Skip to main content

FORENINGEN BYGNINGSKULTUR DANMARK

CVR-nummer

10127114

Adresse

Borgergade 111

Postnummer og by

1300 København K

Startdato

13.11.2002

Virksomhedsform

Forening med begrænset ansvar

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Telefon

33339910

Kommune

København

Branchekode

941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer

Formål

Virksomhedens formål er at samle alle foreninger og brancher inden for bygningsbevaring og bygningskultur i bred forstand for ved samarbejde i Foreningen at fremme og værne om fælles interesser, herunder: at udbrede kendskabet til og øge den almene interesse for bygningsbevaring og bygningskultur og således arbejde for, at der sker en opprioritering af bevaringen af såvel fredede som bevaringsværdige bygninger i Danmark, at virke for en sammenhængende national og lokal frednings- og bevaringspolitik, hvilket bl.a. skal søges opnået gennem koordination af konkrete projekter, udviklingsarbejder, publikationer og udstillinger, at sikre, at Foreningen i videst muligt omfang repræsenterer medlemmernes interesser over for Folketinget, centraladministrationen, amterne, kommunerne og andre med indflydelse på og interesse for bygningsbevaring og bygningskultur i bred forstand, at Foreningen bliver hørt som interesseorganisation i forbindelse med lovinitiativer og andre initiativer inden for Foreningens formål, at søge tilvejebragt bedst mulige økonomiske vilkår for Foreningen og dets medlemmer, således at Foreningen til stadighed kan bidrage til at få iværsat initiativer inden for Foreningens formål, at Foreningen arbejder for at styrke det internationale samarbejde, herunder i forhold til Den Europæiske Union, at virke for samarbejde og informationsudveksling mellem Foreningens medlemmer, at virke som et fælles forum for drøftelse og koordination af spørgsmål vedrørende bygningsbevaring og bygningskultur, at opsamle og analysere viden om bygningsbevaring og bygningskultur samt at formidle denne viden, at udgive - eventuelt gennem selvstændig virksomheder - periodiske tidsskrifter, at Foreningen kan virke som sekretariatsfunktion ("foreningsservice") for medlemmerne, ligesom Foreningen kan drive informations-, oplysnings- og kursusvirksomhed, samt på medlemmernes anmodning og efter nærmere aftale at fungere som sekretariat for medlemmerne, at Foreningen er den som for medlemmerne - også gennem etablering af selvstændige virksomheder - kan udbyde diverse servicetilbud, herunder fx bygningspleje, sikringsservice, beregningsservice, rådgivningsservice og videnportaler.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

08.11.2011

Første regnskabsperiode

13.11.2002 - 31.12.2003

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af Præsidenten og et andet medlem af Præsidiet i forening - eller i Præsidentens forfald af Vicepræsidenten og et andet medlem af Præsidiet i forening.

Præsidiet

(Præsident)
Birthe Iuel
Petersværft 3
4772 Langebæk
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Michael Petersen
Eivindsvej 13
2920 Charlottenlund
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Sune Skovgaard Nielsen
Sønderholmsvej 32
2690 Karlslunde
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Henrik Harnow
Kaalundsvej 40 A
5230 Odense M
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Susanne Birgit Husted-Andersen
Taarbæk Strandvej 130
2930 Klampenborg
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Carl Tore Jan Martens
Øresundshøj 2 C
2920 Charlottenlund
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Susanne Pouline Svendsen
Olof Palmes Gade 6, 04. tv.
2100 København Ø
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Annesofie Becker
Østerbrogade 216, 04. mf.
2100 København Ø
Danmark
Valgform: Generalforsamling

Revisor

ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab
c/o Postboks 250
Dirch Passers Allé 36
2000 Frederiksberg

Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.

Dato: 22.05.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 27.06.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 06.06.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 09.06.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 10.06.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
ÅrsrapportDato: 01.08.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 01.06.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 03.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 25.05.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 26.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.05.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 08.05.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.05.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 29.04.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.05.2004
Periode: 13.11.2002 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

FORENINGEN BYGNINGSKULTUR DANMARK

P-nummer

Adresse

Borgergade 111

Postnummer og by

1300 København K

Startdato

13.11.2002

Branchekode

941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

33339910
28.06.2018 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 10127114

Navn og adresse:
FORENINGEN BYGNINGSKULTUR DANMARK
Borgergade 111, 1300 København K

Præsiditet

Fratrådt:

Jens Peter la Cour Dragsboden 30.05.2018, Ulla Munk Kristensenden 30.05.2018, Torben Lindegaard Jensenden 30.05.2018, Michael Østrup Møllerden 30.05.2018, Ole Have Jørgensenden 30.05.2018, Mogens Victor Andersenden 30.05.2018.

Tiltrådt:

Susanne Pouline Svendsenden 30.05.2018, Henrik Harnowden 30.05.2018,
Sune Skovgaard Nielsenden 30.05.2018, Michael Petersenden 30.05.2018.02.07.2014 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 10127114

Navn og adresse:
FORENINGEN BYGNINGSKULTUR DANMARK
Borgergade 111, 1300 Borgergade

Retsform:

Forening med begrænset ansvar.

