Skip to main content

Verdo Energy Systems A/S

CVR-nummer

11151582

Adresse

Agerskellet 7

Postnummer og by

8920 Randers NV

Startdato

01.09.1987

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Telefon

98316244

Fax

98316674

Kommune

Randers

Branchekode

332000 Installation af industrimaskiner og -udstyr

Formål

Selskabets formål er at drive monteringsvirksomhed, produktion og handel vedrørende energianlæg samt hermed beslægtet virksomhed.

Binavne

CATCON A/S
HOLLENSEN ENERGY 2013 A/S
INDUSTRIVARME A/S

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

04.10.2017

Registreret Kapital

1.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.09.1987 - 31.12.1988

Tegningsregel

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Direktion

(Direktør)
Henrik Bøgh Nielsen
Birksøvej 10
8240 Risskov

Bestyrelse

(Formand)
Morten Birch
Nordstjernen 40
8920 Randers NV
Valgform: Generalforsamling

Kenneth Ruby Hovgaard Jeppesen
Smøgen 2
Thorup
8420 Knebel
Valgform: Generalforsamling

Hans Christian Wenzelsen
Vejlby Ringvej 18
8200 Aarhus N
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

Søren Bonde
Strandvejen 163, 3. th.
2900 Hellerup

Jens Nørskov
Blegdamsvej 118, 7. 0045.
2100 København Ø

Victor Christoffersen
Amaliegade 28, 4. tv.
1256 København K

Revisor

Legale Ejere

VERDO A/S
Agerskellet 7
8920 Randers NV
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 26.08.2016


Ophørte legale ejere

IV HOLDING AALBORG A/S
c/o Allan Søndergård Jakobsen
Bakkevej 9
9440 Aabybro
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Afhændelsesdato: 25.08.2016Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.

Dato: 07.06.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
Koncernregnskab for overliggende moder
PDF
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 29.05.2017
Periode: 01.10.2015 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 16.11.2015
Periode: 01.10.2014 - 30.09.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 09.12.2014
Periode: 01.10.2013 - 30.09.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 26.11.2013
Periode: 01.10.2012 - 30.09.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 30.11.2012
Periode: 01.10.2011 - 30.09.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 30.11.2011
Periode: 01.10.2010 - 30.09.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.12.2010
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.11.2009
Periode: 01.10.2008 - 30.09.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 23.12.2008
Periode: 01.10.2007 - 30.09.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 12.12.2007
Periode: 01.07.2006 - 30.09.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.09.2006
Periode: 01.07.2005 - 30.06.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 30.11.2005
Periode: 01.07.2004 - 30.06.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.11.2004
Periode: 01.07.2003 - 30.06.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.11.2003
Periode: 01.07.2002 - 30.06.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.11.2002
Periode: 01.07.2001 - 30.06.2002
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 15.11.2001
Periode: 01.07.2000 - 30.06.2001
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.11.2000
Periode: 01.07.1999 - 30.06.2000
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.11.1999
Periode: 01.07.1998 - 30.06.1999
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.12.1998
Periode: 01.07.1997 - 30.06.1998
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 13.10.1997
Periode: 01.07.1996 - 30.06.1997
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 10.01.1997
Periode: 01.07.1995 - 30.06.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 04.10.1995
Periode: 01.07.1994 - 30.06.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 11.10.1994
Periode: 01.01.1994 - 30.06.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 20.09.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.02.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 07.07.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 09.08.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 29.06.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 14.07.1989
Periode: 01.09.1987 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
Navn

Industrivarme A/S - (Ikast afdeling)

P-nummer

Adresse

Nygade 111

Postnummer og by

7430 Ikast

Startdato

01.10.2014

Branchekode

332000 Installation af industrimaskiner og -udstyr

Reklamebeskyttelse

Telefonnummer

97142022

Mail

hjp@industrivarme.dk

Navn

INDUSTRIVARME A/S Storvorde

P-nummer

Adresse

Landholmvej 12

Postnummer og by

9280 Storvorde

Startdato

26.08.2016

Branchekode

332000 Installation af industrimaskiner og -udstyr

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

89114811

Mail

loab@verdo.dk

Navn

Verdo Energy Systems A/S

P-nummer

Adresse

Agerskellet 7

Postnummer og by

8920 Randers NV

Startdato

01.09.1987

Branchekode

332000 Installation af industrimaskiner og -udstyr

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

98316244

Navn

Verdo Energy Systems A/S, Agerskellet 16

P-nummer

Adresse

Agerskellet 16

Postnummer og by

8920 Randers NV

Startdato

01.02.2019

Branchekode

332000 Installation af industrimaskiner og -udstyr

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

89114811
01.05.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
Verdo Energy Systems A/S
Agerskellet 7, 8920 Randers NV

Bestyrelse:

Fratrådte:

Kim Frimer, (formand), den 25.04.2019.

