Skip to main content

B- KOMMUNIKATION ApS

Reg-nummer

ApS163784

Adresse

Vesterbrogade 63, 1.

Postnummer og by

1620 København V

Startdato

01.11.1987

Ophørsdato

15.08.1994

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Tvangsopløst

Kommune

København

Formål

Selskabets formål er at drive handels-og rådgivningsvirksomhed og dermed forbundne aktiviteter.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.05 til 30.04

Seneste vedtægtsdato

06.02.1992

Registreret Kapital

80.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.11.1987 - 30.04.1989

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller tre medlemmer i af bestyrelsen i forening.

Dato: 13.12.1993
Periode: 01.05.1992 - 30.04.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 01.12.1992
Periode: 01.05.1991 - 30.04.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 12.08.1991
Periode: 01.05.1990 - 30.04.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.11.1990
Periode: 01.05.1989 - 30.04.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.02.1990
Periode: 01.11.1987 - 30.04.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

26.08.1994 Statusændring

Reg-nummer: ApS163784

Navn og adresse:
B- KOMMUNIKATION ApS UNDER TVANGSOPLØSNING (OPLØST)
Vesterbrogade 63, 1., 1620 Vesterbros Torv

Skifteretsbehandlingen sluttet, selskabet opløst.


05.07.1994 Ændring i personkreds, Statusændring

Reg-nummer: ApS163784

Navn og adresse:
B- KOMMUNIKATION ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Vesterbrogade 63, 1., 1620 Vesterbros Torv

Anmodning om opløsning, jf. anpartsselskabslovens ¤86 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 05.07.1994.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Gitte Bengtsson, Jesper Juul Nygaard.

Indtrådt i bestyrelsen:

Cand.techn.soc et com Niels Peter Frandsen.


11.05.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: ApS163784

Navn og adresse:
B- KOMMUNIKATION ApS
Vesterborgade 631, 1620 Vesterbros Torv

Vedtægter ændret:

06.02.1992.

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Cand.techn.soc Jørgen Assens, cnad.merc Gitte Bengtsson-Thomsen, Cand.scient.adm Jesper Juul Nygaard, Cand.techn.soc Eva Thoft

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ole Geisler

Indtrådt i direktionen:

Cand.techn.soc Jørgen Assens, Cand.techn.soc Eva Thoft

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller tre medlemmer i af bestyrelsen i
forening.


16.11.1990 Ændring af adresse

Reg-nummer: ApS163784

Navn og adresse:
B- KOMMUNIKATION ApS
Vesterborgade 31, 1620 Vesterbros Torv

Ny adresse:

Vesterborgade 63,1, 1620 København V


13.10.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS163784

Navn og adresse:
B- KOMMUNIKATION ApS
Vesterborgade 31, 1620 Vesterbros Torv

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisor Eric Sørensen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Lauge Schmidt, Borgediget 5, 4000 Roskilde
24.03.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS163784

Navn og adresse:
B- KOMMUNIKATION ApS
Møllevænget 2, 1620 Vesterbros Torv

Vedrørende den under 04.03.1988 registrerede ændring for
REG.NR. ApS163784 B- KOMMUNIKATION ApS meddeles, at selskabets formål er at drive kommunikations- og informationsvirksomhed, samt kapitalanlæg i fast ejendom og værdipapirer


04.03.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: ApS163784

Navn og adresse:
ApS KBIL 9 NR. 1503
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

20.01.1988

Nyt navn:

B- KOMMUNIKATION ApS

Ny adresse:

Vesterborgade 31, 1620 København V

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Susanne Saul Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Ole Geisler

Selskabet tegnes af en direktør alene

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisor Eric Sørensen, Oddervej 157, 8270 Højbjerg


16.11.1987 Nye selskaber

Reg-nummer: ApS163784

Navn og adresse:
ApS KBIL 9 NR. 1503
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.11.1987

Seneste vedtægtsdato:

01.11.1987

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS c/o Lrs. Per Stakemann,, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Advokat Susanne Saul Stakemann

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller at et bestyrelsesmedlem i forening med
en direktør

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.11.1987 - 30.04.1989

Regnskabsår:

01.05 - 30.04
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.11.1987
29.01.1988
ApS KBIL 9 NR. 1503
Status
Fra
Til
05.07.1994
14.08.1994
Under tvangsopløsning
01.11.1987
04.07.1994
Normal