Præsiditet:

Udtrådt:

Susanne Borenhoff, den 20.06.2013, Peter Mogens Hee, den 20.06.2013, Jonas Per Møller, den 20.06.2013.

Indtrådt:

Mogens Victor Andersen, den 20.06.2013, Annesofie Becker, den 20.06.2013, Kommunaldirektør Ole Have Jørgensen, den 20.06.2013, Ulla Munk Thalund, den 20.06.2013, Michael Østrup Møller, den 20.06.2013.


30.05.2012 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 10127114

Navn og adresse:
FORENINGEN BYGNINGSKULTUR DANMARK
Borgergade 111, 1300 Borgergade

Retsform:

Forening med begrænset ansvar.

Vedtægter ændret:

08.11.2011.

Præsiditet:

Udtrådt:

Lars Gudmund Axelsen, den 08.11.2011, Bent Falk Jensen, den 08.11.2011.

Indtrådt:

Susanne Borenhoff, den 08.11.2011, Torben Lindegaard Jensen, den 08.11.2011.


18.05.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 10127114

Navn og adresse:
FORENINGEN BYGNINGSKULTUR DANMARK
Borgergade 111, 1300 Borgergade

Retsform:

Forening med begrænset ansvar.

Direktion:

Udtrådt:

Thomas Martinsen, den 15.01.2009.


05.11.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 10127114

Navn og adresse:
FORENINGEN BYGNINGSKULTUR DANMARK
Borgergade 111, 1300 Borgergade

Retsform:

Forening med begrænset ansvar.

Præsiditet:

Udtrådt:

Henrik Brock Hoffmeyer, den 10.10.2008.

Indtrådt: Peter Mogens Hee, den 10.10.2008.
26.09.2008 Ændring i revision, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 10127114

Navn og adresse:
FORENINGEN BYGNINGSKULTUR DANMARK
Borgergade 111, 1300 Borgergade

Retsform:

Forening med begrænset ansvar.

Revision:

Udtrådt af revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 25.04.2008.

Indtrådt i revisionen:

CVR-NR. 30700228 KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Borups Allé 177, 2400 København NV, den 25.04.2008.


01.04.2008 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 10127114

Navn og adresse:
FORENINGEN BYGNINGSKULTUR DANMARK
Borgergade 111, 1300 Borgergade

Retsform:

Forening med begrænset ansvar.

Præsiditet:

Udtrådt:

Lene Breusch Floris, den 29.06.2007.

Indtrådt: Museumsinspektør Jens Peter la Cour Dragsbo, den 29.06.2007.


31.01.2008 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 10127114

Navn og adresse:
FORENINGEN BYGNINGSKULTUR DANMARK
Borgergade 111, 1300 Borgergade

Retsform:

Forening med begrænset ansvar.

Præsiditet:

Udtrådt:

Frands Axel Michael Brockenhuus-Schack, den 17.12.2007.

Indtrådt: Advokat Carl Tore Jan Martens, den 17.12.2007.


28.09.2006 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 10127114

Navn og adresse:
FORENINGEN BYGNINGSKULTUR DANMARK
Borgergade 111, 1300 Borgergade

Retsform:

Forening med begrænset ansvar.

Præsiditet:

Udtrådt:

Liselotte Mygh.

Indtrådt: Arkitekt Bent Falk Jensen, den 31.05.2006.


10.02.2006 Øvrige ændringer, Ændring af adresse

CVR-nummer: 10127114

Navn og adresse:
FORENINGEN BYGNINGSKULTURELT RÅD
Borgergade 111, 1300 Borgergade

Retsform:

Forening med begrænset ansvar.

Vedtægter ændret:

26.01.2006.

Nyt navn:

FORENINGEN BYGNINGSKULTUR DANMARK.

Ny adresse:

Borgergade 111, 1300 København K.


11.01.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 10127114

Navn og adresse:
FORENINGEN BYGNINGSKULTURELT RÅD
Borgergade 111, 1022

Retsform:

Forening med begrænset ansvar.

Vedtægter ændret:

26.10.2005.


07.09.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 10127114

Navn og adresse:
FORENINGEN BYGNINGSKULTURELT RÅD
Borgergade 111, 1022

Retsform:

Forening med begrænset ansvar.

Direktion:

Udtrådt:

Jørgen Nordqvist, den 30.06.2005.

Indtrådt: Adm.direktør Thomas Martinsen, den 15.08.2005.


12.07.2005 Ændring i personkreds, Øvrige ændringer

CVR-nummer: 10127114

Navn og adresse:
FORENINGEN BYGNINGSKULTURELT RÅD
Borgergade 111, 1022

Retsform:

Forening med begrænset ansvar.

Præsiditet:

Udtrådt:

Jørn Buch Andersen, den 26.05.2005, Peter Michael Pentz, den 26.05.2005.

Indtrådt: Specialkonsulent Lene Breusch Floris, den 26.05.2005, Museumsleder, mag.art Jonas Per Møller, den 26.05.2005.


