Skip to main content

VERDO TRADING A/S

CVR-nummer

10125421

Adresse

Agerskellet 7

Postnummer og by

8920 Randers NV

Startdato

23.01.2003

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Normal

Telefon

89114811

Mail

Energy@verdo.dk

Kommune

Randers

Branchekode

467100 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer

Bibrancher

479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder

Formål

Selskabets formål er at handle med kul, olie, biomasse og anden dermed i forbindelse stående virksomhed

Binavne

ENERGI RANDERS SUPPLY A/S
GREENII A/S
VE-GRUPPEN A/S
VERDO ENERGY A/S

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

04.10.2017

Registreret Kapital

20.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

23.01.2003 - 31.12.2003

Tegningsregel

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse

Direktion

Thomas Windfeldt Bornerup
Vestergade 32
8900 Randers C

Bestyrelse

(Formand)
Morten Birch
Nordstjernen 40
8920 Randers NV
Valgform: Generalforsamling

Kenneth Ruby Hovgaard Jeppesen
Smøgen 2
Thorup
8420 Knebel
Valgform: Generalforsamling

Hans Christian Wenzelsen
Vejlby Ringvej 18
8200 Aarhus N
Valgform: Generalforsamling

Stiftere

VERDO A/S
Agerskellet 7
8920 Randers NV

Revisor

Legale Ejere

VERDO A/S
Agerskellet 7
8920 Randers NV
Ejerandel: 100%
Stemmerettigheder: 100%
Ændringsdato: 23.01.2003

Reelle Ejere

Virksomheden har ikke reelle ejere, og ledelsen er indsat som reelle ejere.

Dato: 06.06.2019
Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 30.05.2018
Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 29.05.2017
Periode: 01.01.2016 - 31.12.2016
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDF

Dato: 27.05.2016
Periode: 01.01.2015 - 31.12.2015
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 28.05.2015
Periode: 01.01.2014 - 31.12.2014
Hent dokumenter:
Årsrapport
Årsrapport
PDFDato: 27.05.2014
Periode: 01.01.2013 - 31.12.2013
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Årsrapport

Dato: 22.05.2013
Periode: 01.01.2012 - 31.12.2012
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 31.05.2012
Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.2011
Periode: 01.01.2010 - 31.12.2010
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 18.05.2010
Periode: 01.01.2009 - 31.12.2009
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.06.2009
Periode: 01.01.2008 - 31.12.2008
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 03.06.2008
Periode: 01.01.2007 - 31.12.2007
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 07.06.2007
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 05.05.2006
Periode: 01.01.2005 - 31.12.2005
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 02.06.2005
Periode: 01.01.2004 - 31.12.2004
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 01.06.2004
Periode: 23.01.2003 - 31.12.2003
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF
Navn

VERDO TRADING A/S

P-nummer

Adresse

Agerskellet 7

Postnummer og by

8920 Randers NV

Startdato

23.01.2003

Branchekode

467100 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

89114811

Mail

Energy@verdo.dk

Navn

VERDO TRADING A/S

P-nummer

Adresse

Kulholmsvej 22

Postnummer og by

8930 Randers NØ

Startdato

30.11.2009

Branchekode

467100 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer

Reklamebeskyttelse

Nej

Navn

Verdo Trading A/S, Næstved

P-nummer

Adresse

Vestre Kaj 18 B

Postnummer og by

4700 Næstved

Startdato

01.01.2019

Branchekode

479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder

Reklamebeskyttelse

Nej

Telefonnummer

89114811

Mail

info@verdo.dk
01.05.2019 Ændring i personkreds

CVR-nummer: 10125421

Navn og adresse:
VERDO TRADING A/S
Agerskellet 7, 8920 Randers NV

Bestyrelse:

Fratrådte:

Kim Frimer, (formand), den 25.04.2019.

Tiltrådte:

Morten Birch, (formand), den 30.04.2019.


24.05.2018 Ændring i revision

CVR-nummer: 10125421

Navn og adresse:
VERDO TRADING A/S
Agerskellet 7, 8920 Randers NV

Revision:

Fratrådte:

ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab, den 08.05.2018.

Tiltrådte:

CVR-NR. 33771231 PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus C, den 08.05.2018.


