Skip to main content

SVEND B. THOMSEN A/S

CVR-nummer

12374674

Adresse

Gellerupvej 91

Postnummer og by

6800 Varde

Startdato

01.08.1988

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Telefon

75223355

Mail

sbt@sb-thomsen.dk

Kommune

Varde

Branchekode

422100 Anlæg af ledningsnet til væsker

Formål

Selskabets formål er at drive handel, industri og entreprenørvirksomhed

Binavne

ANLÆGSGARTNEREN A/S

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

02.09.2013

Registreret Kapital

1.100.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.08.1988 - 31.12.1989

Tegningsregel

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. Selskabet tegnes tillige af den samlede bestyrelse

Direktion

Torben Bersang
Fredensgade 3
6900 Skjern

Henning Vind
Vrenderupvej 38
Fåborg
6818 Årre

Bestyrelse

(Formand)
Hans Jørgen Torborg Jensen
Hjertingvej 2, 6. th.
6700 Esbjerg
Valgform: Generalforsamling

Torben Bersang
Fredensgade 3
6900 Skjern
Valgform: Generalforsamling

Henning Vind
Vrenderupvej 38
Fåborg
6818 Årre
Valgform: Generalforsamling

Jes Thormod Gylling
Glentevej 2
7600 Struer
Valgform: Generalforsamling

Kim Krogh Pedersen
Gyvellunden 17
6800 Varde
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

A/S PSE NR. 1680
c/o lrs. Per Stakemann
Kronprinsessegade 18
1306 København K

PEHSB ApS
c/o lrs. Per Stakemann
Kronprinsessegade 18
1306 København K

ApS HVKMD 5 NR. 555
c/o advokat Susanne Stakemann
Hellerupvej 84, 2.
2900 Hellerup

MEDIMEX ApS
c/o Aktieselskabet Stakemann
Kronprinsessegade 18
1306 København K

Legale Ejere

SBT ANLÆG A/S
Gellerupvej 91
6800 Varde
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 29.06.2005

Reelle Ejere

Torben Bersang
Fredensgade 3
6900 Skjern
Ejerandel: 50,00%
Stemmerettigheder: 50,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 01.01.2007

Henning Vind
Vrenderupvej 38
Fåborg
6818 Årre
Ejerandel: 50,00%
Stemmerettigheder: 50,00%
Har indirekte besiddelser
Ændringsdato: 01.01.2000

Dato: 25.03.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 20.04.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 17.03.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 01.04.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 16.03.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 15.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.03.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.04.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.04.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.03.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.04.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.05.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.05.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.04.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.03.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.04.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.03.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.03.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.03.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.03.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.06.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 10.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 05.04.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.04.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 10.07.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 10.07.1990
Periode: 01.08.1988 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
Navn

SVEND B. THOMSEN A/S

P-nummer

Adresse

Gellerupvej 91

Postnummer og by

6800 Varde

Startdato

01.08.1988

Branchekode

422100 Anlæg af ledningsnet til væsker

Reklamebeskyttelse

Telefonnummer

75223355
25.04.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12374674

Navn og adresse:
SVEND B. THOMSEN A/S
Gellerupvej 91, 6800 Varde

Bestyrelse:

Fratrådte:

Alf Kaare Andersen, den 19.04.2018.

Tiltrådte:

Jes Thormod Gylling, den 19.04.2018.


03.06.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12374674

Navn og adresse:
SVEND B. THOMSEN A/S
Gellerupvej 91, 6800 Varde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Anders Steenstrup, den 03.06.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Statsaut. revisor Hans Jørgen Torborg Jensen (formand), den 03.06.2014.


06.11.2013 Statusændring

CVR-nummer: 12374674

Navn og adresse:
SVEND B. THOMSEN A/S
Gellerupvej 91, 6800 Varde

Vedtægter ændret:

02.09.2013.

Nyt binavn: ANLÆGSGARTNEREN A/S.
Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 31301610 ANLÆGSGARTNEREN ApS, der samtidig er opløst.


20.06.2013 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12374674

Navn og adresse:
SVEND B. THOMSEN A/S
Gellerupvej 91, 6800 Varde

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan
for den påtænkte fusion mellem
CVR-NR. 31301610 ANLÆGSGARTNEREN ApS (ophørende).
CVR-NR. 12374674 SVEND B. THOMSEN A/S (fortsættende).
Kapitalejerne i.
CVR-NR. 31301610 ANLÆGSGARTNEREN ApS.
CVR-NR. 12374674 SVEND B. THOMSEN A/S, har i
enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en
erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med
fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud
for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke
er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres
fordringer senest 4 uger efter at den endelige
beslutning om fusion er truffet.


02.11.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12374674

Navn og adresse:
SVEND B. THOMSEN A/S
Gellerupvej 91, 6800 Varde

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Frodesgade 125, 6700 Esbjerg, den 13.10.2011.
09.03.2007 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12374674

Navn og adresse:
SVEND B. THOMSEN A/S
Gellerupvej 91, 6800 Varde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carsten Schmidt, den 06.03.2007, Svend Børge Thomsen, den 06.03.2007.

Indtrådt i bestyrelsen:

Stud.merc Alf Kaare Andersen, den 06.03.2007, Direktør Torben Bersang, den 06.03.2007.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Svend Børge Thomsen, den 06.03.2007.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Torben Bersang, den 06.03.2007.


01.07.2005 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12374674

Navn og adresse:
SVEND B. THOMSEN, VARDE A/S
Gellerupvej 91, 6800 Varde

Vedtægter ændret:

29.06.2005.

Nyt navn:

SVEND B. THOMSEN A/S.


