Skip to main content

GH TØRMIX A/S

Reg-nummer

A/S166664

Adresse

Fredensvej 40

Postnummer og by

4100 Ringsted

Startdato

01.01.1988

Ophørsdato

18.01.1993

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Ringsted

Formål

Selskabets formål er tilvirkning og salg af tørmørtel og tørbeton samt efter bestyrelsens skøn beslægtet fabrikations-, handels- og anden i forbindelse dermed stående virksomhed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

11.04.1988

Registreret Kapital

1.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.01.1988 - 30.06.1989

Tegningsregel

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening

Dato: 01.12.1992
Periode: 01.07.1991 - 30.06.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.01.1992
Periode: 01.07.1990 - 30.06.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.01.1991
Periode: 01.07.1989 - 30.06.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.12.1989
Periode: 01.01.1988 - 30.06.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

02.03.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S166664

Navn og adresse:
GH TØRMIX A/S
Fredensvej 40, 4100 Ringsted

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S67635 G.H. BETON A/S


12.02.1992 Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S166664

Navn og adresse:
GH TØRMIX A/S
Fredensvej 40, 4100 Ringsted

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 300,00

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 23.12.1991 til dækning af underskud kr. 1.000.000,00 til kurs 100,00
Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00


27.03.1991 Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S166664

Navn og adresse:
GH TØRMIX A/S
Fredensvej 40, 4100 Ringsted

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 250,0

Kapitalnedsættelse besluttet og gennemført 20.12.1990 til dækning af underskud kr. 1.000.000,00 til kurs 100,0
Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00


16.01.1990 Ændring i revision, Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S166664

Navn og adresse:
GH TØRMIX A/S
Fredensvej 40, 4100 Ringsted

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carl Frank Mogensen, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen Per Gunnar Hansen

Indtrådt i bestyrelsen:

Statsaut. revisor (beskikkelsen deponeret) Benny Christensen, Børge Bach Andersen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Hugo Petersen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Per Gunnar Hansen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Benny Christensen

Indtrådt i revisionen:

Revision Danmark, Merkurvej 2, 4200 Slagelse


03.11.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S166664

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1141
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

11.04.1988

Nyt navn:

GH VESTMØRTEL A/S

Ny adresse:

Fredensvej 40, 4100 Ringsted

Ny kommune:

Ringsted

Kapitalforhøjelse:

kr. 700.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Per Gunnar Hansen (formand), Direktør Knud Hørdum Larsen, Cand. polit Steffen Frederik Møller, Maskinfabrikant Carl Frank Mogensen, Advokat Kurt Skovlund

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Hugo Petersen

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden
alene eller af en direktør sammen med et
bestyrelsesmedlem eller af 2
bestyrelsesmedlemmer i forening

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Benny Christensen, Heimdalsvej 12, 4200 Slagelse
03.11.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S166664

Navn og adresse:
GH VESTMØRTEL A/S
Fredensvej 40, 4100 Ringsted

Nyt navn:

GH TØRMIX A/S

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Knud Hørdum Larsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Børge Bach Andersen


15.03.1988 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S166664

Navn og adresse:
A/S PSE 14 NR. 1141
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.01.1988

Seneste vedtægtsdato:

01.01.1988

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. A/S105146 A/S PSE NR. l444 c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555 c/o adv. Susanne Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.01.1988 - 30.06.1989

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Virksomhedsnavn
Fra
Til
17.05.1988
11.08.1988
GH VESTMØRTEL A/S
01.01.1988
16.05.1988
A/S PSE 14 NR. 1141
Status
Fra
Til
01.01.1988
17.01.1993
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
16.01.1991
19.01.1992
1.000.000,00 DKK
16.05.1988
15.01.1991
1.000.000,00 DKK
01.02.1988
15.05.1988
300.000,00 DKK