Skip to main content

Mal og Beregn v/Kaj Bjerg Hansen

P-normu

1008785275

Najugaq

Harald Damtofts Vej 47
Nr Felding

Postnormu aamma illoqarfik

7500 Holstebro

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

01.01.2002

Unissimavoq

31.12.2018

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

711290 Anden teknisk rådgivning

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik

CVR-normu tassunga attuumasoq

Telefonip normua

97421039

E-maili

kaj@malogberegn.dk
Nioqqutissiap ataatsip taaguutaa
Uannga
Uunga
16.10.2008
30.11.2009
Mål og Beregn v/Kaj Bjerg Hansen
01.01.2002
15.10.2008
Kaj Bjerg Hansen
Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
01.01.2008
31.12.2012
712090 Anden måling og teknisk analyse
01.01.2002
31.12.2007
743090 Anden måling og teknisk analyse