Skip to main content

Nis Kobberø

Adresse

Højbovej 23

Postnummer og by

2500 Valby

K/S ROCHDALE

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Slettet
Tilknyttet som
Legal ejer
Ejerandel
10-14,99%
Stemmerettigheder
10-14,99%
Ændringsdato
11.11.2004
Afhændelsesdato
05.09.2018

ROCHDALE KOMPLEMENTAR ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter frivillig likvidation
Tilknyttet som
Legal ejer
Ejerandel
10-14,99%
Stemmerettigheder
10-14,99%
Ændringsdato
11.11.2004
Afhændelsesdato
11.12.2018