Skip to main content

Flintemosens Byggeservice v/Jan Nielsen

P-normu

1001331819

Najugaq

c/o Larsen
Ll Tvedevej 17
Ll Tvede

Postnormu aamma illoqarfik

4700 Næstved

Qaammatisiutip ullua aallartiffik

15.03.1994

Unissimavoq

01.07.2003

Nioqquteqarfiup ilisarnaataa

980000 Uoplyst

Pilerisaarutinut illersorneqarneq

Naamik
Nioqqutissiap ataatsip taaguutaa
Uannga
Uunga
15.03.1994
01.09.2002
Flintemosens Sneglefarm v/Jan Nielsen
Najugaq
Uannga
Uunga
15.03.1994
02.07.2002
Flintemosevej 3
Everdrup 4733 Tappernøje
Nioqquteqarfiup ilisarnaataa
Uannga
Uunga
01.09.2002
30.06.2003
452100 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører)
15.03.1994
31.08.2002
012590 Opdræt af andre dyr