Tiltrådte:

Morten Birch, (formand), den 30.04.2019.


24.05.2018 Ændring i revision

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
Verdo Energy Systems A/S
Agerskellet 7, 8920 Randers NV

Revision:

Fratrådte:

ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, den 08.05.2018.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C, den 08.05.2018.


04.01.2018 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
Verdo Energy Systems A/S
Agerskellet 7, 8920 Randers NV

Bestyrelse:

Fratrådte:

Henrik Bøgh Nielsen, den 01.01.2018.

Direktion:

Fratrådte:

Allan Søndergård Jakobsen, den 01.01.2018.

Tiltrådte:

Henrik Bøgh Nielsen, den 01.01.2018.


04.10.2017 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME A/S
Agerskellet 7, 8920 Randers NV

Vedtægter ændret: 04.10.2017
Nyt navn: Verdo Energy Systems A/S
Nyt binavn: INDUSTRIVARME A/S

03.01.2017 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME A/S
Agerskellet 7, 8920 Randers NV

Vedtægter ændret: 03.01.2017
Nyt binavn: CATCON A/S20.12.2016 Gennemførelse af fusion eller spaltning

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME A/S
Agerskellet 7, 8920 Randers NV

Erhvervsstyrelsen har modtaget oplysning om, at der er truffet beslutning om nedenstående fusion.

Virksomheden er fusioneret med CVR-nummer: 30899555 CATCON A/S, der samtidigt er opløst.


13.09.2016 Offentliggørelse hensigt om fusion eller spaltning

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME A/S
Agerskellet 7, 8920 Randers NV

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan for den påtænkte fusion mellem CVR-nummer: 11151582 INDUSTRIVARME A/S (fortsættende), der tillige driver virksomhed under navnene HOLLENSEN ENERGY 2013 A/S og CVR-nummer: 30899555 CATCON A/S (ophørende).

Kapitalejerne i CVR-nummer: 11151582 INDUSTRIVARME A/S og CVR-nummer: 30899555 CATCON A/S har i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med fusionen. Kreditorer, hvis fordringer er stiftet forud for bekendtgørelsen om fusionen, og for hvilke der ikke er stillet særskilt sikkerhed, kan anmelde deres fordringer senest 4 uger efter denne offentliggørelse.


29.08.2016 Ændring af adresse

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME A/S
Landholmvej 12, Storvorde, 9280 Storvorde

Vedtægter ændret: 29.08.2016
Ny adresse: Agerskellet 7, 8920 Randers NV
Ny kommune: Randers

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse..

Regnskabsår ændret til: 01.01 - 31.12

Omlægningsperiode: 01.10.2015 - 31.12.2016


26.08.2016 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME A/S
Landholmvej 12, Storvorde, 9280 Storvorde

Bestyrelse:

Fratrådte:

Morten Krebs Christensen, den 26.08.2016, Allan Søndergård Jakobsen, den 26.08.2016, Søren Mølgaard Kristensen (formand), den 26.08.2016.

Tiltrådte:

Kim Frimer (formand), den 26.08.2016, Kenneth Ruby Hovgaard Jeppesen, den 26.08.2016, Henrik Bøgh Nielsen, den 26.08.2016, Hans Christian Wenzelsen, den 26.08.2016.

Direktion:

Fratrådte:

.

Revision:

Fratrådte:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 26.08.2016.

Tiltrådte:

CVR-NR. 30700228 ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C, den 26.08.2016.


01.10.2014 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME A/S
Landholmvej 12, Storvorde, 9280 Storvorde

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Søren Mølgaard Kristensen, den 01.10.2014.

Udtrådt af bestyrelsen:

Jens Lübeck Johansen, den 01.10.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Allan Søndergård Jakobsen, den 01.10.2014.


19.03.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME A/S
Landholmvej 12, Storvorde, 9280 Storvorde

Bestyrelse:

Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen: Søren Mølgaard Kristensen, den 31.01.2014.