04.10.2017 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 10125421

Navn og adresse:
VERDO ENERGY A/S
Agerskellet 7, 8920 Randers NV

Vedtægter ændret: 04.10.2017
Nyt navn: VERDO TRADING A/S
Nyt binavn: VERDO ENERGY A/S

05.09.2011 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 10125421

Navn og adresse:
VERDO ENERGY A/S
Agerskellet 7, 8920

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, den 26.05.2011.

Indtrådt i revisionen:

KPMG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Værkmestergade 25, 8000 Aarhus C, den 26.05.2011.


07.06.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 10125421

Navn og adresse:
VERDO ENERGY A/S
Agerskellet 7, 8920

Vedtægter ændret:

07.06.2011.

Nyt binavn: GREENII A/S.
07.03.2011 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 10125421

Navn og adresse:
VERDO ENERGY A/S
Agerskellet 7, 8920

Vedtægter ændret:

07.03.2011.

Nyt binavn: VE-GRUPPEN A/S.


17.11.2010 Øvrige ændringer, Ændring i revision

CVR-nummer: 10125421

Navn og adresse:
VERDO ENERGY A/S
Agerskellet 7, 8920

Revision:

Udtrådt af revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, den 13.09.2010.

Indtrådt i revisionen:

BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Smedevej 1 B, 9500 Hobro, den 13.09.2010.


08.06.2010 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 10125421

Navn og adresse:
VERDO ENERGY A/S
Agerskellet 7, 8920

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Søren Einar Fischer Jensen, den 02.06.2010, Peter Huuse Sørensen, den 02.06.2010, Niels Simonsen, den 02.06.2010.

Indtrådt i bestyrelsen:

Kenneth Ruby Hovgaard Jeppesen, den 02.06.2010, Advokat Hans Christian Wenzelsen, den 02.06.2010.


04.01.2010 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 10125421

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS SUPPLY A/S
Agerskellet 7, 8920

Vedtægter ændret:

04.01.2010.

Nyt navn:

VERDO ENERGY A/S.

Nyt binavn: ENERGI RANDERS SUPPLY A/S (VERDO ENERGY A/S).


19.02.2009 Øvrige ændringer, Ændring i personkreds

CVR-nummer: 10125421

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS SUPPLY A/S
Agerskellet 7, 8920

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Hansen Høyrup, den 19.02.2009.

Indtrådt i bestyrelsen:

Adm. direktør Kim Frimer (formand), den 19.02.2009.


10.12.2008 Ændring af adresse

CVR-nummer: 10125421

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS SUPPLY A/S
Kulholmsvej 22, 8920

Ny adresse:

Agerskellet 7, 8920 Randers NV.


01.07.2008 Ændring af adresse

CVR-nummer: 10125421

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS SUPPLY A/S
Kulholmsvej 22, 8900 Randers

Som led i ændringen af postnr. i en række kommuner er selskabets hjemstedsadresse blevet ændret.


12.07.2007 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 10125421

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS SUPPLY A/S
Agerskellet 7, 8900 Randers

Ny adresse:

Kulholmsvej 22, 8900 Randers.


01.01.2007 Ændring af adresse

CVR-nummer: 10125421

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS SUPPLY A/S
Agerskellet 7, 8900 Randers

Ved kommunalreformen den 1. januar 2007 er hjemstedskommunen ændret.


29.09.2006 Statusændring

CVR-nummer: 10125421

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS SUPPLY A/S
Agerskellet 7, 8900 Randers

Selskabet er fusioneret med CVR-NR. 26865077 ENERGI RANDERS SUPPLY EJENDOMME ApS, der samtidig er opløst.


03.07.2006 Øvrige ændringer

CVR-nummer: 10125421

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS SUPPLY A/S
Agerskellet 7, 8900 Randers

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens § 134 a og
anpartsselskabslovens § 65 for fusion mellem
CVR-NR. 10125421 ENERGI RANDERS SUPPLY A/S.
CVR-NR. 26865077 ENERGI RANDERS SUPPLY EJENDOMME ApS.
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens §
134 c, stk. 4 og anpartsselskabslovens § 65.


