Skip to main content

Gennady Levkovskiy

Opdaterings- og offentliggørelsesperiode ophørt

Ja

MACHINEPERFORMANCE ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter konkurs
Tilknyttet som
Legal ejer
Ejerandel
50-66,66%
Stemmerettigheder
50-66,66%
Kapitalklasse
A, B
Ændringsdato
01.08.2015
Afhændelsesdato
29.11.2016