Skip to main content

EDR INVEST ApS

CVR-nummer

11178634

Adresse

Storemosevej 2
Brøndbjerg

Postnummer og by

9510 Arden

Startdato

01.09.1987

Virksomhedsform

Anpartsselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Kommune

Mariagerfjord

Branchekode

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Formål

Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed og dermed beslægtet industri.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

28.12.2005

Kapitalklasser

Ja

Registreret Kapital

500.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.09.1987 - 31.12.1988

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Direktion

Ellen Margrethe Jespersen
Storemosevej 2
Brøndbjerg
9510 Arden

Stiftere

VX 10.312 ApS
c/o Advokatfirmaet Stakemann
Kronprinsessegade 18
1306 København K

Legale Ejere

Ellen Margrethe Jespersen
Storemosevej 2
Brøndbjerg
9510 Arden
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Kapitalklasse: A,B
Ændringsdato: 31.12.2014

Reelle Ejere

Ellen Margrethe Jespersen
Storemosevej 2
Brøndbjerg
9510 Arden
Ejerandel: 100,00%
Stemmerettigheder: 100,00%
Kapitalklasse: A,B
Ændringsdato: 31.12.2014

Dato: 20.06.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 14.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 29.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 17.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 11.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 22.06.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 24.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 20.06.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 14.04.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 22.04.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.04.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 20.04.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2004
Periode: 01.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 16.06.2003
Periode: 01.01.2002 - 31.12.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.05.2002
Periode: 01.01.2001 - 31.12.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 17.05.2001
Periode: 01.01.2000 - 31.12.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.05.2000
Periode: 01.01.1999 - 31.12.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 21.06.1999
Periode: 01.01.1998 - 31.12.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.01.1998
Periode: 01.01.1997 - 31.12.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.07.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.10.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.08.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.01.1994
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 29.06.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 02.07.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 26.03.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 28.06.1989
Periode: 01.09.1987 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
Navn

EDR INVEST APS

P-nummer

Adresse

Storemosevej 2
Brøndbjerg

Postnummer og by

9510 Arden

Startdato

01.09.1987

Branchekode

681000 Køb og salg af egen fast ejendom

Reklamebeskyttelse

Nej
28.10.2019 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 11178634

Navn og adresse:
EDR INVEST ApS
Storemosevej 2, Brøndbjerg, 9510 Arden

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 30567382 BOLIGFINANS ApS, der samtidigt er opløst.


09.05.2019 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-nummer: 11178634

Navn og adresse:
EDR INVEST ApS
Storemosevej 2, Brøndbjerg, 9510 Arden

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der påtænkes at gennemføre en fusion mellem CVR-nummer: 11178634 EDR INVEST ApS (fortsættende) og CVR-nummer: 30567382 BOLIGFINANS ApS (ophørende) og kapitalejerne har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan.

Kapitalejerne i CVR-nummer: 11178634 EDR INVEST ApS og CVR-nummer: 30567382 BOLIGFINANS ApS har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer senest 4 uger efter denne offentliggørelse.


29.06.2017 Ændring i revision

CVR-nummer: 11178634

Navn og adresse:
EDR INVEST ApS
Storemosevej 2, Brøndbjerg, 9510 Arden

Revision:

Fratrådte:

DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 28.06.2017.


23.04.2009 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11178634

Navn og adresse:
EDR INVEST ApS
Storemosevej 2, 9510 Arden

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Dansk Revision Randers Registreret revisionsinteressentskab, den 06.03.2009.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 31778530 J.C. NØRGAARD / DANSK REVISION RANDERS, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Tronholmen 5, 8960 Randers SØ, den 06.03.2009.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 11178634

Navn og adresse:
EDR INVEST ApS
Storemosevej 2, 9510 Arden

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.
02.03.2006 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11178634

Navn og adresse:
EDR INVEST ApS
Storemosevej 2, 9510 Arden

Vedtægter ændret:

28.12.2005.

Kapitalforhøjelse:

kr. 375.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.

