Skip to main content

Jeannie Møller

Adresse

Thomas Overskous Vej 9

Postnummer og by

5000 Odense C

Sydfyns Fri Fagskole S/I

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Aktiv
Tilknyttet som
Reel ejer
Reel ejer kan ikke identificeres eller findes ikke, ledelsen indsat som reel ejer
Ændringsdato
29.11.2017
Afhændelsesdato
07.05.2019