16.07.2003 Ændring af adresse, Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 10127114

Navn og adresse:
FORENINGEN BYGNINGSKULTURELT RÅD
Nikolai Eigtveds Gade 28, 1., 1022

Retsform:

Forening med begrænset ansvar.

Ny adresse:

Borgergade 111, 1022 København K.

Præsiditet:
Indtrådt: Murermester Jørn Buch Andersen, den 04.06.2003, Adm. direktør Lars Gudmund Axelsen, den 04.06.2003, Godsejer, cand. agro Frands Axel Michael Brockenhuus-Schack, den 04.06.2003, Advokat Susanne Husted-Andersen, den 04.06.2003, Liselotte Mygh, den 04.06.2003, Peter Michael Pentz, den 04.06.2003.

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Bevaringschef Jørgen Nordqvist (adm. dir), den 04.06.2003.


28.01.2003 Nye selskaber

CVR-nummer: 10127114

Navn og adresse:
FORENINGEN BYGNINGSKULTURELT RÅD
Nikolai Eigtveds Gade 28, 1., 1402 Nicolai Eigtveds Gade

Retsform:

Forening med begrænset ansvar.

Seneste vedtægtsdato:

13.11.2002.

Præsiditet: Henrik Brock Hoffmeyer (Vicepræsident), den 13.11.2002, Direktør Birthe Kofoed Iuel (Præsident), den 13.11.2002.
Virksomheden tegnes af Præsidenten og et andet medlem af Præsidiet i forening - eller i Præsidentens forfald af Vicepræsidenten og et andet medlem af Præsidiet i forening.

Revision:

KPMG C. Jespersen Statsautoriserede revisorer, Sct. Clemenstorv 8, postboks 330, 8100 Århus C, den 13.11.2002.

Første regnskabsår:

13.11.2002 - 31.12.2003.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
13.11.2002
25.01.2006
FORENINGEN BYGNINGSKULTURELT RÅD
Adresse
Fra
Til
13.11.2002
25.01.2006
Nikolai Eigtveds Gade 28, 1. 1402 København K
Branchekode
Fra
Til
01.06.2003
31.12.2007
911100 Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer
13.11.2002
31.05.2003
980000 Uoplyst
Bibranche
Fra
Til
02.01.2008
01.01.2009
682040 Udlejning af erhvervsejendomme
01.01.2005
30.12.2007
702040 Udlejning af erhvervsejendomme
Periode:
Ansatte
Årsværk
3. kvt2019
2-4 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2019
2-4 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2019
2-4 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2018
2-4 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2018
2-4 medarbejdere
1 årsværk


2. kvt2018
2-4 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2018
2-4 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2017
2-4 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2017
2-4 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2017
2-4 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2017
2-4 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
3. kvt2016
2-4 medarbejdere
2-4 årsværk
2. kvt2016
2-4 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2016
2-4 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2015
2-4 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2015
2-4 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2015
2-4 medarbejdere
1 årsværk
1. kvt2015
2-4 medarbejdere
1 årsværk
4. kvt2014
2-4 medarbejdere
1 årsværk
3. kvt2014
2-4 medarbejdere
1 årsværk
2. kvt2014
1 medarbejdere
1. kvt2014
1 medarbejdere
4. kvt2013
1 medarbejdere
3. kvt2013
1 medarbejdere
2. kvt2013
1 medarbejdere
1. kvt2013
1 medarbejdere
4. kvt2012
1 medarbejdere
3. kvt2012
2-4 medarbejdere
2. kvt2012
2-4 medarbejdere
1. kvt2012
2-4 medarbejdere
4. kvt2011
1 medarbejdere
3. kvt2011
1 medarbejdere
2. kvt2011
1 medarbejdere
1. kvt2011
1 medarbejdere
4. kvt2010
1 medarbejdere
3. kvt2010
1 medarbejdere
2. kvt2010
1 medarbejdere
1. kvt2010
1 medarbejdere
4. kvt2009
1 medarbejdere
3. kvt2009
1 medarbejdere
4. kvt2008
20-49 medarbejdere
3. kvt2008
10-19 medarbejdere
2. kvt2008
10-19 medarbejdere
1. kvt2008
10-19 medarbejdere
4. kvt2007
10-19 medarbejdere
3. kvt2007
10-19 medarbejdere
2. kvt2007
10-19 medarbejdere
1. kvt2007
10-19 medarbejdere
4. kvt2006
10-19 medarbejdere
3. kvt2006
10-19 medarbejdere
2. kvt2006
10-19 medarbejdere
1. kvt2006
10-19 medarbejdere
4. kvt2005
10-19 medarbejdere
3. kvt2005
10-19 medarbejdere
2. kvt2005
10-19 medarbejdere
1. kvt2005
10-19 medarbejdere
4. kvt2004
10-19 medarbejdere
3. kvt2004
10-19 medarbejdere
2. kvt2004
10-19 medarbejdere
1. kvt2004
10-19 medarbejdere
4. kvt2003
2-4 medarbejdere