Skip to main content

BYGGERIETS BEREGNERSERVICE ApS HOLSTEBRO

CVR-nummer

11323332

Adresse

Mørupvej 8
Mørup

Postnummer og by

7400 Herning

Startdato

01.10.1987

Ophørsdato

19.08.2008

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

Herning

Branchekode

711290 Anden teknisk rådgivning

Formål

Selskabets formål er at drive beregnervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed for medlemmer af Dansk Byggeri.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

06.01.2003

Registreret Kapital

200.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.10.1987 - 31.12.1988

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller en direktør alene.

Dato: 19.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.05.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.05.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.05.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDFDato: 26.05.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.04.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.05.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.05.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.05.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.05.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.06.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.04.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 22.06.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 27.04.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 25.05.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 05.07.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 03.09.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 23.06.1989
Periode: 01.10.1987 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

A/S AF 1. MAJ 2011, HOLSTEBRO

P-nummer

Adresse

c/o Dansk Byggeri
Nørre Voldgade 106

Postnummer og by

1358 København K

Startdato

01.10.1987

Ophørsdato

02.05.2014

Branchekode

711290 Anden teknisk rådgivning

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

BYGGERIETS BEREGNERSERVICE A/S

P-nummer

Adresse

Søndermarksvej 16 F

Postnummer og by

8800 Viborg

Startdato

06.07.2007

Ophørsdato

30.06.2010

Branchekode

711290 Anden teknisk rådgivning

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

BYGGERIETS BEREGNERSERVICE ApS HOLSTEBRO

P-nummer

Adresse

Mørupvej 8
Mørup

Postnummer og by

7400 Herning

Startdato

01.01.2008

Ophørsdato

19.08.2008

Branchekode

711290 Anden teknisk rådgivning

Reklamebeskyttelse

Nej


19.09.2008 Statusændring

CVR-nummer: 11323332

Navn og adresse:
BYGGERIETS BEREGNERSERVICE ApS HOLSTEBRO
Mørupvej 8, 7400 Herning

Selskabet opløst efter fusion med CVR-NR. 25442288 BYGGERIETS BEREGNERSERVICE A/S, og selskabets binavn BYG BEREGNERSERVICE VESTJYLLAND ApS (BYGGERIETS BEREGNERSERVICE ApS HOLSTEBRO) er slettet.


08.07.2008 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11323332

Navn og adresse:
BYGGERIETS BEREGNERSERVICE ApS HOLSTEBRO
Mørupvej 8, 7400 Herning

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a og
anpartsselskabslovens § 65 for fusion mellem
CVR-NR. 25442288 BYGGERIETS BEREGNERSERVICE A/S. der tillige driver virksomhed under navnene DANSK BYGGERI BEREGNERSELSKAB A/S (BYGGERIETS BEREGNERSERVICE A/S), BYG BEREGNERSERVICE A/S (BYGGERIETS BEREGNERSERVICE A/S).
CVR-NR. 11323332 BYGGERIETS BEREGNERSERVICE ApS HOLSTEBRO. der tillige driver virksomhed under navnet BYG BEREGNERSERVICE VESTJYLLAND ApS (BYGGERIETS BEREGNERSERVICE ApS HOLSTEBRO).
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4 og anpartsselskabslovens § 65.


29.03.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11323332

Navn og adresse:
BYGGERIETS BEREGNERSERVICE ApS HOLSTEBRO
Mørupvej 8, 7400 Herning

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Christian Christiansen, den 23.04.2004, Henning Carøe Jereminsen, den 23.04.2004, Sven-Erik Mortensen, den 23.04.2004, Henning Rudolf Pedersen, den 23.04.2004, Carsten Rokkjær, den 23.04.2004.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Ejgild Kristensen (formand), den 23.04.2004, Ingeniør Hans-Ole Jessen (næstformand), den 23.04.2004, Tømrermester Henning Jensen, den 23.04.2004, Thorkild Hede Olsen, den 23.04.2004, direktør Bent Sørensen, den 23.04.2004.


03.02.2003 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11323332

Navn og adresse:
BYG BEREGNERSERVICE VESTJYLLAND ApS
Mørupvej 8, 7400 Herning

Vedtægter ændret:

06.01.2003.

Nyt navn:

BYGGERIETS BEREGNERSERVICE ApS HOLSTEBRO.

Nyt binavn: BYG BEREGNERSERVICE VESTJYLLAND ApS (BYGGERIETS BEREGNERSERVICE ApS HOLSTEBRO).


14.07.1999 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 11323332

Navn og adresse:
BYG SERVICESELSKAB, REGION VEST ApS
Mørupvej 8, 7400 Herning

Vedtægter ændret:

23.04.1999.

Nyt navn:

BYG BEREGNERSERVICE VESTJYLLAND ApS.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Vinderslev, den 23.04.1999, Henning Bjerggaard, den 23.04.1999, Steen Ginnerup, den 23.04.1999, Sven Agner Jørgensen, den 23.04.1999, Eilief Aakjær Jacobsen, den 23.04.1999, Erik Rasmussen, den 23.04.1999.

Indtrådt i bestyrelsen:

Tømrermester Jens Christian Christiansen (formand), den 23.04.1999, Murermester Henning Carøe Jereminsen (næstformand), den 23.04.1999, Tømrermester Kurt Christensen, den 23.04.1999, Tømrermester Henning Rudolf Pedersen, den 23.04.1999, Direktør Carsten Rokkjær, den 23.04.1999.