10.02.2003 Nye selskaber

CVR-nummer: 10125421

Navn og adresse:
ENERGI RANDERS SUPPLY A/S
Agerskellet 7, 8900 Randers

Stiftelsesdato:

23.01.2003.

Seneste vedtægtsdato:

23.01.2003.

Kapital:

kr. 20.000.000,00.

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 20.000.000,00 til kurs 100,00.

Stifter:

CVR-NR. 25481968 ENERGI RANDERS HOLDING A/S, Agerskellet 7, 8900 Randers, den 23.01.2003.

Bestyrelse:

Direktør Hans Hansen Høyrup (formand), den 23.01.2003, Direktør Søren Einar Fischer Jensen, den 23.01.2003, Advokat Peter Huuse Sørensen, den 23.01.2003, Advokat Niels Simonsen, den 23.01.2003.

Direktion:

Thomas Windfeldt Bornerup, den 23.01.2003.

Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

Revision:

MORTENSEN & BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Læsøvej 5 A, 9800 Hjørring, den 23.01.2003.

Første regnskabsår:

23.01.2003 - 31.12.2003.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12.
Virksomhedsnavn
Fra
Til
04.01.2010
03.10.2017
VERDO ENERGY A/S
23.01.2003
03.01.2010
ENERGI RANDERS SUPPLY A/S
Adresse
Fra
Til
19.11.2018
21.11.2018
Agerskellet 7 8920 Randers NV
10.12.2008
18.11.2018
Agerskellet 7 8920 Randers NV
09.07.2007
09.12.2008
Kulholmsvej 22 8930 Randers NØ
01.01.2007
08.07.2007
Agerskellet 7 8920 Randers NV
23.01.2003
31.12.2006
Agerskellet 7 8900 Randers C
Branchekode
Fra
Til
23.01.2003
31.12.2007
515100 Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv.
Bibranche
Fra
Til
01.10.2007
30.12.2007
702040 Udlejning af erhvervsejendomme
Seneste vedtægtsdato
Fra
Til
07.06.2011
03.10.2017
07.06.2011
Periode:
Ansatte
Årsværk
4. kvt2018
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2018
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2018
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2018
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2017
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk


3. kvt2017
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2017
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2017
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2016
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2016
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2016
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2016
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2015
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2015
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2015
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2014
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2014
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2014
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2014
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
4. kvt2013
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
3. kvt2013
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
2. kvt2013
10-19 medarbejdere
10-19 årsværk
1. kvt2013
10-19 medarbejdere
4. kvt2012
10-19 medarbejdere
3. kvt2012
10-19 medarbejdere
2. kvt2012
10-19 medarbejdere
1. kvt2012
10-19 medarbejdere
4. kvt2011
10-19 medarbejdere
3. kvt2011
10-19 medarbejdere
2. kvt2011
10-19 medarbejdere
1. kvt2011
10-19 medarbejdere
4. kvt2010
10-19 medarbejdere
3. kvt2010
10-19 medarbejdere
2. kvt2010
10-19 medarbejdere
1. kvt2010
10-19 medarbejdere
4. kvt2009
10-19 medarbejdere
3. kvt2009
20-49 medarbejdere
2. kvt2009
10-19 medarbejdere
1. kvt2009
10-19 medarbejdere
4. kvt2008
10-19 medarbejdere
3. kvt2008
10-19 medarbejdere
2. kvt2008
5-9 medarbejdere
1. kvt2008
10-19 medarbejdere
4. kvt2007
10-19 medarbejdere
3. kvt2007
10-19 medarbejdere
2. kvt2007
10-19 medarbejdere
1. kvt2007
10-19 medarbejdere
4. kvt2006
10-19 medarbejdere
3. kvt2006
10-19 medarbejdere
2. kvt2006
5-9 medarbejdere
1. kvt2006
5-9 medarbejdere
4. kvt2005
5-9 medarbejdere
3. kvt2005
5-9 medarbejdere
2. kvt2005
5-9 medarbejdere
1. kvt2005
5-9 medarbejdere
4. kvt2004
5-9 medarbejdere
3. kvt2004
5-9 medarbejdere
2. kvt2004
5-9 medarbejdere
1. kvt2004
5-9 medarbejdere
4. kvt2003
5-9 medarbejdere
3. kvt2003
5-9 medarbejdere