Skip to main content

HME CONTRACTORS A/S

CVR number

11758088

Address

Sønder Allé 9

Postal code and city

8000 Århus C

Start date

01.07.1987

Cessation date

30.11.2007

Business type

Aktieselskab

Advertising protection

No

Status

Opløst efter frivillig likvidation

Telephone

99351600

Fax

99351699

Email

lre@lrenergi.com

Municipality

Aarhus

Activity code

452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)

Objects

Selskabets formål er at afvikle, markedsføre, afsætte, finansiere, servicere og drive samlede energisystemer, herunder gennemføre totalløsninger eller dele heraf, som omfatter alt fra den indledende planlægning, ledningsarbejde og etablering af energienhed til konvertering hos den enkelte forbruger

Registered for VAT

Look it up at skat.dk

Financial year

From 01.01 to 31.12

Latest articles of association

23.05.2007

Registered capital

500.000,00 DKK

First accounting period

01.07.1987 - 31.12.1988
Dato: 17.01.2008
Periode: 01.01.2007 - 30.11.2007
Get documents:
PDF

Dato: 16.05.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.06.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Get documents:
Årsrapport
PDFDato: 30.06.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.06.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.06.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.06.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.06.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.07.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Get documents:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 21.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 03.06.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 12.06.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 28.05.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 24.04.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Order document:
Årsrapport mv.

Dato: 13.04.1989
Periode: 01.07.1987 - 31.12.1988
Order document:
Årsrapport mv.

Closed production units

Name

HME CONTRACTORS A/S

P-number

Address

Sønder Allé 9

Postal code and city

8000 Århus C

Start date

08.05.1995

Ophørsdato

30.11.2007

Sector code

452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)

Advertising protection

No

Telephone

99351600

Email

lre@lrenergi.com

Name

LR ENERGI A/S

P-number

Address

7

Postal code and city

9999 Ukendt

Start date

01.07.1987

Ophørsdato

07.05.1995

Sector code

980000 Uoplyst

Advertising protection

No


17.01.2008 Statusændring, Ændring i revision

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
HME CONTRACTORS A/S
Sønder Alle 9, 8000 Århus C

Binavn:

LR ENERGI A/S (HME CONTRACTORS A/S) I LIKVIDATION.

Likvidation sluttet, og selskabet opløst.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG C. Jespersen, den 30.11.2007.


25.05.2007 Statusændring, Ændring i personkreds

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
HME CONTRACTORS A/S
Sofiendalsvej 7, 8000 Århus C

Vedtægter ændret:

23.05.2007.

Ny adresse:

Sønder Alle 9, 8000 Århus C.

Ny kommune:

Århus.

Binavn:

LR ENERGI A/S (HME CONTRACTORS A/S) I LIKVIDATION.

Likvidation vedtaget 23.05.2007.

Tiltrådt som likvidator:

Advokat Mogens Birkebæk, c/o Abel & Skovgård Larsen, Sønder Alle 9, 8000 Århus C, den 23.05.2007.

Ledelsen fratrådt.
Selskabet tegnes af likvidator.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til likvidator. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


28.01.2007 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
HME CONTRACTORS A/S
Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Helle Møller Jensen, den 27.11.2006.

Indtrådt i direktionen:

Erland Lind Mortensen (adm. dir), den 27.11.2006.


09.01.2007 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
HME CONTRACTORS A/S
Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Henrik Hansen, den 27.11.2006, Helle Møller Jensen, den 27.11.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Jørgen Ballermann, den 27.11.2006, Erland Lind Mortensen, den 27.11.2006.


20.09.2006 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
HME CONTRACTORS A/S
Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV

Vedtægter ændret:

22.05.2006.

Kapitalnedsættelse besluttet 22.05.2006 er gennemført 01.01.1970.
Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.
19.06.2006 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
HME CONTRACTORS A/S
Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV

Binavn:

LR ENERGI A/S (HME CONTRACTORS A/S).

Kapitalnedsættelse besluttet 22.05.2006 med udbetaling til aktionærer kr. 6.500.000,00 til kurs 100,00.
Selskabets kreditorer opfordres til at anmelde deres krav til selskabet. Kreditorerne kan kræve betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og betaling af forfaldne krav. Krav skal anmeldes senest tre måneder fra dags dato.


28.04.2006 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
HME CONTRACTORS A/S
Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Helle Møller Jensen, den 20.03.2006.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Bent Ejnar Juul Simonsen, den 20.03.2006.

Indtrådt i direktionen:

Helle Møller Jensen (adm. dir), den 20.03.2006.


15.06.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
HME CONTRACTORS A/S
Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ove Kloch, den 09.05.2005, Jesper Nybo Andersen, den 09.05.2005, Bent Ejnar Juul Simonsen, den 09.05.2005.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Frank Ulrik Rosager (formand), den 09.05.2005, Direktør Hans Henrik Hansen, den 09.05.2005.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Frank Ulrik Rosager, den 09.05.2005.