Udtrådt af bestyrelsen:

Allan Søndergård Jakobsen, den 31.01.2014.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Jens Lübeck Johansen (formand), den 31.01.2014.


17.03.2014 Statusændring

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME A/S
Landholmvej 12, Storvorde, 9280 Storvorde

Nyt binavn: HOLLENSEN ENERGY 2013 A/S.
Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 35031154 HOLLENSEN ENERGY 2013 A/S, der samtidig er opløst.


16.12.2013 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME A/S
Landholmvej 12, Storvorde, 9280 Storvorde

Erhvervsstyrelsen har modtaget fusionsplan
for den påtænkte fusion mellem
CVR-NR. 11151582 INDUSTRIVARME A/S (fortsættende).
CVR-NR. 35031154 HOLLENSEN ENERGY 2013 A/S (ophørende).
Der er endvidere modtaget erklæring fra
vurderingsmændene om, at kreditorerne i
CVR-NR. 11151582 INDUSTRIVARME A/S.
CVR-NR. 35031154 HOLLENSEN ENERGY 2013 A/S,
må antages at være tilstrækkeligt sikrede efter
fusionen.


30.11.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME A/S
Landholmvej 12, Storvorde, 9280 Storvorde

Bestyrelse:

Tiltrådt som formand:

Søren Mølgaard Kristensen, den 21.11.2012.

Udtrådt af bestyrelsen:

Paul Bjerring, den 21.11.2012.

Indtrådt i bestyrelsen:

Allan Søndergård Jakobsen, den 21.11.2012.


04.11.2011 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME A/S
Landholmvej 12, Storvorde, 9280 Storvorde

Revision:

Udtrådt af revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.10.2011.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Gøteborgvej 18, 9200 Aalborg SV, den 13.10.2011.


01.06.2011 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME A/S
Landholmvej 12, Storvorde, 9280 Storvorde

Vedtægter ændret:

31.05.2011.

Kapitalforhøjelse:

kr. 407.500,00 indbetalt kontant, kurs 981,59.

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00.


09.03.2011 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME A/S
Gadekærsvej 12, 9280 Storvorde

Ny adresse:

Landholmvej 12, Storvorde, 9280 Storvorde.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Allan Søndergård Jakobsen, den 04.03.2011.

Indtrådt i bestyrelsen:

Teknisk chef Morten Krebs Christensen, den 04.03.2011.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Ejnar Siig Christensen, den 04.03.2011.

Indtrådt i direktionen:

Allan Søndergård Jakobsen, den 04.03.2011.


15.12.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME A/S
Gadekærsvej 12, 9280 Storvorde

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erik Knudsen Rauff, den 07.12.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Paul Bjerring (formand), den 07.12.2010.


04.11.2009 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME A/S
Gadekærsvej 12, 9280 Storvorde

Vedtægter ændret:

03.11.2009.

Kapitalforhøjelse:

kr. 92.500,00 indbetalt kontant, kurs 2.720,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 592.500,00.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Morten Krebs Christensen, den 03.11.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Søren Mølgaard Kristensen, den 03.11.2009.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Allan Søndergård Jakobsen, den 03.11.2009.

Indtrådt i direktionen:

Maskinmester Ejnar Siig Christensen, den 03.11.2009.

Selskabet tegnes af selskabet direktør i forening med bestyrelsens formand; selskabets direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer; eller af den samlede bestyrelse.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME A/S
Gadekærsvej 12, 9280 Storvorde

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


06.10.2006 Øvrige ændringer, Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME, HANDELS- INSTALLATIONS- OG SMEDEVIRKSOMHED A/S
Gadekærsvej 12, 9280 Storvorde

Vedtægter ændret:

02.10.2006.

Nyt navn:

INDUSTRIVARME A/S.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bjerne Bundgård Brun, den 02.10.2006, Jens Sørensen, den 02.10.2006, Lene Kluug Sørensen, den 02.10.2006.

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Erik Knudsen Rauff (formand), den 02.10.2006, Morten Krebs Christensen, den 02.10.2006, Allan Søndergaard Jakobsen, den 02.10.2006.

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Bjerne Bundgård Brun, den 02.10.2006.

Indtrådt i direktionen:

Allan Søndergaard Jakobsen (adm. dir), den 02.10.2006.

Selskabet tegnes af 2 af selskabets bestyrelsesmemdlemmer i forening.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Bjarne Strengsholt, den 02.10.2006.

