Skip to main content

HELLERUP LEASING A/S

Reg-nummer

A/S151685

Adresse

Vester Farimagsgade 41, 2.

Postnummer og by

1606 København V

Startdato

02.01.1986

Ophørsdato

05.08.1997

Virksomhedsform

Aktieselskab

Reklamebeskyttelse

Nej

Status

Opløst efter fusion

Kommune

København

Formål

Selskabets formål er at drive leasing-, investerings- og finansieringsvirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed, herunder handel.

Momsregistreret

Slå op på skat.dk

Regnskabsår

Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato

21.06.1990

Registreret Kapital

1.000.000,00 DKK

Første regnskabsperiode

02.01.1986 - 31.12.1986

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.

Dato: 13.08.1997
Periode: 01.01.1996 - 31.12.1996
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 06.08.1996
Periode: 01.01.1995 - 31.12.1995
Hent dokumenter:
Årsrapport
PDF

Dato: 28.04.1995
Periode: 01.01.1994 - 31.12.1994
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 26.04.1994
Periode: 01.01.1993 - 31.12.1993
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 05.05.1993
Periode: 01.01.1992 - 31.12.1992
Bestil dokument:
Årsrapport mv.Dato: 02.06.1992
Periode: 01.01.1991 - 31.12.1991
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 04.06.1991
Periode: 01.01.1990 - 31.12.1990
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 13.07.1988
Periode: 01.01.1987 - 31.12.1987
Bestil dokument:
Årsrapport mv.

Dato: 18.05.1987
Periode: 02.01.1986 - 31.12.1986
Bestil dokument:
Årsrapport mv.
12.11.1997 Statusændring

Reg-nummer: A/S151685

Navn og adresse:
HELLERUP LEASING A/S
Vester Farimagsgade 41, 2., 1606 Vester Farimagsgade

Selskabet opløst efter fusion med REG.NR. A/S64373 UNILEASING A/S, og selskabets binavne HELLERUP PORTEFØLJE ADMINISTRATION A/S (HELLERUP LEASING A/S), HELLEUP EJENDOMSLEASING A/S (HELLERUP LEASING A/S), HELLERUP MANAGEMENT A/S (HELLERUP LEASING A/S), HELLEUP SECURITIES A/S (HELLERUP LEASING A/S), HELLERUP HOLDING A/S (HELLERUP LEASING A/S), HELLERUP INVESTMENTS A/S (HELLERUP LEASING A/S), HELLERUP ADMINISTRATION A/S (HELLERUP LEASING A/S) er slettet.


17.06.1997 Statusændring

Reg-nummer: A/S151685

Navn og adresse:
HELLERUP LEASING A/S
c/o advokat Finn Jørgensen, Havnepladsen 6, 1606 Vester Farimagsgade

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget
fusionsplan i henhold til aktieselskabslovens ¤ 134 a
for fusion mellem
REG.NR. A/S64373 UNILEASING A/S. der tillige driver virksomhed under navnene PRIVATLEASING A/S (UNILEASING A/S), DANSK FINANSIERINGS INSTITUT A/S (UNILEASING A/S), DANMARKS FINANSIERINGS INSTITUT A/S (UNILEASING A/S), DFI ERHVERVSLÅN A/S (UNILEASING A/S).
REG.NR. A/S151685 HELLERUP LEASING A/S. der tillige driver virksomhed under navnene HELLERUP PORTEFØLJE ADMINISTRATION A/S (HELLERUP LEASING A/S), HELLEUP EJENDOMSLEASING A/S (HELLERUP LEASING A/S), HELLERUP MANAGEMENT A/S (HELLERUP LEASING A/S), HELLEUP SECURITIES A/S (HELLERUP LEASING A/S), HELLERUP HOLDING A/S (HELLERUP LEASING A/S), HELLERUP INVESTMENTS A/S (HELLERUP LEASING A/S), HELLERUP ADMINISTRATION A/S (HELLERUP LEASING A/S).
Endvidere er modtaget erklæring fra
vurderingsmændene i henhold til aktieselskabslovens ¤
134 c, stk. 4.


11.01.1993 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S151685

Navn og adresse:
HELLERUP LEASING A/S
Vester Farimagsgade 41, 2, 1606 Vester Farimagsgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Ole Bent Larsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Henrik Stephansen


16.09.1992 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S151685

Navn og adresse:
HELLERUP LEASING A/S
Vester Farimagsgade 41, 2, 1606 Vester Farimagsgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Erwin Lunderskov

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankdirektør Asger Kastbjerg Jensen


15.04.1991 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S151685

Navn og adresse:
HELLERUP LEASING A/S
Vester Farimagsgade 41, 2, 1606 Vester Farimagsgade

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bent Andreas Due-Hansen
27.08.1990 Ændring i personkreds

Reg-nummer: A/S151685

Navn og adresse:
HELLERUP LEASING A/S
Vester Farimagsgade 41, 2, 1606 Vester Farimagsgade

Vedtægter ændret:

21.06.1990.

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Bodil Nyboe Andersen, Arne Charles Rindom Jacobsen, Jørn Kristian Jensen, Asger Kastbjerg Jensen

Indtrådt i bestyrelsen:

Direktør Bent Andreas Due-Hansen, Direktør Ole Bent Larsen, Direktør Erwin Lunderskov, Direktør Palle Ove Nielsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Palle Ove Nielsen

Indtrådt i direktionen:

Direktør Arne Levinsen

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse
eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening
eller af en direktør i forening med et
bestyrelsesmedlem.


