Skip to main content

Ejendomsselskabet Nørrebro 11 ApS

CVR-nummer

12329849

Adresse

Nørrebro 11

Postnummer og by

9800 Hjørring

Startdato

26.07.1988

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Status

Normal

Telefon

98922888

Fax

98127415

Mail

bogholderi@brixkamp.dk

Kommune

Hjørring

Branchekode

682040 Udlejning af erhvervsejendomme

Formål

Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirk- somhed, medvirke ved bygge- og anlægsvirksomhed, eje og udleje fast ejendom, finansieringsvirksomhed samt inve- stering i virksomheder med tilsvarende formål

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

07.03.2018

Registreret Kapital

125.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

26.07.1988 - 31.12.1989

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening

Direktion

Per Jørn Nielsen
Sølgårdvej 32
9381 Sulsted

Bestyrelse

Per Jørn Nielsen
Sølgårdvej 32
9381 Sulsted
Valgform: Generalforsamling

Ole Thomsen
Svanelundsvej 30
9800 Hjørring
Valgform: Generalforsamling

Leif Høltzermann
Digesmuttevej 8
9800 Hjørring
Valgform: Generalforsamling

Bent Vanggaard
Kærsangervej 1
9800 Hjørring
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

Niels Erik Westen-Jensen
Hasserisvej 262
9000 Aalborg

Revisor

Legale Ejere

IRNITH HOLDING ApS
Sølgårdvej 32
9381 Sulsted
Ejerandel: 25-33,32%
Stemmerettigheder: 25-33,32%
Ændringsdato: 04.03.2004

LH HOLDING HJØRRING ApS
Digesmuttevej 8
9800 Hjørring
Ejerandel: 25-33,32%
Stemmerettigheder: 25-33,32%
Ændringsdato: 04.03.2004

OT HOLDING HJØRRING ApS
Svanelundsvej 30
9800 Hjørring
Ejerandel: 25-33,32%
Stemmerettigheder: 25-33,32%
Ændringsdato: 04.03.2004

BV HOLDING HJØRRING ApS
Kærsangervej 1
9800 Hjørring
Ejerandel: 25-33,32%
Stemmerettigheder: 25-33,32%
Ændringsdato: 04.03.2004

Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.

Dato: 08.04.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 07.03.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 03.04.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.03.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 28.03.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 27.03.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 12.03.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 23.03.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.07.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 24.05.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.05.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.03.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.04.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.03.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.05.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.03.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 27.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.04.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.04.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 09.04.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 15.03.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 15.03.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 05.04.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 21.08.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.07.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.08.1990
Periode: 26.07.1988 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
Navn

Ejendomsselskabet Nørrebro 11 ApS

P-nummer

Adresse

Nørrebro 11

Postnummer og by

9800 Hjørring

Startdato

26.07.1988

Branchekode

682040 Udlejning af erhvervsejendomme

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

98127866

Mail

brix.kamp.aab@brixkamp.dk
21.03.2018 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12329849

Navn og adresse:
BRIX & KAMP HOLDING ApS
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Vedtægter ændret: 07.03.2018
Nyt navn: Ejendomsselskabet Nørrebro 11 ApS

11.12.2013 Ændring i revision

CVR-nummer: 12329849

Navn og adresse:
BRIX & KAMP HOLDING ApS
Nørrebro 11, 9800 Hjørring

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut.revisor Villy Steen.

Indtrådt i revisionen:

BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Kystvejen 29, 8000 Aarhus C.


22.11.2012 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12329849

Navn og adresse:
BRIX & KAMP HOLDING ApS
Badehusvej 18, 9800 Hjørring

Ny adresse:

Nørrebro 11, 9800 Hjørring.

Ny kommune:

Hjørring.


13.04.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12329849

Navn og adresse:
BRIX & KAMP HOLDING ApS
Hasserisvej 137, 9000 Aalborg

Ny adresse:

Badehusvej 18, 9000 Aalborg.


28.05.1997 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12329849

Navn og adresse:
BRIX & KAMP HOLDING ApS
Hasserisvej 137, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

20.03.1997.

Kapitalforhøjelse:

kr. 45.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 125.000,00.
12.09.1994 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 12329849

Navn og adresse:
BRIX & KAMP HOLDING ApS
Hasserisvej 137, 9000 Aalborg

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jan Wilhelm Holkenberg.


03.02.1993 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12329849

Navn og adresse:
BRIX & KAMP FINANS ApS
Hasserisvej 137, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

14.12.1992.

Nyt navn:

BRIX & KAMP HOLDING ApS


05.09.1990 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 12329849

Navn og adresse:
BRIX & KAMP SKAGEN ApS
Østre Strandvej 31, 9990 Skagen

Vedtægter ændret:

15.08.1990.

Nyt navn:

BRIX & KAMP FINANS ApS

Ny adresse:

Hasserisvej 137, 9000 Ålborg

Ny kommune:

Aalborg


28.03.1989 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 12329849

Navn og adresse:
VGH NR.531 ApS
c/o Advokat N.E.Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

19.12.1988

Nyt navn:

BRIX & KAMP SKAGEN ApS

Ny adresse:

Østre Strandvej 31, 9990 Skagen

Ny kommune:

Skagen

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Ingeniør Jan Wilhelm Holkenberg, Leif Holtzermann, Ingeniør Bent Vanggaard Jensen, Ingeniør Per Jørn Nielsen, Ole Thomsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels Erik Westen-Jensen

Indtrådt i direktionen:

Ingeniør Per Jørn Nielsen

Selskabet tegnes af en direktør i forening
med et bestyrelsesmedlem eller af 3
bestyrelsesmedlemmer i forening

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Svend Gerlif

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Villy Steen, Nørrebro 15, 9800 Hjørring


02.09.1988 Nye selskaber

CVR-nummer: 12329849

Navn og adresse:
VGH NR.531 ApS
c/o Advokat N.E.Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg

Stiftelsesdato:

26.07.1988

Seneste vedtægtsdato:

26.07.1988

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

Advokat Niels Erik Westen-Jensen

Direktion:

Advokat Niels Erik Westen-Jensen

Selskabet tegnes af en direktør alene

Revision:

Statsaut.revisor Svend Gerlif, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg

Første regnskabsår:

26.07.1988 - 31.12.1989

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
22.12.1992
06.03.2018
BRIX & KAMP HOLDING ApS
24.08.1990
21.12.1992
BRIX & KAMP FINANS ApS
22.12.1988
23.08.1990
BRIX & KAMP SKAGEN ApS
26.07.1988
21.12.1988
VGH NR.531 ApS
Adresse
Fra
Til
13.04.2007
21.11.2012
Badehusvej 18 9000 Aalborg
26.07.1988
12.04.2007
Hasserisvej 137 9000 Aalborg
Branchekode
Fra
Til
26.07.1988
31.12.2007
702040 Udlejning af erhvervsejendomme
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
20.03.1997
06.03.2018
20.03.1997
Registreret kapital
Fra
Til
04.08.1988
19.03.1997
80.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2001
1 medarbejdere
3. kvt2001
2-4 medarbejdere
2. kvt2001
2-4 medarbejdere
1. kvt2001
2-4 medarbejdere
4. kvt2000
2-4 medarbejdere


3. kvt2000
2-4 medarbejdere
2. kvt2000
2-4 medarbejdere
1. kvt2000
2-4 medarbejdere
4. kvt1999
2-4 medarbejdere
3. kvt1999
2-4 medarbejdere
2. kvt1999
1 medarbejdere
1. kvt1999
1 medarbejdere