Indtrådt i revisionen:

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Gøteborgvej 18, postboks 7012, 9200 Aalborg SV, den 02.10.2006.

Regnskabsår ændret til:

01.10 - 30.09.

Omlægningsperiode:

01.07.2006 - 30.09.2007.


20.03.1997 Øvrige ændringer, Ændring af kapital

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME, HANDELS- INSTALLATIONS- OG SMEDEVIRKSOMHED A/S
Gadekærsvej 12, 9280 Storvorde

Vedtægter ændret:

29.11.1996.

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Kapitalen udgør herefter kr. 500.000,00.


21.12.1993 Ændring af adresse, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME, HANDELS- INSTALLATIONS- OG SMEDEVIRKSOMHED
Gadekærsvej 9, Sejlflod, 9280 Storvorde

Vedtægter ændret:

14.12.1993.

Ny adresse:

Gadekærsvej 12, 9280 Storvorde

Regnskabsår ændret til:

01.07 - 30.06

Omlægningsperiode:

01.01.1994 - 30.06.1994


18.03.1991 Ændring i personkreds, Ændring i revision

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME, HANDELS- INSTALLATIONS- OG SMEDEVIRKSOMHED
Gadekærsvej 9, Sejlflod, 9280 Storvorde

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Reg. revisor Erling G. Jensen

Indtrådt i revisionen:

Registreret Revisor, Bjarne Strangsholt, Olymposvej 16, 9270 Klarup


11.04.1989 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
INDUSTRIVARME, HANDELS- INSTALLATIONS- OG SMEDEVIRKSOMHED A/S
Gadekærsvej 9, Sejlflod, 9280 Storvorde

Vedtægter ændret:

22.12.1988

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Karen Bodil Brun

Selskabet tegnes af et enkelt medlem af
bestyrelsen eller af en direktør eller af den
samlede bestyrelse


26.04.1988 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
ASX 12402 A/S
c/o adv. Jens Nørskov & Søren Bonde, Nygade 6, 1164 Nygade

Vedtægter ændret:

22.12.1987

Nyt navn:

INDUSTRIVARME, HANDELS- INSTALLATIONS- OG SMEDEVIRKSOMHED A/S

Ny adresse:

Gadekærsvej 9, Sejlflod, 9280 Storvorde

Ny kommune:

Sejlflod

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Bonde, Victor Christoffersen, Jens Nørskov

Indtrådt i bestyrelsen:

Karen Bodil Brun, Bjerne Bundgård Brun, Jens Sørensen, Lene Sørensen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Jens Nørskov

Indtrådt i direktionen:

Bjerne Bundgård Brun

Selskabet tegnes af 3 medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af 2 medlemmer
af bestyrelsen i forening med en direktør
eller af den samlede bestyrelse

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Nis J. Bennetzen

Indtrådt i revisionen:

Reg. revisor Erling G. Jensen, Engtoften 39, Sejlflod, 9280 Storvorde

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Første regnskabsår:

01.09.1987 - 31.12.1988


13.10.1987 Nye selskaber

CVR-nummer: 11151582

Navn og adresse:
ASX 12402 A/S
c/o adv. Jens Nørskov & Søren Bonde, Nygade 6, 1164 Nygade

Stiftelsesdato:

01.09.1987

Seneste vedtægtsdato:

01.09.1987

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

Advokat Søren Bonde, Advokat Victor Christoffersen, Advokat Jens Nørskov

Bestyrelse:

Advokat Søren Bonde, Advokat Victor Christoffersen, Advokat Jens Nørskov

Direktion:

Advokat Jens Nørskov

Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen,
en direktør eller af den samlede bestyrelse

Revision:

Statsaut. revisor Nis J. Bennetzen, H.C. Ørstedsvej 4, 1879 Fr. berg C

Første regnskabsår:

01.09.1987 - 28.02.1989

Regnskabsår:

