Skip to main content

Lissi Gjørlund

Adresse

Glentevej 4
Soderup Vest

Postnummer og by

4340 Tølløse

GERDA OG VICTOR B. STRANDS FOND/TOMS GRUPPENS FOND

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Normal
Tilknyttet som
Personlig suppleant
Tiltrædelsesdato
25.09.2009
Fratrådt
25.09.2009

GERDA OG VICTOR B. STRAND HOLDING A/S

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Normal
Tilknyttet som
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
14.03.2014
Fratrådt
01.07.2018

GERDA OG VICTOR B. STRAND HOLDING A/S

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Normal
Tilknyttet som
Reel ejer
Andre rettigheder:
Lissi Gjørlund - er bestyrelsesmedlem i fonden, der ejer 100% af selskabet.
Ændringsdato
20.09.2017
Afhændelsesdato
01.07.2018

TOMS GRUPPEN A/S

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Normal
Tilknyttet som
Reel ejer
Andre rettigheder:
Lissi Gjørlund - er bestyrelsesmedlem i fonden, der ejer 100% af selskabet.
Ændringsdato
20.09.2017
Afhændelsesdato
01.07.2018