Skip to main content

A/S EURO HOLDING

CVR-nummer

10241146

Adresse

Amaliegade 9, st.

Postnummer og by

1256 København K

Startdato

15.05.1986

Ophørsdato

07.12.2010

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter konkurs

Kommune

København

Branchekode

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt anden virksomhed efter bestyrelsens beslutning.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

15.12.1992

Registreret Kapital

200.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

15.05.1986 - 31.12.1986
Dato: 14.07.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 06.05.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 20.04.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 04.07.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 16.05.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 28.04.1987
Periode: 15.05.1986 - 31.12.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Ophørte p-enheder

Navn

A/S EURO HOLDING

P-nummer

Adresse

Amaliegade 9, st.

Postnummer og by

1256 København K

Startdato

15.05.1986

Ophørsdato

07.12.2010

Branchekode

642020 Ikke-finansielle holdingselskaber

Reklamebeskyttelse

Nej


10.12.2010 Statusændring

CVR-nummer: 10241146

Navn og adresse:
A/S EURO HOLDING
Amaliegade 9, st., 1256 Amaliegade

Konkursbehandlingen afsluttet 07.12.2010, selskabet opløst.


29.11.2006 Statusændring

CVR-nummer: 10241146

Navn og adresse:
A/S EURO HOLDING
Amaliegade 9, st., 1256 Amaliegade

Konkursdekret afsagt 23.11.2006 af Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling.


22.07.1999 Ændring i personkreds, Statusændring, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 10241146

Navn og adresse:
A/S EURO HOLDING
Amaliegade 9, st., 1256 Amaliegade

Den 07.10.1998 har Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling udnævnt Advokat Pernille Ankjær Bigaard, Trondhjems Plads 3, 2100 København Ø, til likvidator.
Selskabet tegnes af likvidator.


30.04.1993 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring i revision, Ændring af kapital, Statusændring

CVR-nummer: 10241146

Navn og adresse:
A/S EURO HOLDING
Amaliegade 9, st, 1256 Amaliegade

Vedtægter ændret:

15.12.1992.

Anmodning om opløsning, jfr aktieselskabslovens ¤ 117 sendt til Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling den 30.04.1993

Kapitalforhøjelse:

kr. 100.000.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,00

Kapitalen udgør herefter kr. 200.000.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Bagner, Hans Nergårdh, Finn Rønne, Torben Roug

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Erik Thelin Christiansen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Ernst & Young


08.01.1993 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 10241146

Navn og adresse:
A/S EURO HOLDING
Amaliegade 9, st, 1256 Amaliegade

Vedtægter ændret:

17.11.1992.

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør.
17.09.1992 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 10241146

Navn og adresse:
A/S EURO HOLDING
Amaliegade 9, st, 1256 Amaliegade

Bestyrelse:

Fratrådt som næstformand, men forbliver i bestyrelsen Hans Bagner

Udtrådt af bestyrelsen:

Svend-Aage Helbo Frederiksen, Flemming Berg, Per Dalskov, David Kollman, Joachim Ralph Posener

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Hans Nergårdh, Advokat Finn Rønne, Direktør Torben Roug

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

David Kollman

Indtrådt i direktionen:

Direktør Erik Thelin Christiansen


21.08.1992 Ændring af adresse, Statusændring

CVR-nummer: 10241146

Navn og adresse:
A/S EURO HOLDING
Toldbodgade 29, 1253 Toldbodgade

Ny adresse:

Amaliegade 9, st, 1256 København K

Særskilt postadresse slettet


27.02.1992 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 10241146

Navn og adresse:
A/S EURO INVEST OP
Postboks 1769, 2300 København S

Vedtægter ændret:

03.01.1992.