01.03 - 28.02
Virksomhedsnavn
Fra
Til
02.10.2006
03.10.2017
INDUSTRIVARME A/S
24.12.1987
01.10.2006
INDUSTRIVARME. HANDELS- INSTALLATIONS- OG SMEDEVIRKSOMHED A/S
01.09.1987
23.12.1987
ASX 12402 A/S
Adresse
Fra
Til
19.11.2018
21.11.2018
Agerskellet 7 8920 Randers NV
29.08.2016
18.11.2018
Agerskellet 7 8920 Randers NV
09.03.2011
28.08.2016
Landholmvej 12
Storvorde 9280 Storvorde
01.01.2007
08.03.2011
Gadekærsvej 12
Sejlflod 9280 Storvorde
01.09.1987
31.12.2006
Gadekærsvej 12
Sejlflod 9280 Storvorde
Branchekode
Fra
Til
01.09.1987
31.12.2007
282200 Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
Bibranche
Fra
Til
01.09.1987
30.12.2007
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
01.09.1987
30.12.2007
453300 VVS-installatører og blikkenslagerforretninger
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
03.01.2017
03.10.2017
03.01.2017
29.08.2016
02.01.2017
29.08.2016
31.05.2011
28.08.2016
31.05.2011
Registreret kapital
Fra
Til
03.11.2009
30.05.2011
592.500,00 DKK
20.12.1996
02.11.2009
500.000,00 DKK
13.10.1987
19.12.1996
300.000,00 DKK
Tegningsregel
Fra
Til
31.05.2011
28.08.2016
Selskabet tegnes af selskabet direktør i forening med bestyrelsens formand; selskabets direktør i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer; eller af den samlede bestyrelse.
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2018
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2018
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
2. kvt2018
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2018
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2017
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk


3. kvt2017
50-99 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2017
50-99 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2017
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
4. kvt2016
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
3. kvt2016
50-99 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2016
50-99 medarbejdere
50-99 årsværk
1. kvt2016
50-99 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2015
50-99 medarbejdere
20-49 årsværk
3. kvt2015
50-99 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2015
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2014
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
3. kvt2014
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2014
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2014
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
4. kvt2013
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
3. kvt2013
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
2. kvt2013
20-49 medarbejdere
20-49 årsværk
1. kvt2013
20-49 medarbejdere
4. kvt2012
20-49 medarbejdere
3. kvt2012
20-49 medarbejdere
2. kvt2012
20-49 medarbejdere
1. kvt2012
20-49 medarbejdere
4. kvt2011
20-49 medarbejdere
3. kvt2011
20-49 medarbejdere
2. kvt2011
20-49 medarbejdere
1. kvt2011
20-49 medarbejdere
4. kvt2010
20-49 medarbejdere
3. kvt2010
20-49 medarbejdere
2. kvt2010
20-49 medarbejdere
1. kvt2010
20-49 medarbejdere
4. kvt2009
20-49 medarbejdere
3. kvt2009
10-19 medarbejdere
2. kvt2009
20-49 medarbejdere
1. kvt2009
10-19 medarbejdere
4. kvt2008
20-49 medarbejdere
3. kvt2008
20-49 medarbejdere
2. kvt2008
20-49 medarbejdere
1. kvt2008
10-19 medarbejdere
4. kvt2007
10-19 medarbejdere
3. kvt2007
10-19 medarbejdere
2. kvt2007
10-19 medarbejdere
1. kvt2007
10-19 medarbejdere
4. kvt2006
10-19 medarbejdere
3. kvt2006
10-19 medarbejdere
2. kvt2006
10-19 medarbejdere
1. kvt2006
10-19 medarbejdere
4. kvt2005
10-19 medarbejdere
3. kvt2005
10-19 medarbejdere
2. kvt2005
10-19 medarbejdere
1. kvt2005
10-19 medarbejdere
4. kvt2004
10-19 medarbejdere
3. kvt2004
10-19 medarbejdere
2. kvt2004
10-19 medarbejdere
1. kvt2004
20-49 medarbejdere
4. kvt2003
10-19 medarbejdere
3. kvt2003
10-19 medarbejdere
2. kvt2003
10-19 medarbejdere
1. kvt2003
10-19 medarbejdere
4. kvt2002
10-19 medarbejdere
3. kvt2002
10-19 medarbejdere
2. kvt2002
10-19 medarbejdere
1. kvt2002
10-19 medarbejdere
4. kvt2001
10-19 medarbejdere
3. kvt2001
10-19 medarbejdere
2. kvt2001
10-19 medarbejdere
1. kvt2001
10-19 medarbejdere
4. kvt2000
10-19 medarbejdere
3. kvt2000
10-19 medarbejdere
2. kvt2000
10-19 medarbejdere
1. kvt2000
10-19 medarbejdere
4. kvt1999
10-19 medarbejdere
3. kvt1999
10-19 medarbejdere
2. kvt1999
10-19 medarbejdere
1. kvt1999
10-19 medarbejdere