11.08.1989 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S151685

Navn og adresse:
HELLERUP LEASING A/S
Vester Farimagsgade 41, 2, 1606 Vester Farimagsgade

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Forstander Kristen Elkjær

Indtrådt i revisionen:

Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksborggade 15, 1360 København K


02.11.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S151685

Navn og adresse:
HELLERUP LEASING A/S
Bernstorffsvej 69, 2900 Hellerup

Vedtægter ændret:

14.06.1988

Ny adresse:

Vester Farimagsgade 41, 2, 1606 København V

Ny kommune:

København

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Jan Allingstrup, Peter Fausing Geertsen, Otto Lorentzen, Ebbe Nielsen

Indtrådt i bestyrelsen:

Bankdirektør Bodil Nyboe Andersen, Bankdirektør Arne Charles Rindom Jacobsen, Bankdirektør Jørn Kristian Jensen, Bankdirektør Asger Kastbjerg Jensen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Henrik Eugene Darville

Indtrådt i direktionen:

Direktør Palle Ove Nielsen

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening, af en direktør alene,
af en direktør i fællesskab med et
bestyrelsesmedlem eller af den samlede
bestyrelse

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Peter Lemkow

Indtrådt i revisionen:

Forstander Kristen Elkjær, Øster Hougvej 38, 5500 Middelfart, REVISIONS- OG FORVALTNINGS- INSTITUTET AKTIESELSKAB, H.C. Andersens Boul 2, 1553 København V


05.04.1988 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S151685

Navn og adresse:
HELLERUP LEASING A/S
Bernstorffsvej 69, 2900 Hellerup

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Niels-Jørgen Pedersen

Indtrådt i direktionen:

Sektorchef Henrik Eugene Darville


15.09.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S151685

Navn og adresse:
HELLERUP LEASING A/S
Strandvejen 161, 2900 Hellerup

Ny adresse:

Bernstorffsvej 69,, 2900 Hellerup

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Revisorgruppen I/S


13.03.1987 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S151685

Navn og adresse:
HELLERUP LEASING A/S
Strandvejen 161, 2900 Hellerup

Bestyrelse:

Indtrådt i bestyrelsen:

Peter Fausing Geertsen


04.12.1986 Øvrige ændringer

Reg-nummer: A/S151685

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 1652
c/o Lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

Vedtægter ændret:

26.08.1986

Nyt navn:

HELLERUP LEASING A/S

Nye binavne:

HELLERUP ADMINITRATION A/S (HELLERUP LEASING A/S) HELLERUP PORTEFØLJE ADMINISTRATION A/S (HELLERUP LEASING A/S) HELLEUP EJENDOMSLEASING A/S (HELLERUP LEASING A/S) HELLERUP MANAGEMENT A/S (HELLERUP LEASING A/S) HELLEUP SECURITIES A/S (HELLERUP LEASING A/S) HELLERUP HOLDING A/S (HELLERUP LEASING A/S) HELLERUP INVESTMENTS A/S (HELLERUP LEASING A/S)

Ny adresse:

Strandvejen 161, 2900 Hellerup

Ny kommune:

Gentofte

Kapitalforhøjelse:

kr. 700.000,00 indbetalt kontant, kurs 100,0

Kapitalen udgør herefter kr. 1.000.000,00

Bestyrelse:

Udtrådt af bestyrelsen:

Susanne Saul Stakemann, Ulf Svejgaard Poulsen, Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i bestyrelsen:

Advokat Jan Allingstrup, Bankdirektør Otto Lorentzen, Underdirektør Ebbe Nielsen

Direktion:

Udtrådt af direktionen:

Per Emil Hasselbalch Stakemann

Indtrådt i direktionen:

Kontorchef Niels-Jørgen Pedersen

Selskabet tegnes af to medlemmer af
bestyrelsen i forening eller af en direktør i
forening med et medlem af bestyrelsen eller
af den samlede bestyrelse

Revision:

Udtrådt af revisionen:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen

Indtrådt i revisionen:

Interessentskabet Revisorgruppen, Østergade 26, 1100 København K, Statsaut. revisor Peter Lemkow, Vester Voldgade 10, 1552 København V

Regnskabsår ændret til:

01.01 - 31.12

Første regnskabsår:

02.01.1986 - 31.12.1986


03.06.1986 Nye selskaber

Reg-nummer: A/S151685

Navn og adresse:
A/S PSE NR. 1652
c/o Lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 Kronprinsessegade

REG.NR. A/S151685
NAVN: A/S PSE NR. 1652
ADRESSE: c/o Lrs. Per Stakemann Kronprinsessegade 18, 1306 København K

Stiftelsesdato:

02.01.1986

Kapital:

kr. 300.000,00

Indbetalingsmåde:

kontant kr. 300.000,00 til kurs 100,0

Stiftere:

REG.NR. ApS51799 PEHSB ApS, Kronprinsessegade 18, 1306 København K, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Advokat Susanne Saul Stakemann

Bestyrelse:

Advokat Susanne Saul Stakemann (formand), Kronprinsessegade 18, 1306 København K, Advokat Ulf Svejgaard Poulsen, Prebens Vænge 2, 2800 Lyngby, Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Direktion:

Landsretssagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann

Revision:

Statsaut. revisor Erik Tronborg Andersen, Bandholmvej 14, Veddelev, 4000 Roskilde

Første regnskabsår:

02.01.1986 - 30.06.1987

Regnskabsår:

01.07 - 30.06
Status
Fra
Til
02.01.1986
04.08.1997
Normal
Registreret kapital
Fra
Til
04.12.1986
29.08.1987
700.000,00 DKK