Nyt navn:

A/S EURO HOLDING

Ny adresse:

Toldbodgade 29, 1253 København K

Særskilt postadresse: c/o Dragsted Advokaterne, Advokat Per Dalskov

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Henrik Schrøder, Ole Balle Pedersen, Torben Reiff

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Svend-Aage Helbo Frederiksen (formand), Advokat Hans Bagner (næstformand), Direktør Flemming Berg, Advokat Per Dalskov, Direktør David Kollman, Direktør Joachim Ralph Posener

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Flemming Jørgensen

Indtrådt i direktionen:

Direktør David Kollman

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af fire bestyrelsesmedlemmer i
forening.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Direktør H.O.Thulstrup


30.05.1991 Ændring i revision, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 10241146

Navn og adresse:
A/S EURO INVEST OP
Postboks 1769, 2300 København S

Vedtægter ændret:

05.04.1991.

Bestyrelse:

Tiltrådt som næstformand:

Ole Balle Pedersen, Fratrådt som næstformand tiltrådt som formand: Henrik Schrøder

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Scherfig

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet Ernst & Young A/S

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet Ernst & Young, Tagensvej 86, 2200 København N


29.05.1990 Ændring af adresse

CVR-nummer: 10241146

Navn og adresse:
A/S EURO INVEST OP
Postboks 1769, 2300 København S

Ny særskilt postadresse:

c/o Privatfinans A/S Helgeshøj Alle 21, 2630 Tåstrup


25.01.1988 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 10241146

Navn og adresse:
A/S EURO INVEST OP
Torvegade 2, 1249

Vedtægter ændret:

09.04.1987

Ny adresse:

Postboks 1769, 2300 København S

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Underdirektør Ole Balle Pedersen

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor J. Lundin, Statsaut. revisor P. Mærkedal

Indtrådt i revisionen:

Direktør H.O.Thulstrup, Damgårdsvej 16, 2930 Klampenborg, RevisorCentret I/S, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg


10.12.1986 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 10241146

Navn og adresse:
A/S EURO INVEST OP
Torvegade 2, 1249

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Hermann Morkner


10.12.1986 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 10241146

Navn og adresse:
A/S EURO INVEST OP
Torvegade 2, 1249

Vedtægter ændret:

22.05.1986

Kapitalforhøjelse:

kr. 99.700.000,00 indbetalt kontant, kurs 105,0

Kapitalen udgør herefter kr. 100.000.000,00


26.06.1986 Nye selskaber

CVR-nummer: 10241146

Navn og adresse:
A/S EURO INVEST OP
Torvegade 2, 1249

REG.NR. A/S152032
NAVN: A/S EURO INVEST OP
ADRESSE: Torvegade 2, 1249 København K

Stiftelsesdato:

15.05.1986

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

Advokat Oluf Christian Engell, REG.NR. A/S227 PRIVATBANKEN A/S, Torvegade 2, 1249 København K, Kontorchef Ole Simonsen

Bestyrelse:

Direktør Ole Scherfig (formand), Adm. direktør Henrik Schrøder (næstformand), Vitus Berings Alle 28, 2930 Klampenborg, Senior Manager Hans Hermann Morkner, IBM-International,, Ejby Industrivej 125, 2600 Glostrup,, Pensionskassechef Torben Reiff

Direktion:

Direktør Flemming Jørgensen

Prokura er anmeldt

Revision:

Statsaut. revisor J. Lundin, Finsensvej l5, 2000 Frederiksberg, Statsaut. revisor P. Mærkedal, Statsaut. revisor P. Mærkedal, Finsensvej l5, Finsensvej l5, 2000 2000 Frederiksberg, Frederiksberg

Første regnskabsår:

15.05.1986 - 31.12.1986

Regnskabsår:

01.01 - 31.12
Virksomhedsnavn
Fra
Til
15.05.1986
28.01.1992
A/S EURO INVEST OP
Status
Fra
Til
23.11.2006
06.12.2010
Under konkurs
30.04.1993
22.11.2006
Under tvangsopløsning
15.05.1986
29.04.1993
Normal
Branchekode
Fra
Til
01.01.2002
31.12.2007
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber
15.05.1986
31.12.2001
652395 Finansieringsvirksomhed i øvrigt
Registreret kapital
Fra
Til
30.08.1987
08.02.1993
100.000.000,00 DKK
10.12.1986
29.08.1987
99.700.000,00 DKK