Skip to main content

ADMIRAL DATA EDB-SERVICEBUREAU A/S

Reg-nummer

A/S151358

Adresse

Østerbrogade 135

Postnummer og by

2100 København Ø

Startdato

02.01.1986

Ophørsdato

28.02.1992

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter konkurs

Kommune

København

Formål

Selskabets formål er at udføre EDB-kørsel, yde rådgiv- ning vedrørende EDB, handel med EDB-udstyr, anden EDB- virksomhed samt hvad der efter bestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse dermed

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

20.06.1989

Registreret Kapital

1.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

02.01.1986 - 31.12.1986

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør

Dato: 02.08.1990
Periode: 01.01.1989 - 31.12.1989
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 29.09.1989
Periode: 01.01.1988 - 31.12.1988
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 22.06.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 11.01.1988
Periode: 02.01.1986 - 31.12.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

04.03.1992 Statusændring

Reg-nummer: A/S151358

Navn og adresse:
ADMIRAL DATA EDB-SERVICEBUREAU A/S
Østerbrogade 135, 2100 København Ø

Konkursbehandlingen afsluttet 28.02.1992, selskabet opløst.


13.02.1991 Statusændring

Reg-nummer: A/S151358

Navn og adresse:
ADMIRAL DATA EDB-SERVICEBUREAU A/S UNDER KONKURS
Østerbrogade 135, 2100 København Ø

Konkursdekret afsagt 08.02.1991 af Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling


22.05.1990 Ændring i personkreds, Ændring i revision

Reg-nummer: A/S151358

Navn og adresse:
ADMIRAL DATA EDB-SERVICEBUREAU A/S
Østerbrogade 135, 2100 København Ø

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Philip Dam, Steen Eckardt

Indtrådt i bestyrelsen:

Salgskonsulent Sten Lykke Mortensen, Leif Bredsgaard Sørensen, Dag Hammarskjølds A 37, 1 tv, 2100 København Ø, Steen Skaarup, Højagervej 19, 2942 Skodsborg

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Steen Eckardt

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet C. Jespersen

Indtrådt i revisionen:

Statsaut. revisor Jens Høgsberg Kristensen, Amaliegade 33, 1256 København K


13.10.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S151358

Navn og adresse:
ADMIRAL DATA EDB-SERVICEBUREAU A/S
Hvidovrevej 438, 2650 Hvidovre

Vedtægter ændret:

20.06.1989

Ny adresse:

Østerbrogade 135, 2100 København Ø

Ny kommune:

København

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bent Andersen, Klaus Berner Schou Jensen, Jørgen Løkke, Jørn Qviste

Indtrådt i bestyrelsen:

Civilingeniør Philip Dam, Steen Eckardt, Civilingeniør Ulrik Jørring

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Steen Eckardt


13.01.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S151358

Navn og adresse:
ADMIRAL DATA EDB-SERVICEBUREAU A/S
Vimmelskaftet 43, 1161 Vimmelskaftet

Vedtægter ændret:

20.12.1988

Ny adresse:

Hvidovrevej 438, 2650 Hvidovre

Ny kommune:

Hvidovre
27.10.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S151358

Navn og adresse:
ADMIRAL DATA EDB-SERVICEBUREAU A/S
Vimmelskaftet 43, 1161 Vimmelskaftet

Ny særskilt postadresse:

Hvidovrevej 438, 2650 Hvidovre

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Hans Brøns Christensen, Bertel Eggert Jensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Underdirektør Klaus Berner Schou Jensen, Direktør Jørgen Løkke

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisionsfirmaet H.C. Sten Hansen/Arthur Andersen & Co

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet C. Jespersen, Søndergade 22, 8700 Horsens


07.10.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S151358

Navn og adresse:
ADMIRAL DATA EDB-SERVICEBUREAU A/S
Vimmelskaftet 43, 1161 Vimmelskaftet

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Karsten Meyer Ravn

Indtrådt i direktionen:

Direktør Aage Brown Christensen

Prokura er afmeldt.


26.02.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S151358

Navn og adresse:
ADMIRAL DATA EDB-SERVICEBUREAU A/S
Vimmelskaftet 43, 1161 Vimmelskaftet

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jørgen Stoltz

Indtrådt i bestyrelsen:

Regnskabschef Hans Brøns Christensen


02.12.1986 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S151358

Navn og adresse:
ADMIRAL DATA EDB-SERVICEBUREAU A/S
Vimmelskaftet 43, 1161 Vimmelskaftet

Prokura er anmeldt.


07.10.1986 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S151358

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 1698
c/o landsretssagfører Per Stakemann Kronprinsessegade l8, 1306 Kronprinsessegade

REG.NR. A/S151358
NAVN: A/S PSE NR. 1698
ADRESSE: c/o landsretssagfører Per Stakemann Kronprinsessegade l8, 1306 København K

Vedtægter ændret:

26.06.1986

Nyt navn:

ADMIRAL DATA EDB-SERVICEBUREAU A/S

Ny adresse:

Vimmelskaftet 43, 1161 København K

Kapitalforhøjelse:

kr. 700.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

EDB-chef Bent Andersen, Vekselerer Bertel Eggert Jensen, Advokat Jørn Qviste, Amaliegade 22, 3 1256 København K, EDB-chef Jørgen Stoltz, Elleorevej 4, 4000 Roskilde

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af et medlem af
bestyrelsen i forening med en direktør

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet H.C. Sten Hansen/Arthur Andersen & Co, Grønningen 17, 1270 København K

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Første regnskabsår:

02.01.1986 - 31.12.1986


07.10.1986 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S151358

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 1698
c/o landsretssagfører Per Stakemann Kronprinsessegade l8, 1306 Kronprinsessegade

REG.NR. A/S151358
NAVN: A/S PSE NR. 1698
ADRESSE: c/o landsretssagfører Per Stakemann Kronprinsessegade l8, 1306 København K

Direktion:

Indtrådt i direktionen:

Civilingeniør Karsten Meyer Ravn, Løvsangervej 76, 4000 Roskilde


12.05.1986 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S151358

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 1698
c/o landsretssagfører Per Stakemann Kronprinsessegade l8, 1306 Kronprinsessegade

REG.NR. A/S151358
NAVN: A/S PSE NR. 1698
ADRESSE: c/o landsretssagfører Per Stakemann Kronprinsessegade l8, 1306 København K

Stiftelsesdato:

02.01.1986

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Advokat Susanne Saul Stakemann

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Kronprinsessegade 18, 1306 København K, Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Prebens Vænge 2, 2800 Lyngby, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

02.01.1986 - 30.06.1987

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Status
Fra
Til
08.02.1991
27.02.1992
Under konkurs
02.01.1986
07.02.1991
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
07.10.1986
29.08.1987
700.000,00 DKK