Indtrådt i direktionen:

Koncernøkonomidirektør Bent Ejnar Juul Simonsen (adm. dir), den 09.05.2005.


12.03.2002 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
HME CONTRACTORS A/S
Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Knud-Erik Bornhardt, den 30.11.2001, Hans Finderup, den 30.11.2001.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Ove Kloch (formand), den 01.12.2001, Direktør Bent Ejnar Juul Simonsen, den 01.12.2001.


26.10.2000 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
LR ENERGI A/S
Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV

Vedtægter ændret:

16.08.2000.

Nyt navn:

HME CONTRACTORS A/S.

Nyt binavn: LR ENERGI A/S (HME CONTRACTORS A/S).

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 16.08.2000.

Indtrådt i revisionen:

KPMG C. Jespersen, Statsautoriserede revisorer, Clemenstorv 8, postboks 330, 8100 Århus C, den 16.08.2000.


31.05.2000 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
LR ENERGI A/S
Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Christian Christiansen, den 28.04.2000, Jakob Henrik Havsteen, den 28.04.2000, John Kvist Nielsen, den 28.04.2000.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Knud-Erik Bornhardt (formand), den 23.05.2000, Regionschef Jesper Nybo Andersen, den 23.05.2000, Direktør Hans Finderup, den 23.05.2000.


14.10.1999 Ændring i personkreds

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
LR ENERGI A/S
Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Frank Viborg, Ole Bøgelund Nielsen, Jørn Hansen.


01.02.1999 Ændring i personkreds

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
LR ENERGI A/S
Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV

Direktion:

Fratrådt som Tekn. dir, tiltrådt som Adm. direktør: Frank Ulrik Rosager


25.01.1999 Ændring i personkreds

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
LR ENERGI A/S
Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand, tiltrådt som formand: Hans Christian Christiansen

Udtrådt af bestyrelsen:

Ludvig Hybschmann, Frank Ulrik Rosager.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ole Bøgelund Nielsen (næstformand), Salgsdirektør Jørn Hansen.


03.07.1998 Ændring i personkreds

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
LR ENERGI A/S
Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Klavs Bech.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Frank Ulrik Rosager.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jens Peter Hvid Rasmussen.


15.09.1997 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
LR ENERGI A/S
Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV

Vedtægter ændret:

19.06.1997.

Kapitalforhøjelse:

kr. 5.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 7.000.000,00.


26.06.1997 Ændring i personkreds

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
LR ENERGI A/S
Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Lektor Hans Christian Christiansen (næstformand), Direktør Jakob Henrik Havsteen, Direktør John Kvist Nielsen.


14.06.1996 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
LR ENERGI A/S
Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kurt Bob Johansen, den 29.02.1996.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Jens Peter Hviid Rasmussen (adm. dir), den 01.05.1996, Direktør Frank Ulrik Rosager (Tekn. dir), den 01.03.1996.


02.05.1995 Ændring af adresse

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
LR ENERGI A/S
Sønderport 120, 9670 Løgstør

Vedtægter ændret:

24.04.1995.

Ny adresse:

Sofiendalsvej 7, 9200 Aalborg SV.

Ny kommune:

Aalborg.


25.08.1994 Ændring af kapital

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
LR ENERGI A/S
Sønderport 120, 9670 Løgstør

Vedtægter ændret:

11.08.1994.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.700.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 2.000.000,00.


15.04.1994 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
LR ENERGI A/S
Sønderport 120, 9670 Løgstør

Vedtægter ændret:

04.03.1994.

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller i forening med en direktør eller af en direktør i forening med to medlemmer af bestyrelsen.


15.04.1994 Øvrige ændringer

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
LR ENTREPRISE A/S
Sønderport 120, 9670 Løgstør

Vedtægter ændret:

22.12.1993.

Nyt navn:

LR ENERGI A/S.


14.08.1992 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
LØGSTØR RØRENTREPRISE A/S
Danmarksvej 11-13, 9670 Løgstør

Vedtægter ændret:

01.07.1992.

Nyt navn:

LR ENTREPRISE A/S

Ny adresse:

Sønderport 120, 9670 Løgstør


11.06.1992 Ændring i personkreds, Ændring af adresse

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
LØGSTØR RØRENTREPRISE A/S
Sønderport 120, 9670 Løgstør

Ny adresse:

Danmarksvej 11-13, 9670 Løgstør

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Grete Andersen, Mia Andersen, Jørgen Madsen, Arne Nielsen, Niels Erik Westen-Jensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ludvig Hybschmann (formand), Salgsdirektør Klavs Bech, Økonomichef Frank Viborg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ludvig Hybschmann

Indtrådt i direktionen:

Direktør Kurt Bob Johansen


31.01.1992 Ændring af adresse

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
LØGSTØR RØRENTREPRISE A/S
Danmarksvej 11-13, 9670 Løgstør

Ny adresse:

Sønderport 120, 9670 Løgstør


24.06.1991 Ændring i personkreds

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
LØGSTØR RØRENTREPRISE A/S
Danmarksvej 11-13, 9670 Løgstør

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hemming Kristian Jørgensen


23.05.1990 Ændring i personkreds, Ændring i revision, Ændring af adresse

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
LØGSTØR RØRENTREPRISE A/S
Danmarksvej 11, 9670 Løgstør

Vedtægter ændret:

02.04.1990.

