12.1988

Registreret Kapital

80.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.09.1988 - 31.12.1989
Dato: 27.09.1995
Periode: 01.01.1995 - 31.08.1995
Hent dokumenter:
PDF

Dato: 31.05.1995
Periode: 01.01.1995 - 01.04.1995
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.03.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 01.09.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 01.09.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 05.08.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 30.07.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.08.1990
Periode: 01.09.1988 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
28.09.1995 Statusændring

Reg-nummer: ApS173599

Navn og adresse:
BS-BUGSERING FREDERIKSHAVN ApS I LIKVIDATION
Søndergade 93, 9900 Frederikshavn

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.


07.04.1995 Ændring i personkreds, Statusændring

Reg-nummer: ApS173599

Navn og adresse:
BS-BUGSERING FREDERIKSHAVN ApS I LIKVIDATION
Søndergade 93, 9900 Frederikshavn

Likvidation vedtaget 01.04.1995.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Lars Sigurd Espersen, Kirkestien 9, Kilden, 9900 Frederikshavn.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.


12.04.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS173599

Navn og adresse:
ApS SMBK NR. 1587
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

29.12.1988

Nyt navn:

BS-BUGSERING FREDERIKSHAVN ApS

Ny adresse:

Søndergade 93, 9900 Frederikshavn

Ny kommune:

Frederikshavn

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Salgskonsulent Jørgen Marquard Hansen, Keramiker Søren Høy Simonsen, Formand Bruno Christian Spolum, Specialarbejder Frank Christian Spolum

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Susanne Saul Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Formand Bruno Christian Spolum

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

REVISIONSFIRMAET TOKE LIND ApS, Knivholtvej 2, 9900 Frederikshavn


23.12.1988 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS173599

Navn og adresse:
ApS SMBK NR. 1587
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.09.1988

Seneste vedtægtsdato:

01.09.1988

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

REG.NR. A/S105146 A/S PSE NR. 1444, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbach Stakemann

Direktion:

Advokat Susanne Saul Stakemann

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af et bestyrelsesmedlem i forening med
en direktør

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.09.1988 - 31.12.1989

Regnskabsår:

01.01 - 31.12

Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.09.1988
13.01.1989
ApS SMBK NR. 1587
Status
Fra
Til
01.04.1995
12.09.1995
Under frivillig likvidation
01.09.1988
31.03.1995
Normal