Skip to main content

SCAITECH A/S

Reg-nummer

A/S159125

Adresse

Telegrafvej 5 A, 3.

Postnummer og by

2750 Ballerup

Startdato

01.02.1987

Ophørsdato

21.10.1992

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter konkurs

Kommune

Ballerup

Formål

Selskabets formål er handel, service- og udviklingsvirksomhed indenfor EDB-branchen og enhver i forbindelse dermed stående virksomhed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.07 til 30.06

Seneste vedtægtsdato

22.06.1990

Kapitalklasser

Ja

Registreret Kapital

2.105.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

01.02.1987 - 30.06.1988

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmelem eller af fire bestyrelsesmedlemmer i forening

Dato: 08.02.1991
Periode: 01.07.1989 - 30.06.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 08.02.1991
Periode: 01.07.1989 - 30.06.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 05.02.1990
Periode: 01.07.1988 - 30.06.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 19.01.1989
Periode: 01.02.1987 - 30.06.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

05.11.1992 Statusændring

Reg-nummer: A/S159125

Navn og adresse:
SCAITECH A/S
Telegrafvej 5A3, 2750 Ballerup

Konkursbehandlingen afsluttet 21.10.1992, selskabet opløst.


13.06.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S159125

Navn og adresse:
SCAITECH A/S
Telegrafvej 5A3, 2750 Ballerup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Mogens Trygve Lied Flagstad, Niels Bjørn-Andersen, Elo Brokopp, Carsten Marcell Larsen, Knud Møllenbach, Benny Dyrlev Pedersen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Carsten Marcell Larsen, Knud Møllenbach


13.06.1991 Ændring af kapital

Reg-nummer: A/S159125

Navn og adresse:
SCAITECH A/S
Telegrafvej 5A3, 2750 Ballerup

Vedtægter ændret:

22.06.1990.

Kapitalforhøjelse:

kr. 1.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 105,0,

Klasser:

A-aktier kr. 1.000.000,00

Kapitalen udgør herefter kr. 2.105.000,00

Kapitalen er opdelt i klasser:

A-aktier kr. 1.800.000,00, B-aktier kr. 305.000,00


13.06.1991 Statusændring

Reg-nummer: A/S159125

Navn og adresse:
SCAITECH A/S UNDER KONKURS
Telegrafvej 5A3, 2750 Ballerup

Konkursdekret afsagt 07.06.1991 af Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling


26.03.1990 Ændring i personkreds, Ændring af adresse

Reg-nummer: A/S159125

Navn og adresse:
SCAITECH A/S
Havegærdet 1, 2800 Kongens Lyngby

Vedtægter ændret:

22.12.1989.

Ny adresse:

Telegrafvej 5A,3, 2750 Ballerup

Ny kommune:

Ballerup

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Carl-Gustaf Greger Lindell, Fratrådt som formand, men forbliver i bestyrelsen Knud Møllenbach

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Mogens Trygve Lied Flagstad (formand), Direktør Benny Dyrlev Pedersen

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Sektionsleder, lic. tech Knud Møllenbach
22.12.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S159125

Navn og adresse:
SCAITECH A/S
Havegærdet 1, 2800 Kongens Lyngby

Vedtægter ændret:

04.03.1988

Kapitalforhøjelse:

kr. 200.000,00 indbetalt kontant, kurs 105,0,

Klasser:

A-aktier kr. 200.000,00

Kapitalen udgør herefter kr. 1.105.000,00

Kapitalen er opdelt i klasser:

A-aktier kr. 800.000,00, B-aktier kr. 305.000,00


09.02.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S159125

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 2242
c/o Lrsf. Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

27.05.1987

Nyt navn:

SCAITECH A/S

Ny adresse:

Havegærdet 1, 2800 Lyngby

Ny kommune:

Lyngby-Tårbæk

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Sektionsleder, lic. tech Knud Møllenbach (formand), Civilingeniør Carsten Marcell Larsen, Gadevadsvej 18, 3520 Farum, Phil. dr Karl Gustav Gregor Lindel, Højleddet 8, 2840 Holte

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Civilingeniør Carsten Marcell Larsen

Selskabet tegnes af en direktør i forening
med et bestyrelsesmedlem, af bestyrelsens
formand i forening med et bestyrelsesmelem
eller af fire bestyrelsesmedlemmer i forening

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Schøbel & Marholt, Gl. Kongevej 11, 1610 København V


09.02.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S159125

Navn og adresse:
SCAITECH A/S
Havegærdet 1, 2800 Kongens Lyngby

Kapitalen er opdelt i klasser:

A-aktier kr. 600.000,00, B-aktier kr. 305.000,00


09.02.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S159125

Navn og adresse:
SCAITECH A/S
Havegærdet 1, 2800 Kongens Lyngby

Vedtægter ændret:

07.07.1987

Kapitalforhøjelse:

kr. 605.000,00 indbetalt kontant, kurs 105,0

Kapitalen udgør herefter kr. 905.000,00

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Professor Niels Bjørn Andersen, Økonomidirektør Elo Brokopp


21.05.1987 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S159125

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 2242
c/o Lrsf. Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Stiftelsesdato:

01.02.1987

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS58347 ApS HVKMD 5 NR. 555 c/o adv. Susanne Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS c/o lrs. Per Stakemann, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (Formand), Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene
eller af bestyrelsesformanden alene

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

01.02.1987 - 30.06.1988

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Virksomhedsnavn
Fra
Til
01.02.1987
16.06.1987
A/S PSE NR. 2242
Status
Fra
Til
07.06.1991
20.10.1992
Under konkurs
01.02.1987
06.06.1991
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
29.06.1988
30.10.1990
1.105.000,00 DKK
08.09.1987
28.06.1988
905.000,00 DKK
30.08.1987
07.09.1987
300.000,00 DKK