Skip to main content

Hans Jørgen Lundager Jensen

Adresse

Krekærlunds Allé 56

Postnummer og by

8340 Malling

Grenaa Gymnasium

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Aktiv
Tilknyttet som
Reel ejer
Reel ejer kan ikke identificeres eller findes ikke, ledelsen indsat som reel ejer
Ændringsdato
05.03.2018
Afhændelsesdato
18.12.2018