Kapitalen er opdelt i klasser:

A-anparter kr. 125.000,00, B-anparter kr. 375.000,00.


02.03.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11178634

Navn og adresse:
EDR INVEST ApS
Storemosevej 2, 9510 Arden

Vedtægter ændret:

27.12.2005.


06.02.1998 Ændring af kapital, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11178634

Navn og adresse:
EDR INVEST ApS
Storemosevej 2, 9510 Arden

Vedtægter ændret:

12.01.1998.

Kapitalforhøjelse:

kr. 45.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 125.000,00.


18.10.1995 Ændring i revision, Ændring af adresse, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 11178634

Navn og adresse:
EDR INVEST ApS
Østervold 14, 8900 Randers

Vedtægter ændret:

11.09.1995.

Ny adresse:

Stormosevej 2, 9510 Arden.

Ny kommune:

Arden.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ellen Margrethe Jespersen, Dennis Jespersen.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Dennis Jespersen.

Indtrådt i direktionen:

Direktør Ellen Margrethe Jespersen, den 11.09.1995.

Selskabet tegnes af den samlede direktion.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Olaf Miller Mathiassen.

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Tange & Lassen, Gudenåcentret, 8900 Randers, den 11.09.1995.


05.09.1990 Ændring af adresse, Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11178634

Navn og adresse:
ApS KBIL 9 NR.1359
Rådhustorvet 4, 8900 Randers

Vedtægter ændret:

14.08.1990.

Nyt navn:

EDR INVEST ApS

Ny adresse:

Østervold 14, 8900 Randers

Ny særskilt postadresse:

c/o JN Boligcenter Winther, Dennis Jespersen

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karl Kristian Jespersen, Ole Per Jespersen

Indtrådt i bestyrelsen:

Ellen Margrethe Jespersen, Direktør Dennis Jespersen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Karl Kristian Jespersen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Dennis Jespersen


12.10.1989 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11178634

Navn og adresse:
ApS KBIL 9 NR.1359
Rådhustorvet 4, 8900 Randers

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Claus Bo Nielsen


13.01.1988 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11178634

Navn og adresse:
ApS KBIL 9 NR.1359
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

11.12.1987

Ny adresse:

Rådhustorvet 4, 8900 Randers

Ny kommune:

Randers

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Ejendomshandler Karl Kristian Jespersen, Ole Per Jespersen, Claus Boe Nielsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Susanne Saul Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Ejendomshandler Karl Kristian Jespersen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut.revisor Olaf Mathiassen, Slotsgade 4, 8900 Randers


08.10.1987 Nye selskaber

CVR-nummer: 11178634

Navn og adresse:
ApS KBIL 9 NR.1359
c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.09.1987

Seneste vedtægtsdato:

01.09.1987

Kapital:

kr. 80.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 80.000,00 til kurs 100,0

Stifter:

REG.NR. ApS108426 VX 10.312 ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Bestyrelse:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Advokat Susanne Saul Stakemann

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af et bestyrelsesmedlem i forening med
en direktør

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.09.1987 - 31.12.1988

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.09.1987
23.08.1990
ApS KBIL 9 NR.1359
Adresse
Fra
Til
01.09.1987
31.12.2006
Storemosevej 2
Brøndbjerg 9510 Arden
Branchekode
Fra
Til
01.09.1987
31.12.2007
980000 Uoplyst
Registreret kapital
Fra
Til
12.01.1998
27.12.2005
125.000,00 DKK
08.10.1987
11.01.1998
80.000,00 DKK
Periode:
Ansatte
Årsværk
3. kvt2010
1 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2010
1 medarbejdere
1. kvt2010
1 medarbejdere
4. kvt2009
1 medarbejdere
3. kvt2009
2-4 medarbejdere


2. kvt2009
2-4 medarbejdere
1. kvt2009
1 medarbejdere
4. kvt2008
1 medarbejdere
3. kvt2008
1 medarbejdere
2. kvt2008
1 medarbejdere
1. kvt2008
1 medarbejdere