Skip to main content

Christian Bækgaard

Adresse

Ved Dammen 11 A

Postnummer og by

9220 Aalborg Øst

Tilknytning

Direktion, Legal ejer, Reel ejer

CHR. BÆKGAARD ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Normal
Tilknyttet som
Direktion
Tiltrædelsesdato
31.08.1982

CHR. BÆKGAARD ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Normal
Tilknyttet som
Legal ejer
Ejerandel
100%
Stemmerettigheder
100%
Ændringsdato
31.08.1982

CHR. BÆKGAARD ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Normal
Tilknyttet som
Reel ejer
Ejerandel
100,00%
Stemmerettigheder
100,00%
Ændringsdato
31.08.1982

Kettrup Alle ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Tvangsopløst
Tilknyttet som
Legal ejer
Ejerandel
100%
Stemmerettigheder
100%
Ændringsdato
09.04.2018
Afhændelsesdato
28.03.2019

Kettrup Alle ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Tvangsopløst
Tilknyttet som
Stiftere
Tiltrædelsesdato
09.04.2018
Fratrådt
28.03.2019

Kettrup Alle ApS

CVR-nummer
Virksomhedsstatus
Tvangsopløst
Tilknyttet som
Adm. dir.
Tiltrædelsesdato
09.04.2018
Fratrådt
01.12.2018