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller en direktør alene.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

NORDVEST-REVISION, den 23.04.1999.

Indtrådt i revisionen:

REG.NR. A/S3925 DELOITTE & TOUCHE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, H.C. Andersens Boulevard 2, 1780 København V, den 23.04.1999.
25.05.1993 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds, Ændring af kapital

CVR-nummer: 11323332

Navn og adresse:
MURERFAGETS BEREGNERKONTOR ApS, REGION VEST
Danmarksgade 18, 7500 Holstebro

Vedtægter ændret:

26.03.1993.

Nyt navn:

BYG SERVICESELSKAB, REGION VEST ApS

Ny adresse:

Mørupvej 8, 7400 Herning

Ny kommune:

Herning

Kapitalforhøjelse kr. 2.000,00: kr. 387,00 indbetalt kontant, kurs 9.672,10, kr. 1.613,00 indbetalt i værdier, kurs 9.672,10
Kapitalen udgør herefter kr. 200.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Peter Amstrup Møller, Leif Møller, Erling Sehested Thomsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Henning Bjerggaard, Tømrermester Steen Ginnerup, Tømrermester Sven Agner Jørgensen, Eilief Aakjær Jacobsen, Ingeniør Sven-Erik Mortensen, Direktør John Lundby Petersen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Kristian Ludvig Nyborg

Indtrådt i direktionen:

Karl Højhus Jeppesen

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen
og et bestyrelsesmedlem i forening eller af
en direktør.


08.08.1990 Ændring i revision, Ændring i personkreds, Ændring af kapital

CVR-nummer: 11323332

Navn og adresse:
MURERFAGETS BEREGNERKONTOR ApS, REGION VEST
Danmarksgade 18, 7500 Holstebro

Vedtægter ændret:

22.05.1989.

Kapitalforhøjelse kr. 118.000,00: kr. 40.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0, kr. 78.000,00 indbetalt ved konvertering af gæld, kurs 100,0
Kapitalen udgør herefter kr. 198.000,00

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Krøyer Pedersen I/S

Indtrådt i revisionen:

VestRevision, Vestergade 16, 7500 Holstebro


25.07.1988 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11323332

Navn og adresse:
ApS KBUS 8 NR.2746
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade l8, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

23.03.1988

Nyt navn:

MURERFAGETS BEREGNERKONTOR ApS, REGION VEST

Ny adresse:

Danmarksgade 18, 7500 Holstebro

Ny kommune:

Holstebro

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Muremester Jens Vinderslev (Formand), Murermester Peter Amstrup Møller, Murermester Leif Møller, Direktør Erik Rasmussen, Murermester Erling Sehested Thomsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Kristian Ludvig Nyborg

Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i
forbindelse med en direktør eller to
bestyrelsesmedlemmer i forening

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Krøyer Pedersen, Hostrupsvej 11, 7500 Holstebro


20.01.1988 Nye selskaber

CVR-nummer: 11323332

Navn og adresse:
ApS KBUS 8 NR.2746
c/o Landsretssagfører Per Stakemann, Kronprinsessegade l8, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.10.1987

Seneste vedtægtsdato:

01.10.1987

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af en direktør

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Ringstedgade 20, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.10.1987 - 31.12.1988

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
24.04.1999
05.01.2003
BYG BEREGNERSERVICE VESTJYLLAND ApS
27.04.1993
23.04.1999
BYG SERVICESELSKAB, REGION VEST ApS
15.04.1988
26.04.1993
MURERFAGETS BEREGNERKONTOR ApS, REGION VEST
01.10.1987
14.04.1988
ApS KBUS 8 NR.2746
Status
Fra
Til
01.10.1987
18.08.2008
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.10.1987
31.12.2007
742090 Anden teknisk rådgivning
Registreret kapital
Fra
Til
02.11.1989
25.04.1993
198.000,00 DKK
02.10.1987
01.11.1989
80.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2007
5-9 medarbejdere
3. kvt2007
5-9 medarbejdere
2. kvt2007
5-9 medarbejdere
1. kvt2007
5-9 medarbejdere
4. kvt2006
5-9 medarbejdere


3. kvt2006
5-9 medarbejdere
2. kvt2006
5-9 medarbejdere
1. kvt2006
5-9 medarbejdere
4. kvt2005
5-9 medarbejdere
3. kvt2005
5-9 medarbejdere
2. kvt2005
5-9 medarbejdere
1. kvt2005
5-9 medarbejdere
4. kvt2004
5-9 medarbejdere
3. kvt2004
5-9 medarbejdere
2. kvt2004
5-9 medarbejdere
1. kvt2004
5-9 medarbejdere
4. kvt2003
5-9 medarbejdere
3. kvt2003
5-9 medarbejdere
2. kvt2003
5-9 medarbejdere
1. kvt2003
5-9 medarbejdere
4. kvt2002
5-9 medarbejdere
3. kvt2002
2-4 medarbejdere
2. kvt2002
2-4 medarbejdere
1. kvt2002
2-4 medarbejdere
4. kvt2001
2-4 medarbejdere
3. kvt2001
5-9 medarbejdere
2. kvt2001
2-4 medarbejdere
1. kvt2001
2-4 medarbejdere
4. kvt2000
2-4 medarbejdere
3. kvt2000
2-4 medarbejdere