Ny adresse:

Danmarksvej 11-13, 9670 Løgstør

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jørgen Madsen

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med et medlem af bestyrelsen eller i
forening med en direktør eller af en direktør
i forening med to medlemmer af bestyrelsen
eller af to direktører i forening

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Thomas Hansen

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S163729 REVISIONSFIRMAET GRØNNING MIKKELSEN A/S, VIBORG, Vestervangsvej 6, 8800 Viborg


05.05.1989 Øvrige ændringer

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
LØGSTØR RØRENTREPRISE A/S
Danmarksvej 11, 9670 Løgstør

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Tage Willy Madsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Arne Nielsen, Grete Andersen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Grete Andersen


05.05.1989 Øvrige ændringer

CVR number: 11758088

Navn og adresse:
LØGSTØR RØRENTREPRISE A/S
Danmarksvej 11, 9670 Løgstør

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Lea Nuppenau

Indtrådt i bestyrelsen:

Mia Andersen


04.03.1988 Omdannelse af selskaber

Reg-nummer: ApS164164

Navn og adresse:
VGH NR. 453 ApS
c/o Adv. N.E. Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg

Vedtægter ændret:

11.01.1988

Kapitalforhøjelse:

kr. 220.000,00 indbetalt kontant, kurs 105,0

Selskabet er omdannet til A/S164164
NAVN: LØGSTØR RØRENTREPRISE A/S
ADRESSE: Danmarksvej 11, 9670 Løgstør

Kommune:

Løgstør

Kapital kr. 300.000,00

Bestyrelse:

Direktør Tage Willy Madsen (formand), Fuglebakken 20, Strib, 5500 Middelfart, Direktør Grete Andersen, Fynsvej 5, 9670 Løgstør, Direktør, civilingeniør Hemming Kristian Jørgensen, Skodsborgvej 124A, Søllerød, 2840 Holte, Translatør Lea Nuppenau, Skolevangs Alle 70, 8240 Risskov, Advokat Niels Erik Westen-Jensen, Hasserisvej 262, 9000 Aalborg

Direktion:

Direktør Grete Andersen, Fynsvej 5, 9670 Løgstør, Direktør Ludvig Hybschmann, Peder Stubsvej 46, 9600 Års

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
af en direktør i forening med to medlemmer af
bestyrelsen eller af to direktører i forening

Revision:

Statsaut. revisor Thomas Hansen, Mathiesgade 23, 8800 Viborg

Regnskabsår:

01.01 - 31.12


27.11.1987 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS164164

Navn og adresse:
VGH NR. 453 ApS
c/o Adv. N.E. Westen-Jensen, Vingårdsgade 22, 9000 Aalborg

Stiftelsesdato:

01.07.1987

Seneste vedtægtsdato:

01.07.1987

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

Advokat Niels Erik Westen-Jensen

Direktion:

Advokat Niels Erik Westen-Jensen

Selskabet tegnes af en direktør alene

Revision:

Statsaut. revisor Svend Gerlif, Hasseris Bymidte 6, 9000 Aalborg

Første regnskabsår:

01.07.1987 - 31.12.1988

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Name of business
From
Till
20.01.1994
15.08.2000
LR ENERGI A/S
18.07.1992
19.01.1994
LR ENTREPRISE A/S
10.02.1988
17.07.1992
LØGSTØR RØRENTREPRISE A/S
01.07.1987
09.02.1988
VGH NR. 453 ApS
Address
From
Till
01.07.1987
22.05.2007
Sofiendalsvej 7 9200 Aalborg SV
Status
From
Till
23.05.2007
29.11.2007
Under frivillig likvidation
01.07.1987
22.05.2007
Normal
Registered capital
From
Till
19.06.1997
21.05.2006
7.000.000,00 DKK
16.08.1994
18.06.1997
2.000.000,00 DKK
09.02.1988
15.08.1994
300.000,00 DKK
03.07.1987
08.02.1988
80.000,00 DKK
Period:
Employees
Full-time equivalent
2. QTR 2000
10-19 employees
1. QTR 2000
20-49 employees
4. QTR 1999
20-49 employees
3. QTR 1999
20-49 employees
2. QTR 1999
20-49 employees


1. QTR 1999
20-49 employees