Skip to main content

Mads Nielsen

Adresse

Tværvej 1 C

Postnummer og by

8362 Hørning

a rationibus IVS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter erklæring
Tilknyttet som
Direktør
Tiltrædelsesdato
15.09.2015
Fratrådt
29.10.2018

a rationibus IVS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter erklæring
Tilknyttet som
Stiftere
Tiltrædelsesdato
15.09.2015
Fratrådt
29.10.2018

a rationibus IVS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter erklæring
Tilknyttet som
Legal ejer
Ejerandel
100%
Stemmerettigheder
100%
Ændringsdato
15.09.2015
Afhændelsesdato
29.10.2018

a rationibus IVS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter erklæring
Tilknyttet som
Reel ejer
Ejerandel
100,00%
Stemmerettigheder
100,00%
Ændringsdato
03.07.2018
Afhændelsesdato
29.10.2018