Skip to main content

Søren Bay

Opdaterings- og offentliggørelsesperiode ophørt

Ja

LEMMING & ERIKSSON. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S under konkurs

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Under konkurs
Tilknyttet som
Bestyrelsesmedlem
Tiltrædelsesdato
13.04.2015
Fratrådt
09.05.2016