17.06.1997 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12374674

Navn og adresse:
SVEND B. THOMSEN, VARDE A/S
Gellerupvej 91, 6800 Varde

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Økonomichef Kim Krogh Pedersen, den 22.04.1997, Ingeniør Henning Vind, den 22.04.1997.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Ingeniør Henning Vind, den 22.04.1997.


31.07.1995 Ændring af kapital, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12374674

Navn og adresse:
SVEND B. THOMSEN, VARDE A/S
Gellerupvej 91, 6800 Varde

Vedtægter ændret:

18.05.1995.

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000,00 indbetalt kontant, kurs 1.000,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 1.100.000,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Vagn Stenum Husted.

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Anders Steenstrup.


15.04.1992 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12374674

Navn og adresse:
SVEND B. THOMSEN, VARDE A/S
Gellerupvej 91, 6800 Varde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Svend Fæster Sørensen


15.11.1990 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12374674

Navn og adresse:
SVEND B. THOMSEN, VARDE A/S
Gellerupvej 91, 6800 Varde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lars Strand

Indtrådt i bestyrelsen:

Bogholder Carsten Schmidt


21.08.1990 Ændring af kapital

CVR-nummer: 12374674

Navn og adresse:
SVEND B. THOMSEN, VARDE A/S
Gellerupvej 91, 6800 Varde

Vedtægter ændret:

27.06.1990.

Kapitalforhøjelse:

kr. 700.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00


18.07.1989 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12374674

Navn og adresse:
A/S PSE 10 NR. 1481
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

20.03.1989

Nyt navn:

SVEND B. THOMSEN, VARDE A/S

Ny adresse:

Gellerupvej 91, 6800 Varde

Ny kommune:

Varde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Vagn Stenum Husted, Ingeniør Svend Fæster Sørensen, Direktør Lars Strand, Entreprenør Svend Børge Thomsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Entreprenør Svend Børge Thomsen

Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i
forening med en direktør. Selskabet tegnes
tillige af den samlede bestyrelse

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisions- og forvaltnings-Institutet, Kongensgade 104, 6700 Esbjerg


07.11.1988 Nye selskaber

CVR-nummer: 12374674

Navn og adresse:
A/S PSE 10 NR. 1481
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.08.1988

Seneste vedtægtsdato:

01.08.1988

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S150254 A/S PSE NR. 1680, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS25040 MEDIMEX ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af 2 medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.08.1988 - 31.12.1989

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
23.03.1989
28.06.2005
SVEND B. THOMSEN. VARDE A/S
01.08.1988
22.03.1989
A/S PSE 10 NR. 1481
Branchekode
Fra
Til
01.01.2008
31.12.2013
422000 Anlæg af ledningsnet
01.08.1988
31.12.2007
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
Registreret kapital
Fra
Til
05.07.1990
22.05.1995
1.000.000,00 DKK
01.08.1988
04.07.1990
300.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2018
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2018
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2018
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2018
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2017
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk


3. kvt2017
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2017
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2017
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2016
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2016
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2016
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2016
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2015
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2015
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2015
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2014
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2014
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2014
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2014
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2013
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2013
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2013
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2013
50-99 medarbejdere
4. kvt2012
50-99 medarbejdere
3. kvt2012
50-99 medarbejdere
2. kvt2012
50-99 medarbejdere
1. kvt2012
50-99 medarbejdere
4. kvt2011
50-99 medarbejdere
3. kvt2011
50-99 medarbejdere
2. kvt2011
50-99 medarbejdere
1. kvt2011
50-99 medarbejdere
4. kvt2010
50-99 medarbejdere
3. kvt2010
50-99 medarbejdere
2. kvt2010
50-99 medarbejdere
1. kvt2010
20-49 medarbejdere
4. kvt2009
50-99 medarbejdere
3. kvt2009
50-99 medarbejdere
2. kvt2009
50-99 medarbejdere
1. kvt2009
50-99 medarbejdere
4. kvt2008
50-99 medarbejdere
3. kvt2008
50-99 medarbejdere
2. kvt2008
50-99 medarbejdere
1. kvt2008
50-99 medarbejdere
4. kvt2007
50-99 medarbejdere
3. kvt2007
50-99 medarbejdere
2. kvt2007
50-99 medarbejdere
1. kvt2007
50-99 medarbejdere
4. kvt2006
50-99 medarbejdere
3. kvt2006
50-99 medarbejdere
2. kvt2006
100-199 medarbejdere
1. kvt2006
50-99 medarbejdere
4. kvt2005
50-99 medarbejdere
3. kvt2005
50-99 medarbejdere
2. kvt2005
50-99 medarbejdere
1. kvt2005
50-99 medarbejdere
4. kvt2004
50-99 medarbejdere
3. kvt2004
50-99 medarbejdere
2. kvt2004
50-99 medarbejdere
1. kvt2004
50-99 medarbejdere
4. kvt2003
50-99 medarbejdere
3. kvt2003
50-99 medarbejdere
2. kvt2003
50-99 medarbejdere
1. kvt2003
50-99 medarbejdere
4. kvt2002
50-99 medarbejdere
3. kvt2002
50-99 medarbejdere
2. kvt2002
50-99 medarbejdere
1. kvt2002
20-49 medarbejdere
4. kvt2001
50-99 medarbejdere
3. kvt2001
50-99 medarbejdere
2. kvt2001
50-99 medarbejdere
1. kvt2001
20-49 medarbejdere
4. kvt2000
50-99 medarbejdere
3. kvt2000
50-99 medarbejdere
2. kvt2000
50-99 medarbejdere
1. kvt2000
50-99 medarbejdere
4. kvt1999
50-99 medarbejdere
3. kvt1999
50-99 medarbejdere
2. kvt1999
50-99 medarbejdere
1. kvt1999
20-49 medarbejdere