Skip to main content

Morten Egelund

Adresse

Strandpromenaden 53

Postnummer og by

2100 København Ø

Tilknytning

DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Normal
Tilknyttet som
Revisionsvirksomhedstemmeberettiget
Tiltrædelsesdato
20.01.2012

MOE 6024 ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter frivillig likvidation
Tilknyttet som
Direktion
Tiltrædelsesdato
05.12.2011
Fratrådt
26.06.2015

MOE 6024 ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter frivillig likvidation
Tilknyttet som
Legal ejer
Ejerandel
100%
Stemmerettigheder
100%
Ændringsdato
05.12.2011
Afhændelsesdato
20.11.2015

MOE 6024 ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter frivillig likvidation
Tilknyttet som
Revisionsvirksomhedstemmeberettiget
Tiltrædelsesdato
28.12.2011
Fratrådt
05.02.2012