Skip to main content

Lars Bülow Carstensen

Adresse

Gildringeparken 20

Postnummer og by

4690 Haslev

LRX HOLDING ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter frivillig likvidation
Tilknyttet som
Direktion
Tiltrædelsesdato
18.06.2007
Fratrådt
11.05.2017

LCX HOLDING ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter frivillig likvidation
Tilknyttet som
Stiftere
Tiltrædelsesdato
18.06.2007
Fratrådt
21.12.2017

LCX HOLDING ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter frivillig likvidation
Tilknyttet som
Direktion
Tiltrædelsesdato
18.06.2007
Fratrådt
11.05.2017

LCX HOLDING ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter frivillig likvidation
Tilknyttet som
Legal ejer
Ejerandel
100%
Stemmerettigheder
100%
Ændringsdato
18.06.2007
Afhændelsesdato
21.12.2017

LEMMING & ERIKSSON. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S under konkurs

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Under konkurs
Tilknyttet som
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
18.06.2007
Fratrådt
09.05.2016