Skip to main content

Steen Møller Sørensen

Adresse

Grootsvej 9

Postnummer og by

2680 Solrød Strand

SMS HOLDING ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter erklæring
Tilknyttet som
Stiftere
Tiltrædelsesdato
22.09.2004
Fratrådt
20.01.2017

SMS HOLDING ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter erklæring
Tilknyttet som
Direktion
Tiltrædelsesdato
22.09.2004
Fratrådt
20.01.2017

SMS HOLDING ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Opløst efter erklæring
Tilknyttet som
Legal ejer
Ejerandel
100%
Stemmerettigheder
100%
Ændringsdato
22.09.2004
Afhændelsesdato
20.01.2017

VIGGO MICHAELSEN'S FOND

REG-nr
Virksomhedsstatus
Tvangsopløst
Tilknyttet som
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
07.08.1985
Fratrådt
21.06.1994

CONVISOR, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S

REG-nr
Virksomhedsstatus
Opløst efter konkurs
Tilknyttet som
Formand
Tiltrædelsesdato
25.11.1971
Fratrådt
27.04.1998

LEMMING & ERIKSSON. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S under konkurs

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Under konkurs
Tilknyttet som
Bestyrelse
Tiltrædelsesdato
05.11.1997
Fratrådt
09.05.2016

LEMMING & ERIKSSON. RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S under konkurs

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Under konkurs
Tilknyttet som
Adm. dir
Tiltrædelsesdato
29.10.2013
Fratrådt
09.05.2016